Er is veel gebeurd in de Kloosterkerk, de laatste weken. De aankondiging van Marja Flipse dat ze uit de Kloosterkerk weg zal gaan, heeft de gemeente niet onberoerd gelaten. Het doet goed dat uit alle mails, appjes, kaarten en attenties een grote betrokkenheid blijkt bij onze gemeenschap en bij de predikanten, ook nu we ons als Kloosterkerk in een lastige periode bevinden. Op korte termijn verandert er weinig, hier en daar zal Marja haar tijd moeten besteden aan het realiseren van haar wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Ik zal dan hier en daar inspringen, waar nodig en mogelijk. Met u hoop ik ondanks alles op een goede tijd met elkaar, met een open oog en een open oor voor wat ieder van ons beweegt, of zoals we zongen in ons jubileumlied: ‘Zo bouwen wij, in U verbonden met elkaar’.

Bij de diensten in februari

Richteren

Fijn dat er na de onwezenlijke stilte van kerkdiensten zonder kerkgangers, weer sprake is van gevulde stilte en aandacht, ook al kunnen we nog niet iedereen op elk moment verwelkomen. Hopelijk kan dat spoedig! De live-stream blijft ondertussen een prachtig hulpmiddel om u toch verbonden te voelen met de Kloosterkerk. We lezen deze weken verhalen uit Richteren, mooie, oude en soms ook rauwe verhalen over een volk dat tussen werkelijkheid en dromen zijn weg zoekt in een nieuwe situatie. Juist dan komen vragen op over wie je bent, wat je wilt, hoe je je zult aanpassen of juist niet en hoe dromen werkelijkheid worden. Maar dan moet de droom wel gedroomd blijven worden. Daarom duikt er af en toe een richter op, zo’n uitzendkracht van de Eeuwige, om het volk terug te brengen bij de droom van het beloofde land. Hij (of zij!) vertelt in kleurrijke daden over de inhoud van die belofte na de bevrijding uit het slavenland Egypte en veertig jaar omzwerven in de woestenij. We hoorden al van Ehoed en Jefta en binnenkort volgen Gideon (Richteren 6) en een verhaal waarin is te zien hoe anarchie en geweld kunnen escaleren als er geen rechter op komt dagen (Richteren 19).

Veertigdagentijd: Vastengroep en boekje

Net na februari, te weten 2 maart, begint op Aswoensdag de Veertigdagentijd. Op die avond komt de Vastengroep voor het eerst samen, in de apostelkapel van de Kloosterkerk. De Vastengroep is geen vaste groep, maar iedereen is er welkom om stil te staan bij wat de Veertigdagentijd met ons doet of wat wij met de Veertigdagentijd doen. Ook is het de bedoeling dat er weer een boekje uitkomt voor dagelijkse bezinning. Het is aan te vragen bij het Kerkelijk Bureau.

Leren in februari

– De verliezers van het christendom – donderdag 17 februari 2022 – 20.15u

Graag maak ik u attent op de lezing die Bert Jan Lietaert Peerbolte op 17 februari zal houden onder de titel ‘De verliezers van het vroege christendom’. In de oecumene is het plaatje van het christendom dat voortkomt uit één oerkerk en later (al dan niet) hopeloos is verdeeld geraakt een bekend beeld, maar kloppen doet het niet. Ook het vroege christendom uit de eerste eeuwen was een lappendeken aan stromingen, denkwijzen en liturgie. Als hoogleraar Nieuwe Testament en het vroege christendom is Bert Jan een uitnemende gids om op een aanstekelijke manier inzicht te geven in die veelkleurige deken van winnaars en verliezers. U bent van harte welkom. Voor inzicht in de opkomst is het fijn als u zich aanmeldt bij kerk.bureau@kloosterkerk.nl, maar als u op het allerlaatste moment onaangekondigd binnenvalt bent u ook van harte welkom.

– De ziel en de dood – afronding lezingencyclus over de ziel met Rico Sneller – 10 februari om 20.00u

Op donderdag 10 februari zal dr. Rico Sneller zijn lezingenserie over de ziel van november jl. afronden. Thema is: De ziel en de dood. Welkom voor wie de serie volgde of eenmalig wil meedoen.

– Maria: icoon van genade

Na de eerste avond zijn er nog drie avonden voor wie alsnog wil instappen om het boek Maria: icoon van genade met andere lezers te bespreken. Dat gebeurt o.l.v. Bert Jan Lietaert Peerbolte en mijzelf. Data zijn 8/2, 22/2 en 8/3 van 20.00 tot 21.30. De laatste avond zal de auteur, Arnold Huijgen er zelf bij zijn voor alle onbeantwoorde vragen. Graag opgeven bij het kerk.bureau@kloosterkerk.nl.

Bezinnen in februari

–Kloosterweekend

Het Kloosterweekend van 4-6 februari op locatie (Zundert) gaat helaas niet door, maar ds. Marja Flipse heeft gezorgd voor een digitaal alternatief, gewoon vanuit huis of waar dan ook. Om mee te doen, is aanmelding bij flipse@kloosterkerk.nl nodig. Zij geeft dan de link door en kan verder informatie geven over de opzet.

– Retraite in familieverband op 19 februari – 13.00-16.00u

Kinderen op lagere en middelbare schoolleeftijd en hun (groot)ouders en begeleiders kunnen tijdens deze korte familieretraite kennismaken met de Levensparels, ontworpen door de Zweedse emeritus bisschop Martin Lönnebo. Deze verschillend gekleurde kralen, die na afloop natuurlijk mee naar huis mogen, roepen een wereld aan associaties op en nodigen uit tot reflectie, gesprek en gebed. Let op de gewijzigde aanvangstijd: 13.00u (eindtijd 16.00u). Graag aanmelden via jeugdwerk@kloosterkerk.nl. Meer informatie staat in De Klooster. Mailen met Marja Flipse kan ook.

En verder in februari…

Graag wijs ik u op de twee bijeenkomsten van Bach Binnenstebuiten op 26 februari (en 26 maart) – meer info daarover vindt u in De Klooster en op de website van de Bach Ensembles – en verder zijn er de pauzeconcerten (1e en 3e woensdag van de maand) en een bijeenkomst van Lezing & Lunch op 15 februari.

Met hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse,

ds. Rienk Lanooy