De Stille Week

De Stille Week nadert. Hij begint met de dienst van Palmpasen, 25 maart. Zoals ik al eerder schreef: een dienst met twee gezichten. Er is de gedachtenis van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarbij gaan de kinderen ons voor. Maar die intocht zet ook de toon van de week, waarin de lijdensweg van de Messias zich gaat ontvouwen. Die lijdensweg klinkt door in de Johannes Passion van J.S. Bach, die in deze zelfde dienst wordt uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles. Een lange dienst, met de nadruk op ‘dienst’ – de Johannes Passion komt terug op de plaats, waarvoor ze gecomponeerd is: in de liturgie. De kinderen maken tijdens de dienst palmpaasstokken. Na afloop van de dienst is er koffie en voor wie dat wil een krentenbol.

In de Stille Week is vooral Lukas onze gids bij het volgen van de lijdensweg. De Vastengroep komt bijeen op woensdag 28 maart om 19.15 u. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een vesper om 20.00 u! Met de dienst met avondmaal van Witte Donderdag (29 maart 20.00 u) beginnen de drie dagen van Pasen. Die avond begint er als het ware een doorlopende dienst, die uitmondt in de Paasmorgen. Alles draait om de gedachtenis aan het lijden, sterven en opstanding van de Heer. Op Goede Vrijdag (30 maart 12.30 u) is er een middaggebed, waarin de kruiswegstaties gevolgd worden. ’s Avonds (20.00 u) is er een bijzondere passievesper. Daarin wordt het werk ‘The Seven Last Words’, een toonzetting van de zeven kruiswoorden van Jezus door Daan Manneke, ten gehore gebracht door een vocaal ensemble onder leiding van Geerten van de Wetering. In de Paasnacht (31 maart 22.30 u) wordt de duisternis gebroken door het licht van de nieuwe paaskaars, beeld van het licht van Christus en voorbode van de nieuwe morgen. Ieder is uitgenodigd zijn eigen kaars aan het licht aan te steken en zijn eigen doop te gedenken. In deze dienst zullen Peter Davidse en Joëlle Bertherin zich verbinden met de christelijke traditie. Joëlle Bertherin zal gedoopt worden. De Paasnacht loopt uit op de Paasmorgen (zondag 1 april 10.00 u), het feest van de verrijzenis. In deze dienst wordt het avondmaal gevierd. Na afloop worden bloemen gebracht bij wie wat aandacht kan gebruiken. Het Kloosterkerkkoor werkt mee aan de dienst van Witte Donderdag, de Paasnacht en Paasmorgen. Misschien denkt iemand er over om de gehele cyclus mee te maken. Ik kan alleen maar zeggen: meer dan de moeite waard!

Opgestaan en hoe nu verder?

‘Opgestaan en hoe nu verder: over de filosofie van de levenskunst?’ is het thema van (een aantal) diensten in de paastijd. Levenskunst is ‘in’. Blijkbaar is het een vraag geworden hoe te leven. Hebben we meer tijd om daar over na te denken of is de wereld van vandaag zo complex geworden dat wat vertrouwd en bekend was, niet meer voldoet? Of zijn we meer van onszelf (en een ander?) gaan vragen met onze ‘bucketlists’ en ’to do-lijstjes’? In gewoon Nederlands heet het dan: ‘Er uit halen wat er in zit’, maar dan is de eerste vraag toch: ‘Wat zit er dan in?’ Daarover gaat het in deze serie.

Op 8 april gaat ds. Alex van Ligten voor en op 22 april, ds. Rian Veldman uit Rotterdam Kralingen. Op 15 april zal Yna Visser in de dienst worden bevestigd als ouderling Open Kerk. Op 29 april klinkt dan cantate ‘Gott ist mein König’ (BWV 71). Het is een traditie in de Kloosterkerk om na de Gemeenteraadsverkiezingen (21 maart) oude en nieuwe raadsleden alsmede de colleges van burgemeester en wethouders in de regio Den Haag uit te nodigen voor de uitvoering van deze zogenaamde Ratswahlkantate. Bach schreef hem ter gelegenheid van de jaarlijkse installatie van een nieuw gemeentebestuur in Mühlhausen.

The Seven Last Words – Goede Vrijdagavond

Ik maakte hierboven al melding van de passievesper van Goede Vrijdagavond. Daan Manneke componeerde in 2011 het stuk ‘The Seven Last Words’ voor koor en harmonium. In dit werk klinken de zeven kruiswoorden, die Jezus volgens de vier evangeliën gesproken heeft. Manneke heeft in zijn werk die kruiswoorden verweven met woorden van Psalm 22, zoals die in het Geneefs psalter zijn berijmd. Hij heeft dat niet zomaar gedaan. Juist de psalmen, ook de 22ste, zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de evangelieschrijvers bij het optekenen van het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. De uitvoering staat onder leiding van Geerten van de Wetering

In Engelse sferen: Choral Evensong op 8 april

Op 8 april is er om 17.00 u een Choral Evensong in de Kloosterkerk, Het is de eerste Evensong in een reeks van vier. Speciaal is dat deze Evensong wordt gezongen door twee Jongenskoren, te weten het Haags Matrozenkoor en het Martini Jongenskoor Sneek. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel. Cantor en kenner Daniël Rouwkema schreef in het vorige Kloosterkerk Nieuws over het ontstaan en de praktijk van de Evensong. Lees het hier.

Het verstand te boven – muzikale lezing op 15 april over Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld werd in 1953 gekozen tot Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. In zijn spirituele dagboek Merkstenen laat hij zijn mystieke kant zien. Dag Hammarskjöld was een gelovig en innerlijk bewogen mens, een kant die hij vanwege zijn publieke functie veelal verborgen moest houden. Zijn groeiende geloof in God kreeg gedurende zijn loopbaan steeds meer vorm en werd de bron van waaruit hij handelde. In de muzikale lezing ‘Het verstand te boven’ toont Jacqueline van der Zee een portret van een inspirerend mens, wiens gedachtegoed en teksten nog steeds actueel zijn. Kloosterkerk / 15 april / 17.00 u / € 5.

Tenslotte

Later in april volgen de Verkoping (21 april) en de Jom Hasjoa Herdenking op 22 april (16.00 u).

Tenslotte wil ik graag Ad van der Linde noemen. Hij neemt op 1 april afscheid als hoofd van het Kerkelijk Bureau. Als opvolger van Koos Blok verstond hij de kunst om even hartelijk en betrokken én op zijn eigen, persoonlijke manier invulling te geven aan zijn taak. Vanaf deze plaats wil ik hem daarvoor hartelijk danken. Met hem vertrekt ook Alexandra Hotke, die als vrijwilliger de afgelopen maanden het Kerkelijk Bureau draaiend hield. Ook aan haar veel dank! Met de nieuwe Bureaucoördinator Ilja de Weerd gaan we een nieuwe fase in.

De twee weken na Pasen, dus van 1 april t/m 15 april, is ds. Jessa van der Vaart met vakantie. Ik zal haar in die periode vervangen.

Mede namens ds. Jessa van der Vaart wens ik u allen een goede paastijd toe.

ds. Rienk Lanooy