Afgelopen zondag was het feest in de Kloosterkerk: er klonk weer een cantate met de gebruikelijke pre-corona bezetting. Tijdens en na de dienst hing er een opgetogen sfeer: we kunnen weer bijna ‘gewoon’ kerk zijn!

Aanstaande zondag zetten we met het afschaffen van het aanmeldings- en registratiesysteem een grote stap. Heel fijn dat spontane en ongehinderde kerkgang weer mogelijk is. Laten we nog wel goed voor elkaar blijven zorgen en voldoende rekening houden met diegenen die zich nog wat ongemakkelijk voelen. Voor wie de diensten graag op afstand meeviert, blijft de livestream beschikbaar.

Bij de diensten

De lezingen in de maanden september en oktober komen uit het evangelie naar Markus. We horen verhalen waarin mensen aangeraakt worden door Jezus, letterlijk en figuurlijk. Zo’n aanraking doet iets met je. Ook voor de jonge Kloosterkerkers is er een serie verhalen waarin de ontmoeting met Jezus centraal staat. Via de Godly Play-methode komen zij middenin het verhaal te staan en voelen ze aan wat daar voor wonderlijks gebeurt.

De komende tijd gaan voornamelijk de eigen predikanten voor, behalve in de dienst van 24 oktober. Die wordt geleid door ds. Jan Tom Schneider, emeritus krijgsmachtpredikant in Den Haag. In de dienst van 17 oktober wordt het Heilig Avondmaal gevierd en is ook het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema na een lange coronastop eindelijk weer van de partij. Iets om naar uit te kijken, voor zangers én toehoorders.

Op 31 oktober vindt de jaarlijkse Gedachtenisdienst plaats. In deze dienst met cantate worden de namen genoemd van diegenen van wie we in het afgelopen jaar in de Kloosterkerk afscheid hebben genomen; hun nabestaanden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Als u daarnaast graag zou willen dat de naam van een overleden dierbare ook genoemd wordt, kunt u een berichtje sturen naar flipse@kloosterkerk.nl. In deze dienst klinkt de cantate BWV 109, ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’.

Diezelfde middag om 16u00 vindt het Allerzielenconcert plaats. Het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en solisten voeren o.a. het Requiem van Mozart uit. De sfeervolle setting met kaarslicht en de verbindende woorden van ds. Rienk Lanooy geven ruimte om het concert in gedachten op te dragen aan degenen die we missen en aan wie we die dag in het bijzonder denken. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bachensembles.nl.

Verdieping

Op 5, 12, 19 en 26 oktober gaan we dieper in op het evangelie volgens Markus in de serie Gewoon Bijbellezen. Iedereen met of zonder bijbelkennis is van harte welkom om nader kennis te maken met dit korte en bondige, maar zeker niet oppervlakkige evangelie. Graag even een berichtje aan het kerkelijk bureau als u mee wilt doen. De avonden beginnen om 20u15 en duren tot 22u00.

Op de avonden waarop de ABC cursus plaatsvindt wordt er ook ‘gezoomd’: wie het interessant vindt om op woensdagavond alvast digitaal in gesprek te gaan over de lezing van de komende zondag, kan aanhaken bij Midweeks Bijbellezen. Neem gerust contact op met de predikanten voor precieze data en een link om in te loggen.

Op de donderdagavonden in november staat een mooie serie bijeenkomsten op het programma over het‘thema ‘de ziel’. Dr. Rico Sneller neemt ons mee door de moderne wijsbegeerte van de 19e en 20e eeuw en behandelt prikkelende thema’s als de ziel van mens en wereld; inspiratie, creativiteit en extase; de ziel en dood. Kom ook luisteren en meedenken op 4, 11, 18 en 25 november.

Op zondag 14 november is er na lange tijd weer een Preek van de Leek. Dit keer staat Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, op de kansel om ons te vertellen over wat haar inspireert. Het ziet er naar uit dat het verhaal van Kaïn en Abel centraal zal staan. De dienst begint om 17u00 en wordt ook gestreamd.

Op 12 november viert de Liturgische Kring haar Eeuwfeest in de Kloosterkerk. De openingsdienst van Schrift en Tafel is voor iedereen toegankelijk. De Liturgische Kring biedt theologen en kerkmusici een platform voor gezamenlijke studie van de liturgie in al haar veelkleurigheid. Meer informatie kunt u vinden op  https://www.liturgischekring.nl/over-ons/.

Speciaal voor kinderen geeft Geerten van de Wetering op 22 oktober een concert met een door hemzelf bewerkte versie van Saint-Saëns’ Carnaval des Animaux. Verteller Max Douw zal de kinderen meenemen in het verhaal over de dieren. Ook leden van het Residentie Orkest verlenen hun medewerking. Een levendige een veelkleurige belevenis voor jong en oud! Klik HIER voor meer informatie.

Inburgering

Inmiddels ben ik alweer meer dan een jaar predikant van de Kloosterkerk. In dat jaar is er nog weinig ‘normaal’ geweest! Ik heb zo goed en zo kwaad als het ging kennisgemaakt met de wondere wereld van de Kloosterkerk, al heel veel meegemaakt en geleerd, en ook heel veel nog niet. Van een heleboel kanten mocht ik hartelijkheid, begrip, waardering, geduld en fijne samenwerking ontvangen – dank daarvoor!

Mij is inmiddels duidelijk geworden dat het tijd is om het groeiproces dat ik de afgelopen tijd heb doorgemaakt op twee manieren zichtbaar te maken: de manier waarop ik u de zegen geef en de toga die ik draag. Na overleg met het Bestuur zal ik u voortaan zegenen op de manier die in de Protestantse Kerk in Nederland gebruikelijk is en een toga aanschaffen zoals die in de Kloosterkerk wordt gedragen. Met deze stap wil ik uitdrukken hoeveel het mij waard is dat wij in de Kloosterkerk samen optrekken en vanuit een wederzijds vertrouwen kerk kunnen zijn.

Een toga haal je niet even bij de C&A, dus u zult nog een paar weken geduld moeten hebben. Maar zodra hij bij me op de deurmat ploft, zult u van mij een zegen ontvangen zoals u die gewend bent, in een gloednieuwe toga.

Tot slot

Van 16 t/m 24 oktober heeft ds. Rienk Lanooy vakantie en neem ik voor hem waar. Zelf heb ik mijn geplande vakantie nog maar even doorgeschoven in de hoop dat reizen naar Wales binnenkort eenvoudiger wordt. Hopelijk heeft u deze zomer wat kunnen opladen. Er is weer veel te beleven en te genieten deze herfst, ook in de Kloosterkerk!

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Rienk Lanooy,

ds. Marja Flipse