Welkom

Vanmorgen (ik schrijf deze tekst op 29 juni) is mijn collega Marja Flipse met haar man Gareth Henson in Nederland aangekomen. Het traject daar naar toe was lang en ook de laatste corona-hobbels gaven soms kopzorgen, maar nu is dan eindelijk de tijd gekomen dat zij zich in hun nieuwe huis kunnen gaan installeren. Ik wens hen vanaf deze plaats dan ook graag alle goeds toe in Den Haag en ik heet Marja in het bijzonder en van harte welkom als nieuwe collega in de Kloosterkerk.

Bij de diensten

Ondertussen is het weer mogelijk dat we als gemeente samenkomen in de Kloosterkerk. Dat is geweldig goed nieuws. Er is hard gewerkt aan allerlei plannen die voordat ze in werking konden worden gesteld al weer ingehaald werden door de ontwikkelingen, maar het belangrijkste is dat we elkaar weer kunnen ontmoeten; weliswaar met beperkingen in aantal, nabijheid, liturgie ((nog) niet zingen) en koffie na afloop ((nog)niet!), maar toch. Wie weet geeft een aantal van u er toch nog de voorkeur aan om de diensten vooralsnog te volgen via YouTube (klik dan hier) of Kerkomroep. Het is fijn dat er hard en met geweldig resultaat gewerkt is om de diensten zo goed als mogelijk en ‘live’ in beeld te brengen.

De komst van Marja Flipse betekent natuurlijk ook dat we vanaf deze maand ook de diensten om en om gaan leiden, hier en daar onderbroken (zo u wilt: aangevuld) door een gastpredikant i.v.m. de zomervakanties. We bevinden ons nu midden in de zomerserie met als thema ‘Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de geest’ naar het lied van Barnard en Vogel (LB 841). Dat lied gaat terug op een brief van Paulus (Galaten 5,22) waarin hij in de werking van de Geest negen vruchten onderscheidt: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Na de zelfbeheersing (14 juni) en de goedheid (28 juni) zal het op 5 juli over de liefde gaan. Marja Flipse neemt dan het stokje in juli en augustus over.

Op 5 juli is de eerste dienst met 100+ aanwezigen. Via de e-mail en de website en ongetwijfeld ook via dit KloosterkerkNieuws ziet u hoe dat gaat werken. ‘Kan ik dan niet spontaan naar een dienst?’, vraagt u zich misschien af. Dat zit er inderdaad helaas nog niet in, hoewel we altijd een aantal plaatsen overhouden voor wie zich niet heeft aangemeld.

Op 5 juli is er ’s middags een doopdienst waarin Viktor Rozenberg en Christian Buisman gedoopt worden. Die dienst werd enige weken geleden al gepland, voordat we wisten dat en hoe de regels versoepeld zouden worden. In deze dienst zijn vooralsnog alleen mensen op uitnodiging aanwezig.

Op 12 juli zal Marja Flipse bevestigd worden als predikant in het kerkverband van de Protestantse kerk in Nederland en intrede doen als predikant in de Kloosterkerk. We gaan samen voor in deze dienst, namens de Protestantse Gemeente Den Haag zal ds. Theo Hettema daarbij zijn en namens de Haagse Gemeenschap van Kerken pastoor Ad van der Helm. Diezelfde middag zal er een kleine doopdienst zijn. Op 19 juli gaat Marja Flipse dan voor en op 26 juli ds. Evert Jan de Wijer uit Amsterdam.

Pastoraat

Vanaf haar komst naar Den Haag zal ds. Marja Flipse werkzaam worden in de wijken waar voorheen ds. Margreet Klokke verantwoordelijk voor was. U heeft misschien wel gemerkt dat ik, na het vertrek van tijdelijk vervanger ds. Jessa van der Vaart, soms met enig kunst- en vliegwerk alle wijken voor mijn rekening heb genomen. Dat deed ik omdat we toen nog, we spreken februari 2019, in de veronderstelling waren dat dat voor een paar maanden zou zijn. Het liep evenwel anders. Daardoor heb ik het afgelopen anderhalf jaar mensen uit alle wijken bezocht en gesproken, afscheidsdiensten geleid en zo meer. Met de komst van Marja Flipse ga ik me weer concentreren op mijn ‘eigen’ wijken en krijgen de leden uit de andere wijken alle ruimte om met Marja Flipse kennis te maken. Dat kan op persoonlijke titel, maar we gaan ook naar andere vormen kijken. Welke dat zijn, daarover gaan we de komende zomerperiode nadenken. De vorm zal voor een deel ook bepaald worden door de corona-maatregelen. Wijkavonden organiseren bij contactpersonen thuis is op dit moment gewoon lastig.

Zelf ben ik met vakantie van 20 juli t/m 16 augustus. In die periode zal ds. Marja Flipse mij vervangen waar dat gewenst en nodig is.

Ik wens u een goede zomertijd toe en hoop dat, als de omstandigheden het toelaten, u de weg naar de Kloosterkerk weer weet te vinden, om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met Marja Flipse. Zij ziet in elk geval naar u uit!

