Het blijven bewogen tijden, in de hele samenleving en natuurlijk ook in de kerk. Afgelopen zondag kon de Adventscantate toch klinken, zij het met de helft van de geplande bezetting en met minder aanwezigen dan gehoopt. Een ware traktatie in een tijd waarin er zoveel creativiteit en flexibiliteit wordt gevraagd van de vrijwilligers, medewerkers en leden van de Kloosterkerk. Heel fijn dat er begrip wordt getoond voor het lastige pakket waarin we samen nog steeds zitten wat betreft de steeds weer veranderende regels.

Bij de diensten

De Adventstijd is, zoals altijd, kort maar krachtig. Op de feestelijke aftrap met Bachs cantate BWV 62 volgen twee diensten waarin lezingen klinken uit de Kolossenzenbrief. Daarin wordt de geboorte van Jezus in brede penseelstreken neergezet als een gebeurtenis van kosmische proporties die een blijvende weerklank vindt onder de mensen. Op de vierde Adventszondag, 19 december, gaat oud-predikant van de Kloosterkerk ds. Pieter Lootsma voor.

Wat zou het heerlijk zijn om weer een stampvolle kerk te hebben voor de Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst, om naar hartelust te kunnen zingen en elkaar na afloop onder het genot van een glaasje glühwein te ontmoeten – maar ook dit jaar zal het een bescheidener Kerstfeest moeten worden. We doen er alles aan om het toch zo feestelijk mogelijk te maken. Houdt u vooral de website en andere communicatiekanalen van de Kloosterkerk in de gaten voor het laatste nieuws over de Kerstdiensten, die geleid zullen worden door ds. Rienk Lanooy, en de maatregelen daaromtrent.

Tweede Kerstdag valt dit jaar op een zondag. Die morgen is het om 10:00 uur, in plaats van de reguliere ochtenddienst, Kinderkerstfeest in de Kloosterkerk. Volwassenen kunnen die dag genieten van een uitvoering van o.a. Britten’s ‘A Ceremony of Carols’ door een ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema – ofwel ‘s middags in een ‘live’ vesperdienst, ofwel via YouTube, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Op Oudjaar is er zoals gebruikelijk een vesper (17.00u – aanvangsuur ook weer onder voorbehoud) om met elkaar dit bewogen kalenderjaar af te sluiten. Vervolgens beginnen we een nieuw jaar begeleid door de prachtige klanken van het Weihnachtsoratorium. Op 2 januari 10.30u klinkt het 5e deel van dit grootse Bachwerk, ‘Ehre sei dir, Gott, gesungen’,  uitgevoerd door de Residentie Bachensembles. Er zijn mindere manieren om het jaar mee aan te vangen.

Kerstactiviteiten

Spijtig genoeg kan de jaarlijkse Kerstmaaltijd niet doorgaan, maar wat de organisatoren betreft is dat een kwestie van uitstel en geen afstel. Er wordt al druk gebrainstormd over de mogelijkheid om in de zomertijd een maaltijd te organiseren; de Kerstgedachte blijft immers het hele jaar door relevant.

Ook wordt gezocht naar een een ander moment voor het kleurrijke Kerstconcert van Geerten van de Wetering, ‘Dromen als Messiaen’, dat gepland stond voor 17 december. In afwachting daarvan zal Geerten in ieder geval enige delen uit de indrukwekkende orgelcyclus ‘La nativité du Seigneur’ van Olivier Messiaen ten gehore brengen tijdens de komende diensten.

Alvast voor januari – cursus Rouw op je Dak

Op 19, 26 januari en 2 februari vindt de cursus Rouw op je Dak plaats: drie ochtenden met elkaar in gesprek over wat rouw met je doet. Wie belangstelling heeft en/of meer informatie wil, kan terecht bij ds. Rienk Lanooy, die de cursus leidt.

Tot slot

Nu we elkaar minder regelmatig zien in en om de kerk en spontane ontmoetingen zeldzaam zijn geworden, is het des te belangrijker dat we elkaar niet uit het oog verliezen. De predikanten horen altijd graag van u, of u nu zelf iets kwijt wilt of zich zorgen maakt om iemand anders. Een goed gesprek of even een berichtje tussendoor, ze zijn allemaal welkom. Van 3 t/m 10 januari heeft ds. Rienk Lanooy vakantie en kunt u bij mij terecht.

Met een warme groet en alle goeds in deze Adventstijd, mede namens ds. Rienk Lanooy,

ds. Marja Flipse