Bij de diensten

De eerste steen van de tweede eeuw Kloosterkerkgemeente is gelegd. Dit vreemde jubileumjaar heeft er anders uitgezien dan gepland, maar ondanks alles stemden de vieringen bij het 100-jarig bestaan van onze gemeente op 19 en 20 september dankbaar, feestelijk en hoopvol. We keken zowel terug als vooruit. En bovenal genoten we van alles wat ons verbindt, hier en nu: de verhalen, de verwondering, de muziek, de herinneringen die we koesteren, de kinderen die we in ons midden zien opgroeien, de zorg voor elkaar. Daar kunnen we mee verder.

Het was een tegenvaller dat er moest worden besloten om als onderdeel van de feestelijkheden toch geen avondmaal te vieren. Ook in oktober zullen we dit nog niet doen. We verlangen allemaal naar het vieren van gemeenschap, maar soms betekent gemeenschap ook: naar elkaar omzien, en juist daarom een stapje terug doen.

De afgelopen zondagen klonken er oerverhalen, oeroude vertellingen die aan het fundament van ons bestaan raken. We zijn in sneltreinvaart door de eerste drie hoofdstukken van Genesis gereisd, een razende rit waarbij je als hoorder op het puntje van je stoel zit. Het wonder van de schepping komt in al zijn facetten langs. De komende weken duiken we nog dieper in de uitdaging van het samen mens-zijn aan de hand van de verhalen over de godenzonen, Noach en de toren van Babel.

Op 11 oktober wordt er gedoopt; op de valreep aanmelden kan nog!

Graag wijzen we ook alvast op de dienst van de gedachtenis (1 november) waarin de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd. Mocht u een naam met u meedragen die u ook graag genoemd wilt hebben, wilt u het ons dan laten weten?

Op 25 oktober wordt de cantate BWV 49 ‘Ich geh und suche mit Verlangen’ uitgevoerd. Een cantate als dialoog tussen sopraan en bas, bruid en bruidegom, Christus en zijn geliefde (wijzelf misschien?). Hoop en verwachting spreken eruit; het verlangen naar een tijd van thuiskomen bij elkaar.

Gewoon Bijbellezen!

In de genoemde cantate klinken echo’s van de dialoog die we horen in het Hooglied, een prachtig stuk bijbelse poëzie. Wie zich graag eens extra in het Hooglied wil verdiepen is van harte welkom om deel te nemen aan de cursus Gewoon Bijbellezen!. In vier donderdagavonden, 8, 15, 22 en 29 oktober, wandelen we door het boek, genieten we van de poëzie en kijken we hoe er door de eeuwen heen met deze unieke tekst is omgegaan. Graag even aanmelden bij één van de predikanten.

Cursus ABC van de christelijke traditie

Het is nog niet te laat om u aan te melden voor de ABC-cursus, waarvan de startdatum twee weken is vooruitgeschoven naar woensdag 7 oktober. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de christelijke traditie. Een ontdekkingsreis door de bijbel, de kerk en het Christen-zijn waarbij we de grote (en kleine) levensvragen niet uit de weg gaan. Zo leren we gaandeweg God en elkaar beter kennen.

Het mysterie van de mens

Young professionals en studenten die hun tanden willen zetten in het mysterie van de mens kunnen op de vier donderdagavonden in november terecht bij Dr. Rico Sneller. Tijdens deze bijeenkomsten laat hij ons kennismaken met onszelf: wat maakt ons meer dan een serie biologische eigenschappen, een technisch hoogstandje?

Tot slot

De predikanten zijn u zoals altijd graag van dienst; in geval van vakantie nemen zij voor elkaar waar. Ds. Marja Flipse heeft vrij van 12 tot 19 oktober en ds. Rienk Lanooy is van 19 tot 25 oktober afwezig.

Wat ons de komende tijd ook nog te wachten staat, we mogen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Met de woorden van het jubileumlied:

‘Dat liefde onze bron mag zijn
genadig ons gegeven.
Dat wij, gemeente Kloosterkerk,
vanuit die liefde leven,
van dag tot dag, van jaar tot jaar.
Zo bouwen wij,
in U verbonden met elkaar.’

 

Met een hartelijke groet,

ds. Marja Flipse