Terwijl wij ons opmaakten om voor het eerst in bijna twee jaar weer zonder beperkingen bij elkaar te komen in de Kloosterkerk, viel Rusland Oekraïne binnen. Juist op het moment dat wij ons samenzijn als gemeenschap weer voluit konden vieren, werden we erbij bepaald dat we deel uitmaken van een groter verband. Wat elders in de wereld gebeurt raakt ons diep en doet een appèl op ons.

Op de dag van de aanval op Oekraïne werd de kerk opengesteld voor gebed en gesprek. Dit zal de komende tijd regelmatig gebeuren. Ook zullen er solidariteitsmaaltijden georganiseerd worden om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen. Op zondag 6 maart wordt er aan de uitgang een extra collecte gehouden, waarvan de opbrengst door de Centrale Diaconie wordt verdubbeld. Houdt u de communicatiekanalen van de Kloosterkerk in de gaten voor verdere aankondigingen.

Bij de diensten

We gaan de veertig dagen voor Pasen in met het goede nieuws dat het weer mogelijk is om zonder reserveren en verdere belemmeringen naar de kerk te gaan, met inachtneming van de basismaatregelen. De komende tijd lezen we uit het evangelie naar Lukas. In het 9e hoofdstuk vertelt hij: Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vanaf dat moment is Jezus op reis naar de stad van David waar alles samenkomt: zijn leven, sterven en opstanding. Onderweg komt Jezus allerlei mensen tegen. Op een aantal van de zondagen in de Veertigdagentijd komt zo’n ontmoeting ter sprake. Nu eens met wetgeleerden, farizeeën (Lk 14), kinderen en een hooggeplaatste man (Lk 18), dan weer met tollenaars (Lk 15) en de menigte (Lk 19). Zij zijn het die de weg van de Messias naar Jeruzalem begeleiden met hun vragen en hun twijfels, hun afwijzing en hun enthousiasme.

In de kinderdiensten gaat het de komende tijd over ‘omdenken’. We denken samen na over de vraag hoe we anders om kunnen gaan met ons bezit, ons voedsel, onze tijd, met de ander, met God, met schuld en met Jezus.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd, 6 maart, gaat emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie ds. Martien Brinkman voor. Op zondag 13 maart wordt het avondmaal gevierd. ‘s Middags om 17:00 uur vindt er een Gregoriaanse vesper plaats met medewerking van het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst. De dienst van 20 maart is een dienst met doop. In de dienst van 27 maart klinkt de cantate BWV 21 ‘Ich hatte viel Bekümmernis’; wie goed beslagen ten ijs wil komen kan zich op 26 maart verdiepen in de bredere context bij Bach Binnenstebuiten (www.bachensembles.nl/educatie). Op zondag 3 april gaat ds. Joost Röselaers voor, predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid.

Overige activiteiten

Op enkele woensdagavonden in de veertigdagentijd komt de Vastengroep bijeen in de Apostelkapel. Aanmelden is niet nodig, en aanhaken mag altijd. De bijeenkomsten zijn op 2, 16 en 30 maart; op 13 april, de woensdag in de Stille Week, is er een afsluitende vesper met medewerking van de Schola Cantorum Gregoriana o.l.v. Hans Jansen. Iedereen is welkom.

Het is fijn, en nog wat onwennig, dat er weer van alles mogelijk is na zo’n lange periode waarin COVID-19 roet in het eten gooide. Zo zijn de voorbereidingen voor een nieuwe serie Open Tafel in volle gang en kan ook Lezing en Lunch weer doorgang vinden. Houdt u de website in de gaten voor meer informatie. De Preek van de Leek op zondag 20 maart om 17:00 uur wordt verzorgd door advocaat Willem Jan Ausma. Hij zegt: “Ik wil een pleidooi houden voor verzoening, vergeving en verbinding.” Broodnodig in deze tijd! Het belooft een mooie en bijzondere dienst te worden.

Stilte

Vanaf 22 maart wordt op dinsdagmorgen van 8:30 uur tot 9:30 uur in het koor van de Kloosterkerk een stilteuurtje aangeboden met een geleide meditatie, korte teksten, muziek en vooral veel stilte om tot rust te komen. Even ontsnappen aan de onrust van deze tijd. De stilte wordt begeleid door Janine Mutsaerts, voorganger, meditatie- en contemplatieleraar.

Tot slot

Ds. Rienk Lanooy heeft vakantie t/m 6 maart, en zelf ben ik ertussenuit van 24 t/m 30 maart; wij nemen dan voor elkaar waar.

Een hartelijke groet, ook namens ds. Rienk Lanooy, en veel goede moed en veerkracht in deze bewogen tijden,

ds. Marja Flipse