Bij de diensten

Psalmen zijn de gebeden van Israël en de kerk bij uitstek. Het hele leven komt er voorbij, met zijn blijdschap, verdriet, boosheid, zijn kritiek en aanvaarding, kortom met alle hoogte- en dieptepunten die het kent. In de kloosters bepalen de psalmen, gelezen, gezongen, gereciteerd het ritme van de dag. In de november bepalen ze het ritme van de wekelijkse diensten in de Kloosterkerk. Komende zondag is er de dienst met vergeving, dat vaak zo ingewikkelde proces samengebald in een klein, eenvoudig ritueel waarin – ook weer – een psalm, de 103e, klinkt. Tijdens het moment van inkeer klinkt er muziek. De week erna wordt het avondmaal gevierd tijdens de oogstdienst. Dan wordt Psalm 67 gelezen. Het Kloosterkerkkoor verleent haar medewerking. 21 november is de laatste zondag van het liturgisch jaar, oudjaar in de kerk. Het is de opmaat naar de weken van advent, die beginnen met een dienst met cantate op de 28e november. Dan klinkt cantate ‘Nun komm’ der Heiden Heiland’ (BWV 62). Een feestelijke opening van de adventstijd.

Nadenken over de ziel

Terwijl de ziel de laatste decennia een nogal, laten we zeggen, zieltogend bestaan leek te leiden, lijkt ze bezig aan een opmars. Coen Verbraak kijkt al een heel aantal series lang in de ziel van onder meer rechters, ambassadeurs, journalisten, en de vraag is: waar kijkt hij dan in. Op de donderdagavonden in november staat een serie avonden gepland waarin de ziel aan alle kanten bekeken wordt. Dr. Rico Sneller, filosoof, neemt de aanwezigen mee door de moderne wijsbegeerte van de 19e en 20e eeuw om te beginnen bij de Duitse Romantiek waarin de ziel zo’n belangrijke rol speelde. Aan de orde zijn prikkelende onderwerpen als: Hebben wij een ziel? De ziel van mens en wereld. Inspiratie, creativiteit en extase. De ziel en dood. Welkom op 4, 11, 18 en 25 november. Aanmelden mag, maar hoeft niet per se. De avonden zijn ook apart toegankelijk. Toegang vrij.

Zie ook het INTERVIEW met Rico Sneller

Over het kwaad: preek van de Leek met Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis

Op 14 november 17.00u zal Martine Gosselink, de eerste preek van de leek van het seizoen houden. Nadat Covid-19 vorig najaar roet in het eten gooide, is het verheugend dat zij alsnog bereid is de dienst te leiden. Ze zal het in haar preek gaan hebben over ‘het kwaad’ naar aanleiding van het verhaal van Kaïn en Abel. Welkom, iedereen! Toegang vrij.

Zie ook het INTERVIEW met Martine Gosselink

Wijkavonden

De predikanten zijn bezig met een serie avonden in de wijk. U wordt via de contactpersonen uitgenodigd. Afhankelijk van de samenstelling en de grootte van de wijk zijn de avonden bij contactpersonen thuis of in de kerk, ‘s avonds of ‘s middags.

Honderd jaar Liturgische Kring

Op vrijdag 12 november 2021 viert de Liturgische Kring haar eeuwfeest. Ze doet dat in de Kloosterkerk, waar ook haar wortels liggen. In 1911 werd er op 12 november de eerste liturgische dienst gevierd, geleid door ds. J.H. Gerretsen. De Liturgische Kring werd tien jaar later opgericht. Om dat te vieren is er om 10.30u een dienst van Schrift en Tafel die voor iedereen vrij toegankelijk is. Aansluitend is de presentatie van het jubileumboek De kerk is wat zij viert: 100 jaar Liturgische Kring, geschreven door Mieke Breij. Voor het symposium is aanmelding noodzakelijk (www.liturgischekring.nl).

En verder: Saint-Saëns, kinderweekend en vakantie…

Geerten van de Wetering speelt op 6 november 20.15u samen met de SoundWave Collective o.l.v. Libia Hernandez de befaamde Orgelsymfonie (Symphonie no. 3, op. 78 ) van Camille Saint-Saëns op het Kloosterkerk Marcussenorgel. Tickets zijn HIER te bestellen .

Op 6 en 7 november is er een kinderweekend in de Kloosterkerk met allerlei activiteiten. Collega Marja Flipse is met vakantie van 29/11 t/m 6/12. In die week zal ik haar, waar nodig, vervangen.

Met hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse,

ds. Rienk Lanooy