Bij de diensten.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een spiegel van de Veertigdagentijd. Tegenover ingetogenheid staat dynamiek, tegenover inkeer staat blijdschap, tegenover soberheid geestdrift. Dat komt terug in het thema van de diensten (althans die waarin Marja Flipse en ikzelf voorgaan) in deze periode: ‘Altijd onderweg’ – over de beweeglijkheid en de dynamiek die het paasfeest oproept om het nieuwe begin in je eigen leven vorm te laten krijgen. Vooralsnog moet die Paaservaring liturgisch gesproken vooral plaatsvinden in ons gemoed want het is nog behelpen, ook al zetten zangers, spelers, streamers, vrijwilligers, kosters, voorgangers hun beste beentje voor om ons voor te gaan in de opgewekte liturgie van de Paastijd. Maar wie voorgaat, wil ook graag gevolgd worden en daar steken de maatregelen vooralsnog een stokje voor. Wie weet wat de komende periode in petto heeft. Laten we hopen op verandering ten goede!

Op 2 mei gaat ds. Barbara de Beaufort voor en op 9 mei wordt het Avondmaal gevierd zoals dat op Witte Donderdag en Paasmorgen gebeurde. Er wordt ondertussen nagedacht over hoe we dat kunnen doen wanneer er weer meer dan dertig mensen in de kerk mogen zijn. Op 13 mei wordt Hemelvaartsdag gevierd met een korte ochtenddienst. 16 Mei zal er gedoopt worden, wanneer daar ‘vraag’ naar is. Laat dat ons als predikanten weten, ook al kunnen we ons voorstellen dat ouders liever wachten tot er weer mogelijkheden zijn om met meer dan dertig kerkgangers samen te komen. Dan zoeken we een nieuw moment. Vooralsnog staat ook 11 juli gepland als doopdienst. Het is meebewegen met wat er op welk moment wel en niet kan. 23 Mei wordt de Paastijd afgesloten met het Pinksterfeest en de week erna klinkt cantate Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199.

Na de diensten van 9 en 23 mei is er weer een Koffiezoom na de dienst. De link blijft dezelfde, is te vinden in de liturgie en wordt ook met het versturen van de liturgie meegestuurd.

Midweeks bijbellezen

Op de woensdagavonden van 19u15 – 20u00 is er gelegenheid om per Zoom de tekst van de komende zondag te lezen. De activiteit komt voort uit de bijeenkomsten van de Vastengroep en staat open voor iedereen, ook wie niet met de Vastengroep heeft meegedaan. Na het gesprek over de gelezen tekst wordt er afgesloten met een kort avondgebed. De zoomlink blijft dezelfde, dus één keer aanmelden bij Marja Flipse of bij ondergetekende is voldoende. Aanmelding verplicht overigens niet om wekelijks aan te sluiten. Ieder kan daar zijn eigen ritme in vinden. Voorlopig gaan we door tot begin juni en we kijken dan weer verder naar wat er aan wensen en mogelijkheden is.

En verder…

Op 27 mei is er een gemeenteavond, daarover meer onder ‘Van de voorzitter’. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan en aan een nieuw jaarprogramma. Dat plannen heeft iets van een koorddansers act: aan de ene kant de hoop en de verwachting dat we weer volop aan de slag kunnen met groepen, diensten, bijeenkomsten in de kerk, en aan de andere kant een knagend gevoel dat je je het eigenlijk nog niet zo goed kunt voorstellen. Laat de hoop dan maar – in de beeldspraak van het koord – het voortouw nemen.

Van 2-9 mei heb ik een weekje vrij. Marja Flipse neemt dan voor mij waar. Zij is op haar beurt van 24 mei tot 7 juni vrij en dan is de situatie omgekeerd.

Mede namens haar een goede en dynamische Paastijd gewenst!

ds. Rienk Lanooy