Bij de diensten
We hadden wat betreft de inhoud van de diensten al in juni willen aansluiten bij het thema van de duotentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld’, die i.s.m. het museum Escher in Het Paleis in de Kloosterkerk te zien zal zijn. De vrucht van deze bijzondere samenwerking (een initiatief en productie van het Bijbels Museum) moet evenwel wachten tot 1 juli, maar het ziet er nu naar uit dat alle voorbereidingen – eindelijk! – niet vergeefs zijn geweest. Het betreft driedimensionale papierkunst van Annita Smit die voor haar werk gebruik heeft gemaakt van van restanten van bijbelproductie en oud bijbelpapier. Het ziet er op foto al prachtig uit! In de diensten vanaf 1 juli zullen we, waar dat lukt, aansluiting zoeken bij wat er dan te zien is.

Tot die tijd verwelkomen we een aantal gastpredikanten, te weten op 6 juni ds. Sophie Hofstee uit Doorn, die een aantal jaren geleden haar predikantenstage in de Kloosterkerk deed en op 20 juni ds. Ranfar Kouwijzer, die sinds juni 2020 predikant-directeur is van de Pauluskerk in Rotterdam, een kerk waar veel werk wordt verricht voor de meest kwetsbare mensen. Op 13 juni is er een dienst met Avondmaal. Het blijft nog zoeken naar de juiste aanpak om met wisselende aantallen kerkgangers alle Covid-regels te combineren met de sfeer die bij het Avondmaal past. Tenslotte klinkt de laatste dienst met cantate (‘Vergnügte Ruh’ – BWV 170)) van dit seizoen op zondag 27 juni. Het is een wonder dat we er mee door zijn kunnen gaan, met alle ups en downs van de afgelopen periode, ook financieel.

Ik wijs alvast op de dienst van 11 juli waarin gedoopt kan worden. Onder welke voorwaarden (met hoeveel mensen) is nu nog niet bekend, maar meldt u gerust bij de predikanten, ook als u er nog wat vragen bij hebt.

Midweeks bijbellezen en koffiezoom
Met midweeks bijbellezen gaan in digitale vorm gaan we door tot en met eind juni (9,16, 23 en 30, steeds van 19.15-20.00u). Iedereen kan meedoen: we lezen steeds het bijbelverhaal van de zondag er op volgend. Wie mee wil doen moet zich eenmalig aanmelden voor de zoomlink die telkens opnieuw is te gebruiken. Aanmelden verplicht niet tot wekelijkse deelname. Na de zomer bekijken we dan of we er mee verder zullen gaan en in welke vorm. De belangstelling voor de koffiezoom neemt snel af. Dat zal niet minder worden nu er weer meer mensen in de diensten zullen zijn. We doen dat nog twee keer, 6 en 20 juni, en zien uit naar ‘echte’ koffie en ‘echte’ ontmoeting in en om de kerk.

Serious Quest en verder…
Op 20 en 27 juni zullen de predikanten aansluiten bij de bijeenkomsten van Serious Quest voor de groep jongeren uit de leeftijd van de onderbouw. Op 4 juli gaan ze er zelf op uit (de jongeren!). Ondertussen is er ook weer kunst te zien op het Voorhout op initiatief van Pulchri. Als de kerk straks weer open is voor toeristen hopen we een graantje mee te pikken van de loop die er weer is op het schelpenpad. Ondertussen wordt er gewerkt aan het nieuwe jaarprogramma en de opzet voor het Huis van bezinning waarover het gemeenteplatform ging. Dat alles in de hoop dat we in/na de zomer weer kunnen beginnen met het oppakken van aloude, vernieuwde en nieuwe activiteiten. Dat is een diepe wens van velen.

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse

ds. Rienk Lanooy