Gebed om ontferming voor Pinksteren

Zoals de boom niet kan
zonder licht
en de vis
niet zonder water
zo zijn ook wij
onlosmakelijk
verbonden met elkaar,
met lijf en ziel
met huid en haar
en ook door schade en schande.
Dat realiseren we ons
eens te meer
nu we afstand moeten houden
het gaat wel
maar het went niet
het gaat in
tegen wie we zijn
mensen die aangewezen zijn
zijn op elkaar
op het grotere verband
dan alleen op ons zelf
we realiseren het ons
nu wij het Pinksterfeest vieren
en wij in dienst
genomen worden
door uw Geest
om elkaar te dienen
en bij te staan
in de geest van uw Zoon
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U…
Pas nu het
niet vanzelfsprekend is
beseffen we
hoe belangrijk het is:
de nabijheid
van de ander
je opgenomen weten
in de vertrouwde kring
van familie
vrienden,
de gemeenschap
van de kerk.
Hoe moeilijk
moet het dan zijn
voor wie altijd
zo moeten leven
afgesneden
van de ander.
Hoe het ook
gekomen is
door stom toeval
een noodlottig voorval
of eigen schuld
het past een mens niet
en daarom kijken wij uit
naar
wie ons opnieuw
met elkaar verbindt
de Pinkstergeest
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U…
Wereldwijd
met elkaar verbonden
dat zijn we
afhankelijk
van de kennis
van de een
de welwillendheid
van de ander
het sterke land
dat het zwakke helpt
maar als het tegenzit
kennen we ook
de reflex
dat we ons terugtrekken
op onze veilige bastions
achter de zelfgemaakte grenzen
in de veiligheid
van de eigen groep.
Zo schermen we ons af
verbreken we
wat wij vieren
op dit Pinksterfeest:
dat uw Geest
over alle grenzen heen
ons zoekt
en samenbrengt
in dat ene verband
dat er werkelijk toe doet,
dat van de liefde
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U…

 

 

ds. Rienk Lanooy