Bij de diensten

Een zomer lang hebben we vruchten van de Geest geplukt in de diensten. Fijn dat dat weer kon met mensen in de kerk. U bent en blijft van harte welkom om u aan te melden; leuk is dat aanmelden niet, maar nodig wel. Voor wie gewend was om spontaan ter kerk te gaan is dat een lastig regime. Ook de gemeentezang is nog een punt van gesprek, maar ook daar zoeken we wat meer ruimte nu we vanaf komende zondag, 6 september, weer de vaste onderdelen van de dienst gaan zingen. Zo oefenen we voorzichtig de stembanden uitkijkend naar de dag dat we weer voluit kunnen zingen. Verder komt de viering van het avondmaal weer in beeld. Ook die omgeven met de nodige voorzorgsmaatregelen. En waar u nog aarzelt, of teveel mensen zich aanmelden, is er de uitzending op YouTube. Kortom: normaal is het nog niet, en of en hoe we daar ooit weer bij uitkomen is sowieso de vraag. Op de een of andere manier zal deze periode haar sporen nalaten, ook in de liturgie. Een levende liturgie, heeft het verleden bewezen, heeft de flexibiliteit om daar mee om te gaan… en wij vast ook.

Vanaf komende zondag beginnen collega Marja Flipse en ik aan een nieuw seizoen, een nieuw begin. En daarom beginnen we bij het begin, het boek Genesis. Het gaat in dat boek niet om een terugblik op hoe het ooit was. Eerder gaat het er om de uitgangspunten, de grond’begin’selen van wat het is om mens te zijn op de aarde onder de hemel, levend met dag en nacht, water en land. Het gaat er over hoe wij omgaan met wat er nog meer is dan het ‘zelf’, dier-vriendelijk en plant-aardig. En last but not least met de andere mens naast ons en de Eeuwige die de mens zoekt waar die is.

Op 6 september gaat ds. Marja Flipse voor. In deze dienst wordt ook het ritueel ‘over de rivier’ gespeeld; de overgang van jongeren van de kinderdiensten naar de jeugdkapel. Ook wordt de uitgave van de nieuwe ‘Klooster’ gepresenteerd. Op 13 september gaat ds. Netty Dorland voor, voormalig predikant van de Domkerk te Utrecht. Een week later staan de zaterdag en de zondag in het teken van honderd jaar Kloosterkerkgemeente. U leest er elders meer over. Er was voor deze dagen een Festival gepland in en om de kerk, maar dat kan nu allemaal niet. We houden het geraamte over en dat zijn de diensten: een vesper op de zaterdagmiddag (17.00u), een dienst met Avondmaal op de zondagmorgen (10.00u) en een vesper op de zondagmiddag (17.00u). Welkom! Op 27 september klinkt cantate ‘Wer weiß, wie nahe mir mein Ende’ (BWV 27) in de dienst. Daaraan vooraf gaat om 9.30 een minikerkdienst voor de allerkleinsten met hun (groot)ouder(s). Op 11 oktober wordt de doop bediend. Graag uw aanmelding voor dat laatste bij een van de predikanten.

ABC en meer…

Een dezer dagen komt ‘De Klooster’ uit met daarin het nieuwe jaarprogramma. U begrijpt dat we het een en andere presenteren onder voorbehoud. Wat we doen, doen we Covid-19-proof. Om te beginnen, betreft dat de cursus ‘ABC van het christelijk geloof’ die woensdag 23 september (20.15u) weer van start gaat. De cursus, die een seizoen lang duurt, gaat om te beginnen in op de vraag hoe je de bijbel kunt lezen, die bibliotheek met boeken en boekjes uit een zo andere tijd en cultuur dan de onze. Het tweede deel van de cursus (na kerstmis) gaat over vragen als ‘wat is bidden?’, ‘wie is God?, ‘hoe zit de liturgie in elkaar?’, ‘wat is het kwaad?’. De leiding is in handen van collega Marja Flipse en ondergetekende. Goede reden, lijkt me, om u op te geven (lanooy@kloosterkerk.nl of flipse@kloosterkerk.nl) en mee te doen. Welkom!

Er is nog meer: Gewoon bijbellezen over het Hooglied in oktober, een nieuwe serie lezingen/gesprekken voor Studenten en Young Professionals o.l.v. Prof.dr. Rico Sneller in november, pauzeconcerten op de woensdag, ochtendbijbelgroep op woensdagochtend, Lezing & Lunch. Zinnige Kost staat voor het najaar niet gepland: de beperkingen maken het lastig om in de crypt samen aan tafel te eten en te spreken. Het is niet anders.

UITfestival en Open Monumentendagen

Het UITfestival vindt dit jaar vooral binnen plaats, ook in de Kloosterkerk. Daar is op zondagmiddag vanaf 13.30-17.00u een mooi muzikaal programma te volgen. Ook hier geldt: van harte welkom, maar wel even aanmelden (reserverenuitfestival@kloosterkerk.nl). Een week later is de kerk geopend in het kade van Open Monumentendagen op zaterdag van 11.00-16.00u en op zondag van 12.30-16.00u. Er is geen programma. Wie naar binnen wil kan zich bij de ingang laten registreren.

Ik hoop dat u de weg naar de Kloosterkerk (weer) weet te vinden voor de diensten en voor al het andere wat er gebeurt.

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse,

ds. Rienk Lanooy