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Marja Flipse,

ds. Rienk Lanooy

Kennismaken met dominee Marja

Door de coronaperikelen is onze nieuwe dominee ds. Marja Flipse pas deze week naar Den Haag verhuisd. Ondertussen willen we haar wel graag al leren kennen. Na haar kennismakingsinterview en haar “Tien Geboden” geven we verschillende gemeenteleden het podium om haar nieuwsgierige vragen te stellen. Zij vormen een dwarsdoorsnee van de gemeente van de Kloosterkerk. In de vorige nieuwsbrief kwamen Adam Visser en Geeske van Amerongen, Maarten Karres, Mendeltje van Keulen en een hele stoet kinderen aan het woord. In deze nieuwsbrief krijgt Lis Bakker antwoorden op haar vragen. Deze antwoorden zijn nog wel in Wales tot stand gekomen.

Lis steekt van wal: “Wat zou u er graag nog eens bij willen leren?”. Dominee Marja: “Vanaf het begin van de middelbare school heb ik me altijd geconcentreerd op mijn belangrijkste interesses waarvan ik zeker wist dat ik erin verder wilde. Zo liet ik wiskunde, scheikunde, natuurkunde en dergelijke vakken zo gauw mogelijk vallen om meer aandacht te kunnen besteden aan mijn talen en geschiedenis.

Maar als het niet zo van een leien dakje gaat in het leven, zoals nu tijdens de lockdown in Wales, vind ik het soms moeilijk om me bezig te houden met de dingen die me het meest dierbaar zijn. Het doet pijn om aan de kerk te denken als je er niet naartoe kunt, om muziek te luisteren als er geen live muziek mogelijk is, om over kunst te lezen als de musea dicht zijn… Zodoende ben ik nu aan het lezen en hoorcolleges aan het beluisteren over onderwerpen waar ik weinig vanaf weet. Kosmologie en natuurkunde en biologie en allerlei zaken waarvan ik niet wist dat ze zo interessant kunnen zijn als ze goed uitgelegd worden. Dat hoop ik vol te houden.

Wat muziek betreft zou ik graag kromhoorn leren spelen en werk ik af en toe aan mijn zesde graad muziektheorie. Verder probeer ik in mijn vrije tijd Chinees te leren, want ik ben onlangs een paar keer op mijn eentje naar China geweest en ik voelde me ontzettend onthand omdat ik om me heen niets kon lezen of begrijpen. Ook heb ik altijd al op een eenwieler willen leren rijden. En een pak kaarten schudden lukt me ook nooit”.

Lis vervolgt: “Hebt u ervaringen met de stad Den Haag? En welke?”. Dominee Marja: “Heel weinig. Den Haag lijkt erg ver weg als je in Zeeland opgroeit. Toen ik naar Den Haag kwam voor mijn gesprek met de beroepingscommissie was ik er geloof ik nog maar één keer eerder geweest (wel elke dag met de trein langsgereden toen ik studeerde, en vaak het fraaie Hollands Spoor bewonderd).

Als tiener had ik een fase waarin ik me erg druk maakte om de politiek, en als er weer eens iets belangrijks gebeurde zei ik altijd dat ik naar Den Haag wilde. Toen ik een jaar of 14 was nam mijn vader me een keer een dagje mee naar Den Haag om te zien hoe het er in de Tweede Kamer aan toe ging. We kregen een rondleiding, en toen we op het Binnenhof liepen werd er net een politicus geïnterviewd. Televisiecamera’s en van die pluizige microfoons op stokken. Het voelde alsof we getuige waren van iets bijzonder gewichtigs, het epicentrum van het wereldnieuws. Sindsdien roepen we thuis als er ook maar iets van belang gebeurt: “We moeten weer naar Den Haag!”

Lis wil tot slot graag weten: “Waar wordt u blij van?”. Dominee Marja: “Water, vooral rivieren, kanalen en de zee. Op een mooie plek zijn, in de natuur of in een mooi gebouw, als er net niemand anders in de buurt is. Een zin lezen of horen die precies datgene uitdrukt waarvoor ik zelf nog geen woorden had gevonden. Zelf de juiste woorden vinden. Hollandse garnalen, kreeftensoep, mosselen op de wijze van mijn vader. Minstens 8 uur slaap. Lekkere whisky. Weten dat mijn ouders het naar hun zin hebben. Nieuwe muziek ontdekken, of muziek van vroeger herontdekken. Iets nieuws leren. Iets maken. Iets afmaken waar ik al lang aan bezig was. Verrassingen. Speurtochten. Een broek die meteen past en niet gauw verslijt. Iemand die bij mij stage heeft gelopen en een fantastische predikant blijkt te zijn geworden. Een misverstand dat opgehelderd wordt. Een muziekstuk dat zodanig wordt uitgevoerd dat ik alle vertrouwen heb in de uitvoerende(n) en niet met gekromde tenen hoef te zitten. Ergens achter de schermen kijken en iets zien dat andere mensen niet zien. Een vulpen die het meteen doet. Mijn afval in de vuilniswagen zien verdwijnen.

Ik stelde deze vraag ook aan mijn man, en hij zei: ‘ Van mij.’ Dat is ook waar.”