Vorig jaar overviel het ons dat de Stille Week plotseling zo heel erg stil was. De wereld in lockdown was onontgonnen terrein. Ik weet niet hoe u er toentertijd tegenaan keek, maar ik dacht, hoopte, dat Pasen 2020 een unicum zou zijn. Inmiddels hebben we onze verwachtingen bijgesteld en zijn we allang blij dat er überhaupt iets mogelijk is – enkele mensen fysiek in de kerk, enkele musici die namens ons allen dapper de lofzang gaande houden.

Hoe dan ook, het wordt Pasen. Hoezeer we de inspiratie ook nodig hebben van het ritueel, van de ruimte, van het samenzijn, Pasen is groter dan de manier waarop wij het vieren. En tegelijk klein, maar krachtig: een vonkje hoop ergens diep binnenin ieder mens.

Aanmelden voor diensten

Het is fijn dat er in ieder geval weer 30 mensen per dienst fysiek aanwezig mogen zijn in de kerk. Dankzij het nieuwe boekingssysteem en de extra middaggebeden in de Stille Week is de kans dat u wordt uitgenodigd om een dienst bij te wonen niet gering. Mocht u nog niet hebben aangegeven dat u interesse heeft om daarvoor in aanmerking te komen, dan kunt u zich nog steeds via de website van de Kloosterkerk aanmelden.

Diensten in de Stille Week

De Stille Week voor Pasen begint met Palmpasen, de zondag waarop de stemming omslaat van uitbundig optimisme naar grimmige hetze. In de ochtenddienst worden delen van Bach’s Johannes Passion uitgevoerd als opmaat naar de lijdensweek. Met het avondgebed op woensdagavond in de Stille Week, te volgen via Kerkomroep, raakt de week in een stroomversnelling. Vanaf dit moment tot aan Pasen vormen de diensten één geheel.

Op Witte Donderdag, de dag van de instelling van het avondmaal, wordt in de dienst van 19:30 uur het avondmaal gevierd. In de Passievesper van Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal kracht bijgezet door de uitvoering van Andriessens Miroir de peine. Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deze indrukwekkende dagen mee te vieren, is er op donderdag en op vrijdag naast de avonddienst om 12:30 uur ook een middaggebed. Het middaggebed op Goede Vrijdag neemt u mee langs de kruiswegstaties, stap voor stap op weg met Jezus.

Pasen

Vanwege de avondklok beginnen alle avonddiensten dit jaar wat vroeger dan u gewend bent; zo ook de Paaswake op Stille Zaterdag. Het staat u natuurlijk vrij om deze diensten op YouTube (uitgezonderd woensdagavond en donderdagmiddag) of via Kerkomroep mee te beleven wanneer het u het beste uitkomt – dat is een van de weinige voordelen van deze tijd! De dienst van Paasmorgen begint zoals gebruikelijk om 10:00 uur; ook in deze dienst wordt het avondmaal gevierd. Wie thuis met ons verbonden is, mag daarin creatief zijn en desgewenst met eigen brood en wijn of op andere betekenisvolle wijze de maaltijd meevieren.

Jeugd

Ook de jongere Kloosterkerkers reizen mee naar Pasen. Om thuis mee te kunnen vieren met Palmpasen is bij hen een heus knutselpakket thuisbezorgd waarmee ze zelf een palmpaasstok kunnen maken. Op Palmzondag en op Pasen verschijnen er filmpjes op YouTube die op locatie zijn opgenomen (de locaties blijven nog even een verrassing!) en ook in de Stille Week wordt er door middel van korte YouTube-clips verder gebouwd aan de paastuin. Hoe leuk dat ook is, toch hopen we elkaar binnenkort weer in het echt op het rode kleed te spreken!

Reisgenoten

Bij gebrek aan fysiek koffiedrinken na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd om via Zoom met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan voorlopig op 28 maart, 11 en 25 april en 9 mei. Houdt u de website en de liturgie in de gaten voor verdere informatie. En mocht u het allemaal niet zo gemakkelijk bij kunnen benen in dit digitale tijdperk, of kent u iemand voor wie het allemaal niet van een leien dakje gaat – neem dan vooral contact op met uw contactpersoon of met de predikanten.

Met Pasen zijn we niet op ons eindstation van ‘nog lang en gelukkig’ aangekomen, maar staan we juist aan een nieuw begin. We moeten verder! Daarom gaan we op de zondagen na Pasen aan de slag met wandelverhalen in de bijbel: verhalen waarin mensen op pad gaan, aangespoord door de Eeuwige. Op de tweede zondag van Pasen zal ds. Mirjam Elbers uit Den Haag voorgaan. Op zondag 25 april, zondag Jubilate (‘jubelt’), klinkt er uiteraard een cantate!

Wanneer wij weer volop met elkaar op pad mogen en dingen kunnen plannen zonder er ‘onder voorbehoud’ achter te zetten, zal de tijd leren…maar laten we niet vergeten dat we hoe dan ook elkaars reisgenoten zijn.

Tenslotte

Ik wens u, mede namens ds. Rienk Lanooy, dat het voor u, voor jullie, Pasen mag worden; dat het licht door mag breken en dat de vreugde het mag winnen.

Met vrolijke groet,

Marja Flipse