Bij de diensten

Komende zondag, 1 november 10.00 uur, is de gedachtenisdienst, zo’n dienst waarin we het liefst schouder aan schouder in de banken van de Kloosterkerk hadden gezeten om elkaar te steunen en overeind te houden als de naam klinkt van een dierbare die ons ontvallen is. Hoe spijtig en verdrietig is het dat dat niet kan. We zochten naar een alternatief en dat is een hoofddienst die gestreamd zal worden; een dienst waarin het Residentie Kamerkoor delen van het Requiem van Fauré zingt, de lezingen, gebeden en een preek klinken en de namen zullen worden gelezen van de gestorvenen. Voor elk van hen zal er een kaars ontstoken worden. Aan het begin van de middag is er dan een – naar het zich nu laat aanzien – tweetal korte diensten, alleen bestemd voor diegenen van de nabestaanden die graag op deze zondag een kort moment in de Kloosterkerk willen vertoeven. Zij krijgen apart bericht over het aanvangsuur. Op 2 november, Allerzielen, is de kerk van 11.00 uur – 15.00 uur open voor iedereen die even wil schuilen en een kaarsje wil aansteken.

Op 8 november is er de dienst waarin vergeving centraal staat. Weliswaar wordt daar iedere week om gebeden, om vergeven te worden en zelf te vergeven, als het Onze Vader uitgesproken wordt, maar één maal per jaar staan we er in een kort liturgisch moment (nog méér) bij stil. Mocht de gedachte aan ‘vergeving’ bij u iets oproepen wat u eens zou willen bespreken of vertellen, laat dat dan aan ons weten.

Op 15 november is het oogstdienst. We vieren er de dankbaarheid om de vruchten van het veld en van ons werk. Juist nu voor veel mensen het werk onder druk staat, in de kunsten, de horeca, de evenementenbranche en zo voort, is het goed om stil te staan bij wat er wél is, en aan onze dankbaarheid en zorgen uiting te geven. Het Avondmaal kunnen we helaas nog niet vieren, wel is er aandacht voor de kinderen, in de goede hoop dat ze er dan zijn!

In deze drie diensten klinkt telkens een gedicht dat een licht werpt op de lezingen en de thematiek van de dienst.

Op 22 november gaat ds. Alex van Ligten uit Sneek voor en op 29 november, eerste advent, leidt ds. Pieter Lootsma de dienst met cantate ‘Jauchzet Gott in allen Landen’ (BWV 51). Het ziet er naar uit dat de advents- en kersttijd anders wordt dan andere jaren, maar wat blijft, is de vreugde om de komst van het Christuskind.

Requiem van Fauré

Ik schreef hiervoor al dat het Residentie Kamerkoor op 1 november in de ochtenddienst delen uit het Requiem van Fauré zingt. ’s Middags zingt het Kamerkoor het gehele requiem en het werk Dona nobis pacem van Peteris Vasks. Dat concert is per stream live te volgen (https://youtube.com/user/residentiebach) of op een later moment terug te beluisteren. Van harte aanbevolen!

Het mysterie van de mens: voorbij Harari

Op donderdag 5 november begint een nieuwe reeks avonden, speciaal voor Studenten en Young Professionals, o.l.v. dr. Rico Sneller. Wie Yuval Harari leest of Dick Swaab wordt meegenomen in een bepaald mensbeeld wat op zijn minst eenzijdig te noemen is. Wie de mens is, laat zich veel ruimer zien dan alleen door het oog van onze genen. In vier avonden zal Rico Sneller stilstaan bij thema’s als het onderbewuste, de creativiteit en de bezieldheid van de mens. In De Klooster (p.36) is meer informatie te vinden. De avonden staan gepland voor 5, 12, 19 en 26 november, geheel corona-proof in de Kloosterkerk. Mochten er maatregelen komen waardoor de avonden in de kerk onder druk komen te staan, dan moeten we kijken of we uitstellen of overgaan tot digitale bijeenkomsten. Als je van plan bent om te komen, willen we graag dat je je even aanmeldt bij lanooy@kloosterkerk.nl of flipse@kloosterkerk.nl. We kunnen gaan tot max. 30 deelnemers.

Geen Preek van de Leek dit jaar

We hadden drie mooie namen staan voor de Preek van de Leek, maar door allerlei omstandigheden, niet in het minst die waarmee we nu allemaal te kampen hebben, hebben we de knoop doorgehakt om de serie uit te stellen tot een later moment. Jammer, omdat we hoopten, nu er al zoveel wordt afgezegd of uitgesteld, om toch een stream versie van de Preek van de Leek te kunnen organiseren. Maar wat niet gaat, gaat niet.

Al met al komt het nu aan op volhouden en roeien met de riemen die we hebben. De ontmoeting wordt gemist, het keuvelen in de hal voorafgaand aan de ABC cursus, de geuren uit de keuken van de Open Tafel en Lezing & Lunch, het spontane gesprek na een dienst. Spijtig, maar het is goed om vertrouwen te houden en die stenen bij te dragen die we kunnen bijdragen, gedragen door de Eeuwige, die niet laat varen de werken van zijn handen.

Goede novembermaand gewenst, mede namens ds. Marja Flipse!

ds. Rienk Lanooy