Het einde van de Paastijd: Hemelvaart, Pinksteren

Met Hemelvaart en Pinksteren sluiten we de Paastijd af. Dan komt ook een einde aan de periode dat iedere zondag een eigen naam heeft. Vanaf Pinksteren worden de zondagen enigszins prozaïsch ‘genummerd’ naar hun afstand tot Pinksteren. Komende zondag tooit zich evenwel nog met de naam ‘Rogate’ – ‘Bidt’. Dan gaat ds. Marthe de Vries uit Wassenaar voor. Op de morgen van Hemelvaart is er een (korte) dienst om 10.0u en de zondag erna, op 13 mei, (‘Exaudi’ – ‘Hoor mij’), is ds. Jessa van der Vaart voorganger in de dienst met Avondmaal. Jessa van der Vaart is nu ruim drie maanden aan het werk in de Kloosterkerk, vooral op het gebied van het pastoraat. Het is misschien niet het meest zichtbare deel van het predikantswerk maar het is wel buitengewoon belangrijk. Niettemin, ook belangrijk en een stuk zichtbaarder is haar voorgangerschap in de dienst van 13 mei. De week erna, met Pinksteren, verbinden vijf mensen zich met de christelijke traditie door hun doop te beamen of gedoopt te worden. Vier van hen deden mee aan de ABC-cursus van dit jaar, één volgde de cursus eerder. Hun namen treft u elders aan in dit KloosterkerkNieuws. Een feestelijke dienst, waaraan ook het Kloosterkerkkoor meewerkt.
Het thema van de diensten in deze periode is ‘Opgestaan en hoe nu verder? – over de filosofie van de levenskunst’. U heeft wel gemerkt dat de gastpredikanten zich daar meer of minder bij aansluiten. Zij zijn daar vrij in. Het is dus onvermijdelijk dat er soms wat minder ‘lijn’ in de diensten zit, met alle gastpredikanten die er zijn. Zo gaat dat in een vacaturetijd. Je zou ook kunnen zeggen dat er meer variatie is.
Op de zondag na Pinksteren, 27 mei, klinkt cantate ‘Die Elenden sollen essen’ (BWV 75) in de dienst, uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles. Ds. Carel ter Linden gaat voor. Er is die zondag ook een mini kerkdienst voor de allerkleinsten van 0 – 6 jaar, die om half tien begint en wordt geleid door de jeugdpastor Peter van der Beek. U vindt er meer over in zijn bijdrage aan dit KloosterkerkNieuws.

Graag wijs ik alvast vooruit naar de doopdienst van 8 juli. Dopelingen kunnen worden aangemeld op het Kerkelijk Bureau.

Zondvloed nu! in aantocht

Op 8 mei is de voorbereidingsavond voor wie zich hebben aangemeld voor het Kloosterweekend in Zundert, aanvang 20.15u. Op zaterdag 12 mei is de voorbereidingsdag van degenen die met Pinksteren hun doop zullen beamen of ontvangen. Achter de schermen wordt ondertussen al weer hard gewerkt aan een nieuw jaarprogramma dat ook dit jaar weer in de vorm van een ‘De Klooster’ zal worden verspreid. Voor het zover is, zal deze zomerperiode mede gekleurd worden door nieuw fotografisch werk dat vanaf 22 juni in de kerk te zien zal zijn. Op die dag wordt de tentoonstelling ‘Zondvloed nu!’ geopend, een samenwerkingsproject met het Bijbels Museum in Amsterdam. U bent alvast van harte welkom!

Tenslotte

De afgelopen week was ik aanwezig bij twee gelegenheden, waar een koninklijke onderscheiding werd verleend aan vrijwilligers mede op grond van hun aandeel in het vrijwilligerswerk in de Kloosterkerk. Het betreft Tiny Hielema en Carien Pluimers. Bij de plechtigheid in het Aandachtscentrum werd ook Caroline Helms onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk aldaar. Van harte gefeliciteerd!
Deze week ben ik vrij. Vanaf dinsdag 8 mei ben ik weer beschikbaar. Tot die tijd neemt ds. Jessa van der Vaart voor mij waar.

Mede namens haar, hartelijke gegroet! – ds. Rienk Lanooy