Nog steeds staan we wat te schutteren met onze ellebogen, halve buigingen en al dan niet per ongeluk uitgestoken en weer teruggetrokken handen als we elkaar begroeten. Zoenen is er niet meer bij, tot vreugde van de één en spijt van de ander. Elkaar aanraken is voorbehouden aan een kleine kring. In de evangelieverhalen (pre-corona!) is die schroom er niet. Jezus raakt mensen voortdurend aan, lijfelijk, maar ook door wat hij zegt en doet. Andersom gebeurt trouwens ook: mensen raken Jezus aan en hopen daar kracht uit te putten. In september en oktober lezen we in de diensten een aantal verhalen uit het evangelie naar Markus waarin er lijfelijk contact is tussen Jezus en de ander, onder het motto ‘Aangeraakt door de Messias’.

Bezinnend wandelen na de dienst

Op 5 september gaan er kinderen ‘Over de rivier’ – ze laten de Kinderdiensten achter zich en maken zich op voor de Jeugdkapel. Het Avondmaal wordt gevierd op 12 september en op 19 september gaan we weer koffiedrinken, als het kan buiten, maar anders binnen, en er komt ook iets lekkers bij om dat te vieren. Of het vanaf dat moment weer mogelijk is om iedere week koffie te drinken na de dienst ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen. We bewegen immers ‘op de (corona)golven mee’. Vanaf ongeveer 12u30 is er die dag ook de mogelijkheid om te wandelen. In kleine groepjes bijv. het Haagse Bos in om het gesprek al gaande verdiepend te voeren, met één of twee anderen. Route en gespreksvragen krijgt u mee. Ook als u niet naar de dienst komt/kunt komen, kunt u natuurlijk wel meedoen aan de wandeling. Opgave is wel nodig, via a.poot@kloosterkerk.nl.
We sluiten de septembermaand wat betreft de diensten af met een dienst met cantate op 26 september. Dan klinkt ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ (BWV 99), – en dat is voor het eerst sinds anderhalf jaar – eindelijk! – in de volledige bezetting mét (Residentie Kamer)koor.

Literaire middag rond ‘Tijd en eeuwigheid’

Op 11 september vanaf 15u30 is er in de Kloosterkerk een veelbelovende literaire middag rond de tentoonstelling ‘Tijd en eeuwigheid’ met medewerking van onder andere schrijvers Marjolijn van Heemstra en Mustafa Stitou, filosoof en schrijver Joke Hermsen, oed-speler Mehmet Polat en kunstenaar Annita Smit. Entree 15,- euro p/p. Reserveren in verband met corona is verplicht. Meer informatie op www.kloosterkerk.nl/literaire-middag-rond-tijd-en-eeuwigheid

Cursus ‘ABC van de christelijke traditie

Vorig jaar werd het veelbelovende vlammetje van de Cursus ABC van de christelijke traditie vroegtijdig gesmoord door de aanzwellende coronagolf van oktober. Dit jaar maken we een nieuwe start en wel op 15 september (20u00 inloop en 20u15 aanvang). Een deel van de deelnemers van afgelopen seizoen schuift weer aan, maar nieuwe deelnemers zijn ook welkom. Aanmelding bij een van de predikanten. Voor een overzicht van alle data zie www.kloosterkerk.nl/jaarprogramma-2021-2022/

De nalatenschap van corona

Veel mensen zijn de voorbije (maar nog niet afgelopen) coronaperiode gelukkig redelijk ongeschonden doorgekomen, maar dat geldt niet voor iedereen. Sommigen hebben geliefden verloren, anderen hun baan of hun vertrouwen in het leven zelf, de toekomst, de cohesie in de maatschappij. Misschien is er behoefte om daar eens over te praten met anderen, gewoon omdat het goed doet om de zorgen die er waren en zijn met anderen te delen: een open gesprek over hoe het met je gaat. Dat kan en wel op dinsdag 14 september om 20u15 of op woensdagmorgen 15 september om 10u30 uur in de Kloosterkerk. Meld je aan bij een van de predikanten.

Midweeks bijbellezen

Op woensdagavonden per ZOOM een kort moment stilstaan bij de bijbellezing van de komende zondag: dat deed een groepje mensen de tot juni jongstleden. Toen kwam ook de vraag: kunnen we daar mee doorgaan. Dat kan, maar dan niet meer op wekelijkse basis, maar iedere veertien dagen. Om het overzichtelijk te houden is gekozen voor de data van de ABC cursus. Dus iedere woensdag, vanaf 15 september, waarop er een avond van de ABC gepland staat, is er van 19u00-19u45 een digitale Zoombijeenkomst Midweeks bijbellezen. Het gesprek over het bijbelverhaal wordt afgesloten met een kort avondgebed. Te zijner tijd wordt een nieuwe link aangemaakt. Wie de link wil ontvangen, melde zich bij een van de predikanten. De link ontvangen verplicht niet tot deelname.

Het kortste evangelie: Markus centraal bij Gewoon bijbellezen

Vanaf 5 oktober is er op vier achtereenvolgende avonden (12,19 en 26 oktober) de gelegenheid om je te verdiepen in het evangelie dat in de traditie aan Markus wordt toegeschreven. Wat wilde Markus met zijn evangelieverhaal vertellen, hoe is zijn beeld van Jezus, wat is de structuur van zijn verhaal, wie spelen er nog meer een rol in zijn verhaal? Hoe kort ook, er is genoeg te vertellen over de achtergronden bij dit evangelie, en dat doen we dan ook in de maand oktober. Graag aanmelden via het Kerkelijk Bureau (kerk.bureau@kloosterkerk.nl)

En verder veel andere mooie dingen:

– het UITfestival in de Kloosterkerk op zondagmiddag 5 september met prachtige muziek, (www.kloosterkerk.nl/uit-festival-2021)

– de Open Monumentendagen op 11 en 12 september

– tot en met 17 september de tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid’ in de Kloosterkerk en Museum Escher in het Paleis.

 

Een inspirerende maand toegewenst!

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse
ds. Rienk Lanooy