Bij de diensten

In de weken na Pinksteren sluiten we in de diensten waar het kan aan bij de kunst die sinds 31 mei in de kerk te zien is onder de titel ‘Silentium’. Er ligt, hangt en staat werk van Jan Pieter Gootjes die er bij de opening op 27 mei gloedvol over vertelde. In de meest recente ‘De Klooster’ is er ook veel over te lezen. Dank aan de kunstcommissie die het weer is gelukt om iets moois binnen de muren van de Kloosterkerk van de grond te krijgen. Een aanwinst voor het Museumkwartier.

Het is fijn te kunnen melden dat met Pinksteren vijf mensen zich met de christelijke traditie verbinden door hun doop te beamen (‘belijdenis doen’) en drie door gedoopt te worden. Twee van de dopelingen zijn volwassen, een van hen is nog klein en wordt door haar ouders ten doop gehouden. Hun namen staan elders in dit KloosterkerkNieuws. Aan deze feestelijke dienst werkt het Kloosterkerkensemble mee. Op 12 juni is er een dienst met Avondmaal en op 19 mei verwelkomen we ds. Alex van Ligten uit Sneek. De week erop is de laatste dienst met cantate van dit seizoen. Dan klinkt ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ (BWV 7).

Evensong op 12 juni

Op 12 juni om 17u00 zingt het Kloosterkerkkoor weer een Evensong. Daniël Rouwkema is de dirigent en Geerten van de Wetering bespeelt het orgel. Liturg is ds. Marja Flipse.

‘Van het Hilton naar de hangmat’: Geloven in duurzaamheid

Op 2 juni, net op (of over) de valreep van het verschijnen van dit KloosterkerkNieuws is de laatste lezing van de serie ‘Geloven in duurzaamheid’. Maas Goote, directeur van een filantropische stichting die natuurherstel in Afrika en Zuid-Amerika ondersteunt en lid van de Kloosterkerk vertelt onder de welluidende titel ‘Van het Hilton naar de hangmat: hoe redden we het regenwoud?’ over zijn ervaringen in de wereld van het natuurbehoud. Nadere info is ook nog te vinden in zijn artikel in de vorige ‘Klooster’ (https://ap.lc/B1bNB). Inmiddels krijgt ook het werkgroepje ‘Duurzaamheid in de Kloosterkerk’ enige vorm met de aanmelding van een vijftal leden. Wie interesse heeft kan zich natuurlijk nog aanmelden bij ondergetekende.

7th Interfaith Dialogue

Op donderdag 9 juni is de Kloosterkerk het onderkomen voor The 7th Interfaith Dialogue van het NICMCR (Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations). Er zal gesproken worden over het thema ‘Religion in Colonization and Decolonization – Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, Transformation’. De voertaal is Engels en belangstellenden zijn van harte welkom. Voor het programma en een toelichting vindt u meer informatie op de website https://nicmcr.org/the-7th-interfaith-dialogue/

En verder…

De oude paaskaars die een liturgisch jaar lang (2021-2022) in de Kloosterkerk heeft gebrand, is als teken van verbondenheid aan Adrie van Beelen geschonken. Aan het einde van de maand vindt er weer een gemeenteplatform plaats waarin de jaarstukken aan de orde komen, maar ook een blik op de nabije toekomst van de Kloosterkerk met elkaar wordt besproken. Van 18 op 19 juni, Wereldvluchtelingendag, is de jaarlijkse wake voor vluchtelingen onder de titel ‘De menselijke maat’. Van 23u00-24u00 zal ik voorgaan in de doorgaande dienst die plaatsvindt in de Betelkapel https://www.wakevoorvluchtelingen.nl. Aan het einde van deze maand, na de dienst met cantate, neem ik twee weken studieverlof op, die nog waren blijven liggen.

Mede namens Marja Flipse alle goeds gewenst!

ds. Rienk Lanooy