Bij de (digitaal te volgen) diensten

Wie had met Pasen kunnen bevroeden dat ik u een week voor Kerstmis moet schrijven dat de kerk opnieuw gesloten is, nu voor het feest van de geboorte van Christus? Het is zo verdrietig en spijtig dat we die stap hebben moeten zetten, maar de dringende oproep van de overheid en van het CIO (de overkoepelende organisatie waarin veel kerken vertegenwoordigd zijn) laat ons weinig keus. En dat betekent dat op de dag dat koster Dick van Woerkom de – reeds lang geleden bestelde – kerstboom de kerk heeft binnengehaald en versierd, de conclusie is dat de meesten van ons die uitsluitend digitaal zullen zien. Vanaf komende zondag, 20 december tot en met 17 januari zullen alle diensten uitsluitend digitaal bij te wonen zijn. Dat geldt dus ook voor de kerstdiensten, de vesper voor oudjaar (let op: om 17.00u), de dienst met cantate, dit keer op 3 januari, en de diensten in januari. Daarmee komt de geplande dienst met doop van 17 januari te vervallen en stellen we de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers uit. Ook de opzet van het kinderkerstfeest is nu inderhaast gewijzigd in een digitale versie, komende zondag 20 december om 17.00u. Die ochtend vieren we de vierde dienst van Advent, waarin de vierde stammoeder van Jezus centraal staat. Matteüs heeft het over ‘de vrouw van Uria’ en doelt daarmee op Batseba, die via een streek van koning David die het daglicht (of beter: het licht van de Tora) niet kan verdragen, de stamboom van Jezus wordt binnengehaald.

De kerstnachtdienst is te volgen vanaf 22.30u en de dienst van kerstmorgen begint om 10.00u. Op de zondag ‘onder het octaaf’ (deze zondag heet zo omdat ze valt binnen de acht dagen van het kerstfeest), 27 december, gaat prof. (em.) Martien Brinkman uit Soest voor. De vesper voor oudjaar is, zoals gezegd, om 17.00 (en niet om 19.00u). De laatste cantate van dit jaar, uitgevoerd door leden van de Residentie Bachensembles, klinkt in het nieuwe jaar op 3 januari, 10.30u. Die datum was gekozen zodat dan één van de latere delen van het Weihnachtsoratorium had kunnen klinken. Nu is er gekozen voor ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ (BWV 58) – laten we het zo zeggen: de titel is representatief voor het gevoelen van deze periode.

Podcasts en Adventskalender

Wat wel doorgaat, zijn de podcasts die te vinden zijn onder ‘Diensten’ op de website (www.kloosterkerk.nl/kerkdiensten/podcast-voor-de-eerste-adventsweek): korte meditaties bij advents- en kerstliederen ingesproken en ingespeeld door de predikanten en de kerkmusici. De podcast voor de kerstavond zal wat uitgebreider zijn. Ik stel me zo voor dat u die avond na de maaltijd naar de kerstnachtdienst kijkt, maar mocht dat niet mogelijk zijn, dat u dan de kerstmaaltijd opent met een podcast: een korte bezinning afgesloten met muziek opgenomen in de Kloosterkerk. Voor de kinderen en voor iedereen die het mooi vindt, is er natuurlijk de digitale adventskalender die doorloopt tot het kerstfeest (www.youtube.com/playlist?list=PLNla5PQm37nXU9gXXO4944JeAcRJILobg)

En verder…

Tja, en verder wordt dit een lijstje van bijeenkomsten die niet doorgaan: geen Lezing & Lunch op 12 januari, geen cursus ABC op 6 januari, geen Rouw op je Dak vanaf 13 januari, geen pauzeconcerten, geen Messiaenconcertreeks tussen kerst en oud- en nieuwjaar, geen Serious Quest voor de jeugdkapel, geen nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers. Zeker, een aantal van deze geplande bijeenkomsten zal alsnog plaatsvinden, alleen is het nu te vroeg om daar nieuwe data aan te verbinden.

Tenslotte: laten we, waar dat kan, elkaar niet uit het oog verliezen; de contactpersonen doen dat door zoveel als mogelijk is contact te leggen met de mensen uit hun wijk. En wij als predikanten doen dat op onze manier. Aarzelt u niet, ook in deze periode, een beroep op ons te doen. We zijn er voor.

Ds. Marja Flipse is vrij in de week tussen Kerstmis en oud-/nieuwjaar en zelf zal ik de week erop vrij nemen (4-10 januari). We nemen dan voor elkaar waar.

Ondanks alles wat nu gaande is, wens ik u, mede namens Marja Flipse, van harte goede en gezegende kerstdagen toe. Om ds. Gremdaat te parafraseren: ‘De kerk is dicht, maar de stal blijft open’. Dat u de weg erheen weet te vinden, verheugd als de herders en volhardend als de wijzen.

Met hartelijke kerstgroet,

Rienk Lanooy