Bij de diensten

Silentium, stilte, heet de tentoonstelling die deze zomer in de Kloosterkerk te zien is. Is het een constatering of een oproep, een wens? ‘In stilte word ik gewaar’, schrijft Jan Pieter Gootjes, de kunstenaar, in de laatste ‘De Klooster’. Misschien is stilte wel een levensbehoefte, juist nu het in de wereld geenszins stil is, maar luidruchtig en onrustig. Stilte die nodig is om de diepte van het andere, de ander, tot je te laten komen? Die diepte kennen de oude Bijbelverhalen, die telkens weer zo mooi anders zijn, zo vreemd dwars, zo sober veelzeggend. In de komende zomerperiode zal er, waar dat kan, in de diensten gezocht worden naar de verbinding tussen die oude verhalen en die van onze tijd: het verhaal van de stille kunst in de kerk, en de veelheid van verhalen van onze roerige wereld en ons leven.

Op 10 juli wordt het Avondmaal gevierd, op 17 juli gaat ds. Netty de Jong-Dorland uit Utrecht voor en de week erna, 24 juli, is ds. Margreet Klokke (Leiden) een voor velen meer dan vertrouwd gezicht in de dienst.

Een nieuw seizoen, een nieuw gezicht

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuw seizoen: een frisse start vanuit de wat stillere zomerperiode, in de hoop dat corona in het najaar niet al te zeer spelbreker zal zijn. Ik kijk uit naar de komst van nieuwe gezichten. Collega Jan Tom Schneider zal per 1/9 als ambulant predikant aan de slag gaan. Weliswaar met een beperkte aanstelling, maar het geeft lucht. Marc Blom zal als de nieuwe voorzitter van het bestuur aan de slag gaan. Als er nieuwe gezichten komen, dan zijn er ook gezichten die gaan. Dat geldt in elk geval voor het bestuur waar voorzitter Sanne ten Bokkel Huinink per 1 augustus het voorzitterschap zal neerleggen. Sanne heeft met grote trouw in lastige tijden aan het bestuur van de Kloosterkerk leiding gegeven. Er kwam meer op ‘zijn bordje’ dan iemand, inclusief hijzelf, tevoren had kunnen bevroeden. Veel dank aan hem voor alle inzet! Voor Veronica de Lange, voorzitter van de diaconie en vicevoorzitter, komt eveneens een einde aan haar bestuursperiode. Ook aan haar veel dank voor haar toewijding, allereerst aan de diaconie, maar ook aan heel veel andere geledingen binnen de Kloosterkerk. Ondertussen wordt er hard gezocht naar een koster en een jeugdwerker. Dat blijkt geen sinecure te zijn.

Stilte-uur

Wat blijft deze zomer, in elk geval in de maand juli, is het stilte-uur op de dinsdagmorgen van 8u30 tot om en nabij 9u15. Misschien dat de zomertijd wat meer ruimte biedt in de agenda om het eens mee te maken: stil te worden, omringd door het licht van het koor onder dat hoge dak van de kerk. Ik kan u uit ervaring zeggen dat dat goed doet.

Studieverlof en vakantie

Na de cantate van afgelopen zondag is mijn studieverlof ingegaan. Het beslaat twee weken die nog zijn blijven liggen van een verlof van een tweetal jaren geleden. Het doel is breed: werken aan een aantal liturgische teksten voor het Avondmaal, doorlichten van de ABC-cursus, dieper doordenken van het nieuwe seizoen 2022/23, en er ligt ook nog een aantal theologische boeken mij grijnzend aan te kijken: ‘Lees mij!’ Lukt dat allemaal in twee weken? Vast niet, maar de wil en de wens is er. Ik kijk er naar uit!

Aansluitend ga ik met vakantie om dan vanaf 8 augustus weer opgewekt en welgemoed aan de slag te gaan. Ook daar zie ik naar uit!

Mede namens ds. Marja Flipse, een goede zomertijd toegewenst.

ds. Rienk Lanooy