Wat was het heerlijk om afgelopen zondag weer met elkaar te kunnen zingen in de kerk! Het was weliswaar nog geen volle Kloosterkerk op cantatedienst-sterkte, maar het was voor mij de allereerste keer dat ik bij het introïtuslied gemeentezang in mijn rug voelde. Na afloop werd mij verzekerd dat er menig traantje was weggepinkt.

Ontmoeting

De afgelopen tijd zijn we ons er extra van bewust geworden hoe waardevol niet alleen de eredienst zelf is, maar zeker ook de ontmoeting om de dienst heen. Het is dan ook heel fijn dat we ons voorzichtig kunnen gaan voorbereiden op het hervatten van het zondagse kopje koffie na de dienst, wat zo veel meer is dan alleen een kopje koffie. Houdt u de komende tijd vooral de website in de gaten; het bestuur is op zoek naar manieren om elkaar weer veilig te kunnen ontmoeten na de dienst, voorlopig uiteraard nog met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Het koffiedrinken via Zoom, dat tijdelijk in een behoefte voorzag, komt bij het hervatten van het fysiek koffiedrinken weer te vervallen.

Bij de diensten

De tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid’ die vanaf 1 juli te zien is in de Kloosterkerk en in het museum Escher in het Paleis reikt ons een prachtig thema aan om ons deze zomer op te bezinnen. In een aantal diensten in juli en augustus laten we ons inspireren door de prachtige werken die te bewonderen zullen zijn en door bijbelteksten die ons iets vertellen hebben over tijd en eeuwigheid, gezien vanuit het perspectief van ons mensen en van de Eeuwige. Daarnaast is het zeker ook aan te raden om zelf de tijd te nemen om eens onbevangen binnen te lopen en te ervaren wat de kunstwerken van Annita Smit en de speciaal voor deze tentoonstelling geschreven gedichten met u doen.

Ook aan de andere kant van de witte muur, in de kinderdiensten, gaan bijbel en creativiteit met elkaar in gesprek. De zomertijd geeft rust en vrijheid. Je hoeft je niet van verhaal naar verhaal en van feest naar feest te haasten, maar je kunt je fantasie de vrije loop laten. Wie weet wat voor moois daar ook bij de jonge Kloosterkerkers uit voortkomt!

In de dienst van 11 juli is er gelegenheid tot dopen. Wie weet is het gesprek over de doop hier en daar op een laag pitje komen te staan in coronatijd, zeker omdat je bij zo’n feestelijke gebeurtenis graag familie en vrienden uitnodigt. Dan is het nu wellicht tijd om de sprong in het diepe te wagen. Het is nog niet te laat om u aan te melden. Voor wie eerst nog wat meer wil weten over de doop of met andere vragen zit, is er altijd gelegenheid voor een goed gesprek met een van de predikanten.

Op 18 juli wordt de dienst geleid door ds. Jessa van der Vaart, verbonden aan de Oude Kerk in Amsterdam en een bekend gezicht in de Kloosterkerk. Ook kunt u alvast uitzien naar de ‘gastoptredens’ van ds. Aafke Zaal en ds. Margreet Klokke op de eerste twee zondagen van augustus. In de dienst van 25 juli wordt het Avondmaal gevierd. Zoals gebruikelijk klinkt er in de maand juli geen cantate.

Lichtpuntje

Het is een mooie traditie dat de paaskaars die het afgelopen jaar tijdens alle diensten heeft gebrand een tweede thuis vindt bij iemand die nauw betrokken is (geweest) bij de Kloosterkerk. Zo mocht ik namens de Diaconie de Paaskaars van het jaar 2020-2021 overhandigen aan Béatrice Bosnjakovic-Groen, als teken van hoop in een zware tijd en als blijk van dankbaarheid voor alles wat zij al vele jaren voor de Kloosterkerk betekent. Zo blijft het licht van Pasen dat ieder van ons meedraagt ook bij Béatrice thuis branden.

Vooruitblik

We kijken dit jaar net nog iets meer dan anders uit naar een nieuw seizoen, waarin de gebruikelijke kringen en activiteiten weer kunnen opstarten en de Kloosterkerk weer steeds meer ‘zichzelf’ wordt – en wie weet, dankzij alle opgedane ervaringen, wel een betere versie van zichzelf. Samen mogen we op weg naar een toekomst waarin de Kloosterkerk nog explicieter en effectiever het huis van bezinning wordt dat ze nu al is.

Bij dit nieuwe tijdperk in het leven van de Kloosterkerk horen ook nieuwe vormen van communicatie. Zoals u al heeft kunnen lezen, zal De Klooster in het vervolg zes keer per jaar verschijnen. De eerste editie in de nieuwe opzet zal met het thema ‘tijd en eeuwigheid’ aansluiten bij al het moois dat er deze zomer in de kerk te zien en te horen zal zijn. In het najaarsnummer staat een van de grote thema’s van november in de schijnwerpers: vergeving. Hierover meer in het onderstaande bericht van Emilie Schreuder.

Van 14 juli t/m 11 augustus heeft ds. Rienk Lanooy vakantie en neem ik voor hem waar; van 15 t/m 29 augustus zijn de rollen omgedraaid en heb ik vakantie.

Met een warme groet en goede wensen voor de zomer, mede namens ds. Rienk Lanooy,

ds. Marja Flipse

 

Vergeving: een uitnodiging

Vergeven worden of zelf iemand vergeven: wat betekent dat eigenlijk en hoe doe je dat op een manier die betekenis heeft? De Bijbel spreekt veelvuldig over vergeven, maar helpen die teksten ons nog wel?

In september organiseert de redactie van De Klooster een workshop over dit thema. Eén van de predikanten zal deze begeleiden. ‘Workshop’, het woord verwijst naar werken, en dat is precies wat we willen: in een kleine groep (ca 5 deelnemers) die in het najaar (voorziene start in september) aan het werk gaat met dit thema. Het kan voor iedere deelnemer iets anders betekenen. Voor de één zal het een gelegenheid zijn om zich in de betekenis van vergeving te verdiepen, een ander heeft misschien een concrete aanleiding om na te denken over vergeving in zijn of haar persoonlijke situatie. Wellicht ook blijkt er een behoefte aan een langere cursus. Als redactie van De Klooster koesteren we ook nog de hoop op een artikel in een volgend magazine.

Op initiatief van Jan-Bas Prins, woonachtig in Londen, zal er naast de fysieke workshop ook een digitale versie worden aangeboden. Dit is in zekere zin een experiment. Alles wijst erop dat zakelijke vergaderingen digitaal kunnen mits de groep niet te groot is en er geen ogenschijnlijk onoverbrugbare meningsverschillen zijn. Of dat ook lukt voor een gedachtewisseling over een zo’n levensbeschouwelijk onderwerp als vergeving, gaan we ervaren! Het zou een uitkomst kunnen zijn voor mensen die (te) ver van onze kerk wonen. Op deze manier proberen we ook als gemeente ‘inclusiever’ te worden!

Geïnteresseerden in deelname aan een digitale of fysieke workshop, kunnen contact opnemen met Emilie Schreuder (emilieschreuder@hotmail.com), M 06 4878 1970