Op de eerste advent is er in de Kloosterkerk een nieuwe serie diensten begonnen met het thema ‘Nu daagt het in het Oosten’, naar het bekende lied. Er worden psalmen gelezen waarin het oer-religieuze motief van het licht een rol speelt. Welke betekenislagen heeft dit ‘licht’, waar zie je er iets van in deze ‘donkere tijd’? Dat zijn vragen die ons zullen bezighouden.

In aansluiting bij deze serie diensten is er een foto-expositie met de titel ‘New Horizons’ van werken van Bruno van den Elshout. De fotograaf maakte een jaar lang foto’s van de horizon vanaf het Atlantic Hotel in Kijkduin. Vier ervan komen in de kerk te hangen, elke week een foto meer. Wie meer van dit bijzondere project wil weten kan kijken op www.newhorizons.nl.

Op zondag 6 december is psalm 19 gelezen, op 13 december in de dienst met avondmaal klinkt psalm 36 en op 20 december psalm 84.

Alexander Münninghoff

Onder het motto ‘Verhalen op zondagmiddag’ heeft het Kloosterkerkforum dit jaar twee verhalenvertellers uitgenodigd. In oktober was Naëma Tahir er, en op zondag 13 december zal Alexander Münninghoff verhalen vertellen over de Russische ziel. Veel mensen kennen Münninghoff van zijn prachtige en ook al bekroonde boek De stamvader, dat zich grotendeels afspeelt in Voorburg. De auteur is Ruslandkenner en zal dus met smaak verhalen over de Russische ziel kunnen vertellen. Hij wordt begeleid door het pianoduo Kuijper en De Leeuw, dat – passend – muziek van de Russische componist Sergei Rachmaninoff ten gehore zal brengen.

Welkom! De aanvang is 17.00 uur, de bijdrage € 7,50.

Kerstdiner

Op zaterdag 19 december wordt de traditionele kerstmaaltijd gehouden in de Kloosterkerk, dit jaar omgedoopt tot ‘kerstdiner’. Meestal komt er een gezelschap van ruim honderd mensen bij elkaar. Er staan tafels gedekt in de wandelruimte. Er wordt prachtig gedekt en heerlijk gekookt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Er worden kerstliederen gezongen en gedichten/verhalen gelezen. Iedereen is welkom, aanmelden kan via kerk.bureau@kloosterkerk.nl.

Aanvang 17.15 uur. De maaltijd is rond 20.30 uur is afgelopen. De bijdrage is € 15,00 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

Kerstdiensten

De kerstnachtdienst begint zoals elk jaar om 22.30 uur. Het is raadzaam er op tijd te zijn! Het Residentie Bach kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt werkt mee aan de dienst en zingt o.a. ‘Da Pacem’ van Arvo Pärt. Op kerstmorgen werkt het Kloosterkerkkoor mee. Ds. Rienk Lanooy gaat voor in beide diensten, en – voor wie nog niet lang bij de Kloosterkerk betrokken is – houdt in beide diensten één en dezelfde preek. Op ‘derde kerstdag’ ga ik voor in de cantatedienst. Cantate BWV 191 zal klinken, ‘Gloria in excelsis deo’. Goede diensten gewenst, welkom!

Doopdienst

In het nieuwe jaar wordt er op 10 januari weer een doopdienst gehouden! Doopouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij kerk.bureau@kloosterkerk.nl met een cc naar klokke@kloosterkerk.nl.

Rouw op je dak

Tenslotte wijs ik nog even op de cursus Rouw op je dak voor wie in kleine groep wil doorpraten over wat rouw en verdriet teweeg brengen. Vanaf 6 januari.

Er is nog plaats. Meldt u zich aan bij ds Rienk Lanooy, liefst voor kerstmis (lanooy@kloosterkerk.nl) – https://www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/cursussen-en-groepen/rouw-op-je-dak/

Tot slot

Ds. Rienk Lanooy heeft vakantie van 26 december tot 3 januari. Ik zal hem waar nodig vervangen.

Heel goede dagen gewenst, ook namens mijn collega,

Ds. Margreet Klokke