Bij de diensten

Gelukkig zal dit jaar, voor het eerst weer sinds 2019, de stilte van de Stille Week niet meer veroorzaakt worden door de beperkingen die Covid-19 met zich meebracht, maar door de verstilde concentratie in de diensten waarin als vanouds het lijden, sterven en de opstanding van de Messias centraal staan. Het is fijn dat de diensten weer doorgang kunnen vinden zonder allerlei hindernissen.

In de Stille Week vormt het evangelie van Lukas de leidraad. Aan deze week gaat eerst zondag 3 april vooraf waarin ds. Joost Röselaers van Vrijburg, Amsterdam, voorgaat. Op 10 april begint de Stille Week met de Palmpaasdienst waarin de intocht in Jeruzalem wordt gevierd – met de kinderen! ’s Middags zingt het koor Choral Voices uit Groningen o.l.v. Daniël Rouwkema de Crucifixion van John Stainer (aanvang 17.00u). Bob van Meijeren is de liturg. Woensdag 13 april zingt de Schola Cantorum Gregoriana o.l.v. Hans Jansen een Gregoriaanse vesper (aanvang 20.00u) en op Witte Donderdag (14 april) begint het Paastriduum (letterlijk: de drie dagen van Pasen). Op deze dag vermengt het feest van de uittocht dat Jezus met zijn vrienden viert zich met zijn naderende dood. ’s Avonds om 20.00u is er een dienst van Schrift en Tafel waarin het Avondmaal zittend aan tafels op het koor gevierd wordt. Het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema verleent medewerking aan deze dienst. Op Goede Vrijdag is er om 12.30u een middaggebed waarin een aantal kruiswegstaties gedanst zal worden door twee leerlingen van Lucia Marthas Institute for Performing Arts, en ’s avonds tijdens de Passievesper klinkt van Frans Liszt het werk Via Crucis uitgevoerd door het Kloosterkerkensemble o.l.v. Geerten van de Wetering. In de paasnacht (16 april, 22.30u) wordt vooruitgekeken naar het licht van de paasmorgen wanneer de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. In deze dienst wordt ook de doopgedachtenis gevierd. Het Kloosterkerkkoor verleent medewerking aan deze dienst, net als op paasmorgen. Dan is het feest! Muziek, woord, brood en wijn vertellen het geheimenis van de verrezen Christus. Collega Marja Flipse zal de zondagdiensten voorgaan (Palmpasen en Pasen), zelf ben ik voorganger in de diensten van woensdag t/m zaterdagavond.

Op 24 april klinkt cantate ‘Wir danken dir, Gott, wir danken dir’ (BWV 29), de Ratswahlkantate (ook wel Ratswechselkantate genoemd), die Bach schreef bij het aantreden van een nieuw stadsbestuur in Leipzig in 1731. Deze cantate klinkt nu op een van de eerste cantatezondagen na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraden in maart. Gewoontegetrouw worden de nieuwe raadsleden uit Den Haag en de omliggende gemeenten uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. De Residentie Bach Ensembles o.l.v. Jos Vermunt zetten de toon.

Naast de zondagdiensten zijn (in elk geval) de avonddiensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ook te volgen via de livestream van de Kloosterkerk.

Stilteuur

Ergens op een bankje tussen Malieveld en Koekamp staat een bankje met daarop de tekst: ‘Innerlijke stilte bewaren – midden in het lawaai’, een woord van Dag Hammarskjöld. Precies dat is de bedoeling van de stilte-uren op de dinsdagmorgen, steeds van 8.30u tot (uiterlijk) 9.30u. Het lawaai dat een mens ervaart komt soms van buitenaf, soms van binnenuit – maar de rust en de ruimte van de Kloosterkerk bieden een prachtige plaats om de innerlijke stilte te zoeken, te koesteren en te bewaren. De leiding van de stilte-uren is in handen van Janine Mutsaerts. Welkom!

En verder…

verwijs ik naar het gemeenteplatform van 5 april (graag even aanmelden bij Sanne ten Bokkel Huinink) en naar de pauzeconcerten, dat van 6 april in het bijzonder. Dan spelen Hans Woudenberg (cello) & Geerten van de Wetering (orgel) een benefietconcert ten bate van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, aanvang: 12.45u. Het concert is ook te volgen via de livestream van Kunstcentrum Kloosterkerk. Tenslotte wil ik iedereen hartelijk danken die met een kaartje, mailtje, een goed woord, of anderszins mij heeft gefeliciteerd met mijn 25-jarig predikantsjubileum. De helft van al die jaren was ik werkzaam in de Kloosterkerk. Ik ben een dankbaar mens.

Goede dagen, naar Pasen toe en dan ook een goede Paastijd daarna!

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse,

ds. Rienk Lanooy