Serie diensten in de tijd voor Pasen

De Mattheüs Passion mag zich in een enorme belangstelling verheugen. Terwijl de kerkelijkheid nog steeds afneemt in Nederland, zijn de concertzalen vol bij alle uitvoeringen van dit meesterwerk van J.S. Bach. Televisieprogramma’s als Podium Witteman of De Wereld Draait Door vragen hun muziekkenners er hun commentaar bij te geven. Daarbij wordt meestal vergeten dat het ook interessant zou kunnen zijn om theologen te vragen naar de betekenis van de teksten… Dat is de aanleiding om dit jaar eens een serie diensten te houden in de Kloosterkerk over de aria’s van de Mattheüs Passion. De serie start op zondag 14 februari.
Gelijktijdig met de serie diensten wordt er een expositie gehouden van werken van de kunstenaar Jan Aanstoot. Hij schilderde de aria’s van de Mattheüspassion. De kunstcommissie zocht zeven doeken uit: ‘Buss und Reu’, ‘Erbarme dich’, Gebe mir meinen Jesum wieder’, ‘Aus Liebe’, ‘Können Tränen meiner Wangen’ ‘Komm süsses Kreuz’ en ‘Mache dich, meine Herze rein’.
Helaas kan er niet in alle diensten van de 40dagen-tijd stil gestaan worden bij deze aria’s. Gastpredikanten zijn niet altijd in de gelegenheid om mee te doen met onze series. En in de cantatediensten kan het er vanzelfsprekend ook niet over gaan. De liturgie van de dienst staat als het goed steeds op donderdagavond op de website – daaraan kunt u zien waar de dienst op zondag over zal gaan.

Vastengroep

Als altijd biedt de Kloosterkerk de gelegenheid de tijd voor Pasen meer inhoud te geven door deel te nemen aan de Vastengroep. Veel mensen weten uit ervaring dat het zinvol is om in deze periode bewuster om te gaan met zaken als voedsel, tijd, gebed en aandacht. In de Vastengroep worden ervaringen daarmee uitgewisseld, aan de hand van een bijbelgedeelte. Dit bijbelgedeelte staat vervolgens ook centraal in de vesper die daarna gehouden wordt.

De eerste bijeenkomst is op ‘vastenavond’, op woensdag 10 februari van 19.15 tot 20.15 uur. Opgave kan bij lanooy@kloosterkerk.nl

Kloosterkerkacademie

Sinds kort is het officieel: De Kloosterkerk werkt samen met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam in de Kloosterkerkacademie. Elk jaar worden er vier colleges gehouden in de kerk door docenten uit Amsterdam. En het zijn ook echt colleges: twee maal drie kwartier een verhaal van iemand over zijn of haar specialisme – met alle enthousiasme dat daarbij hoort.

Dit jaar is het thema: ‘Inspirerende namen uit het verleden’. Er wordt gekeken naar de ideeën van Paulus, Augustinus, Erasmus en Sebastian Castellio en hun betekenis voor nu. De data zijn: 4 en 11 februari, 3 en 10 maart. Per avond wordt er om een bijdrage van 5 euro gevraagd – de hele serie gaat voor de prijs van 15 euro!

Opgave is niet nodig, u bent welkom.

Zinnige Kost

Om de maand is er in de Kloosterkerk een maaltijd voor dertigers, veertigers en vijftigers met de naam ‘Zinnige Kost’. In plaats van menukaarten zijn er kaarten met gespreksvragen over iedere keer weer een ander thema.

Op dinsdag 9 februari is er weer zo’n avond. Vanaf 18.30 uur ben je welkom in de crypt van de Kloosterkerk. Onze tafelheer is deze keer Mohamed Ajouaou, hoofd islamitische geestelijke verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, universitair docent Islam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schrijver van het boek ‘Wie is moslim’. Met hem en onderling praten we over onze verhouding tot en onze gedachten over moslims in de Westerse samenleving. Opgave is noodzakelijk, uiterlijk voor maandag 8 februari 12.00 uur, bij klokke@kloosterkerk.nl. Onze kok wil namelijk graag weten hoeveel mensen hij kan verwachten.

Doopdienst in de Paasnacht

Graag breng ik de eerstvolgende doopdienst alvast onder de aandacht: Die zal plaatsvinden in de Paasnacht, op 26 maart om 22.30 uur. Opgave kan bij kerk.bureau@kloosterkerk.nl.

Cursus en vakanties

Mijn collega Rienk Lanooy volgt de KPV-opleiding in Maarsen, en is daarom in de weken van 24 januari tot 14 februari steeds afwezig van maandag t/m woensdag.

De komende tijd hebben we beurtelings ook vakantie: ds. Rienk Lanooy van 21 tot 28 februari en ik van 6 tot 13 maart. We vervangen elkaar.

Tot slot een hartelijke groet, ds. Margreet Klokke