Bij de diensten

Het is fijn dat we weer met kerkgangers en zangers de diensten kunnen gaan houden. Het zijn er voorlopig max. dertig + vier zangers, maar het is een eerste stap naar betere tijden. Het doorbreekt het patroon van de lege kerk en hoe goed het ook is dat de gemeenschap ook digitaal kan bestaan, de lijfelijke presentie doet er ook toe. Mensen vertellen me hoe ze juist dat laatste missen en daardoor ook wel het gevoel hebben dat ze ‘afhaken’ (om er vaak onmiddellijk aan toe te voegen: ‘ik kom wel weer terug, hoor!’). Liturgie is blijkbaar niet alleen iets van het hoofd, maar van het hele lijf: het zit ‘m in de voorbereiding (ga ik/gaan we morgen?), het op weg gaan door de stad naar het Voorhout, de (harde) banken, het gesprek met de ander of de vriendelijke knik, het staan en zitten, de gevulde stilte van een volle kerk, de muziek die live zo anders klinkt dan door een speaker, de zang (de een mist het meer dan de ander), het zien en gezien worden al dan niet bij de koffie, de ruimte van de kerk en het licht zien verschuiven op de witte muur. Het kleurt en bepaalt het geheel van de liturgie. Maar ik zeg er onmiddellijk bij wat een zegen het is dat de diensten digitaal zo geweldig in beeld worden gebracht (‘alsof ik er zelf bij ben’, zei iemand), ook voor wie de lijfelijke presentie in de kerk om welke reden ook op dit moment een stap te ver is.

In de voorbereidingstijd op Pasen, de Veertigdagentijd, klinken gedeelten uit het evangelie waarin Jezus met specifieke namen wordt aangeduid: wat betekent het dat hij ‘Lam van God’ wordt genoemd (21 februari) of ‘wijsheid’ (28 februari)? De komende zondagen zal het gaan over Jezus als ‘de zoon van…’ (7 maart). het ‘licht van de wereld’ (14 maart), als kind van de Joodse traditie (21 maart) en als ‘de gezalfde’ (28 maart, Palmpasen). Al deze namen leggen een aspect bloot van zijn betekenis, van zijn relatie tot de mensen in het verhaal, en door hen heen, tot ons zelf.

Komende zondag (7 maart) zullen de vier ouderlingen die al een tijdje actief zijn in het bestuur, worden bevestigd. Het is goed dat dat ’te midden van de gemeente’ kan gebeuren, van waaruit zij geroepen zijn om hun taak op zich te nemen. Fijn dat zij hun tijd en energie aan de Kloosterkerk willen besteden. Op 21 maart zal ds. Tom de Haan voorgaan, stadspredikant in Haarlem. Op korte termijn gaan we ook kijken wanneer er een doopdienst gepland kan worden. Voor de diensten van de Stille Week worden scenario’s gemaakt, die ook samenhangen met de vraag of de avondklok dan nog aan de orde is. In het volgende KloosterkerkNieuws dat vlak voor de Stille Week uitkomt, kunnen we meer met zekerheid zeggen. Ik kan u alvast wel vertellen dat in de dienst met cantate van 28 maart er aria’s en koralen uit de Johannes Passion zullen klinken. Op die zondag begint trouwens ook de zomertijd.

Onderweg naar Pasen en Vastengroep

Voor de Veertigdagentijd is er een boekje gemaakt, getiteld ‘Onderweg naar Pasen: Veertig dagen bezinnen met de Kloosterkerk’. Het is nog te verkrijgen bij het Kerkelijk Bureau, maar ook digitaal te lezen via de website (https://www.kloosterkerk.nl/met-de-kloosterkerk-de-veertigdagen-door). Voor wie verder in gesprek wil met anderen over de betekenis van de Veertigdagentijd is er de Vastengroep die wekelijks per zoom bijeenkomt op de woensdag van 19.15-20.15u. Voor de Zoomlink is het nodig dat u zich meldt bij een van de predikanten.

Sieben letzten Worte

Op 7 maart zou het werk ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ worden uitgevoerd: pianomuziek van Joseph Haydn afgewisseld met korte gedachten bij de zeven kruiswoorden. Omdat dat nu niet kan is het werk eerder deze maand opgenomen. Op iedere zaterdag is één van de kruiswoorden te horen en te zien via het YouTube kanaal van de Kloosterkerk – HIER te vinden. (https://bit.ly/3c1MlDw). Voor wie het werk liever in zijn geheel hoort zal het ook integraal te bekijken/beluisteren zijn via het YouTube kanaal. Uitvoerende is Karin Kuijper en de overwegingen zijn van de hand van Marja Flipse en ondergetekende.

Tenslotte

Het zoom-koffiedrinken na de dienst gaan we de komende maand herhalen. Het zal worden aangekondigd bij het opsturen van de liturgie van de betreffende zondag.

Allen een goede en inspirerende Veertigdagentijd toegewenst, mede namens ds. Marja Flipse,

ds. Rienk Lanooy