Bij de diensten

Op Aswoensdag 26 februari begint de voorbereidingstijd op het Paasfeest, de Veertigdagentijd. Ik heb besloten om de geplande serie over ‘Gebeden in de bijbel’ uit te stellen. Er zijn – met alle gastpredikanten – te weinig zondagen om de serie diepgang te geven. Daarom wordt in de diensten, waar ik zelf voorga, de klassieke orde gevolgd. Op 8 maart staat het verhaal van de verheerlijking op de berg op het rooster. In deze dienst met Avondmaal zingt het Kloosterkerkkoor. Dan wordt ook het jubileumlied weer gezongen, aangevuld met nieuwe teksten. De week ervoor, 1 maart, gaat ds. Casper van Dongen uit Den Haag voor. Op 15 maart is ds. Evert Jan de Wijer uit Amsterdam de voorganger en de dienst met cantate van 29 maart wordt geleid door Prof. (em.) Martien Brinkman uit De Bilt. Dan klinkt ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’ (BWV 45).

Vastengroep

De Vastengroep begint op Aswoensdag, 26 februari, met de eerste bijeenkomst. Om de veertien dagen ontmoeten de deelnemers elkaar op woensdagavond om 19.15 uur in de Apostelkapel om te spreken over hun ervaringen en gedachten bij de voorbereidingstijd op Pasen. Sommigen vasten, anderen zoeken andere vormen van verdieping. Ieder is daar welkom, de gehele serie of een enkele keer. De bijeenkomsten die tot uiterlijk 20.00 uur duren, worden telkens afgesloten met een korte vesper. Data: 26 februari, 11 en 25 maart en 8 april, in de Stille Week.

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze op de nieuwe vleugel

Pianiste Karin Kuijper en de predikanten Jessa van der Vaart en Rienk Lanooy verzorgen op 8 maart om 17.00 uur een ruim uur, waarin ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn klinken. Haydn schreef het orkestwerk in 1786. De pianoversie volgde een jaar later met goedkeuring van Haydn. De zeven sonates corresponderen met de zeven kruiswoorden van Jezus. Bij ieder kruiswoord zal een korte bespiegeling worden uitgesproken. Bijzonder te vermelden is dat de uitvoering plaatsvindt op de nieuwe vleugel die de Kloosterkerk sinds korte tijd rijk is. Toegang bedraagt € 5,-. Welkom!

Zinnige Kost met Derk Stegeman

Op dinsdag 3 maart is er weer een bijeenkomst van Zinnige Kost. Te gast bij deze maaltijd met inhoud is Derk Stegeman, sinds kort directeur van Stek, de diaconale organisatie van de Protestante kerk van Den Haag. Hij zal spreken over het Kerkasiel dat van oktober 2018 tot januari 2019 met een permanente dienst aandacht vroeg voor het Armeense gezin Tamrazyan. Onlangs kwam er een boekje uit met de titel Dat wonderlijke kerkasiel. Derk Stegeman zal daar over vertellen en ons met gespreksvragen op weg helpen bij het tafelgesprek. Zinnige Kost begint om 18.30 uur met een borrel. Om 19.00 uur gaan we aan tafel. Sämi Bangerter kookt en daarom is het noodzakelijk dat je je opgeeft voor de maaltijd; dat kan tot maandag 2 maart, uiterlijk 12.00 uur bij ondergetekende (lanooy@kloosterkerk.nl). Kosten bedragen € 15,- en neem een flesje wijn of een ander drankje mee.

3 x 1 – Avonden voor Studenten en Young Professionals met Rico Sneller

Na een tweetal jaren van stilte, kruipt 3 x 1, drie avonden met één thema voor studenten en young professionals weer uit haar schulp. Op 5, 12 en 19 maart schuift Rico Sneller aan om de avonden in te leiden. Rico Sneller was universitair docent wijsgerige ethiek, geschiedenis van de filosofie, metafysica en hermeneutiek aan de Leidse Faculteit Godgeleerdheid. Sinds enige tijd werkt hij als zelfstandig filosoof met een geoefend oog voor theologische vragen. Het zal in deze interactieve avonden gaan over het moderne mensbeeld. ‘Wie is de mens?’ Iemand als Yuval Harari wiens boeken hun tienduizenden verslaan, heeft daarover een duidelijke opvatting, maar is dat de enige manier om naar (de toekomst van) de mens te kijken? En hoe speelt religie daarin een rol?

Gedoopt en hoe nu verder?

Je (klein)kind is gedoopt, of je denkt erover na dat te laten doen. Tijdens de dienst klinkt dan de vraag of je je kind wilt opvoeden ‘in de geest van het Evangelie’, maar hoe doe je dat? Veel klassieke vormen werken niet goed meer, maar wat past wel bij onze tijd? Op 10 maart is er een avond voor de doopouders van het afgelopen jaar en voor hen die hun kind in 2018 lieten dopen maar er vorig jaar niet bij konden zijn. Ook andere belangstellenden, grootouders en andere opvoeders zijn van harte welkom. Aan bod komen de thema’s ‘Rituelen thuis’, ‘Uit welke kinderbijbel kan ik het beste voorlezen’ en ‘Lastige vragen’. Dinsdag 10 maart om 20.15 uur in de Kloosterkerk. De leiding is in handen van Inge van Rijn en ds. Rienk Lanooy

En tenslotte wijs ik graag op de laatste Bach binnenstebuiten met Wim Faas op zaterdag 28 maart, de zaterdag voorafgaande aan de dienst met cantate – meer informatie vindt u hier.

Met een hartelijke groet,

ds. Rienk Lanooy