Bij de diensten

In deze tijd van Epifanie lezen we uit het boek Koningen. Het gaat daar over de profeet Elia en het gevecht dat hij levert met het koninklijk echtpaar Achab en Izebel, en met zichzelf. Profeet zijn gaat hem niet in de koude kleren zitten. Op 2 februari gaat ds. Aafke Zaal uit Hemmen voor en in die dienst klinkt het verhaal van de wijngaard van Nabot uit 1 Koningen 21. De week erna is ds. Netty de Jong-Dorland uit Utrecht voorganger in de Avondmaalsdienst en op 16 februari sluiten we de Elia-cyclus af in een dienst waarin drie kinderen gedoopt zullen worden. Hun namen staan elders in dit KloosterkerkNieuws. Het Elia-verhaal van deze dienst staat in 2 Koningen 2: Elia geeft zijn taak door aan zijn opvolger Elisa en wordt ten hemel opgenomen in een vurige wagen. In aansluiting op deze dienst is er voor het eerst een vrijwilligersmarkt: ook daarover meer elders in dit KloosterkerkNieuws. Op 23 februari leidt Carel ter Linden de dienst met cantate ‘Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt’ (BWV 18) uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles.

Evensong

Op 9 februari is er een Evensong in de Kloosterkerk. Welkom om 17.00u. Uitvoerenden zijn Canticum Hagha o.l.v. Daniël Rouwkema. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel. Liturg is ds. Rienk Lanooy.

‘De ware Jozef’ – Gewoon bijbellezen met ds. Rienk Lanooy en ds. Carel ter Linden

Op 30 januari start de eerste avond van de cursus ‘Gewoon bijbellezen’. De opzet is eenvoudig: verhalen uit de bijbel lezen, de grotere verbanden gaan zien en ontdekken wat hun betekenis is. Dit jaar staat de cyclus met Jozef-verhalen centraal, Jozef, de zoon van Jakob, die zoveel te stellen heeft met zijn broers en uiteindelijk in Egypte belandt. Zo vormen deze verhalen de verbindende schakel tussen de verhalen van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob en het begin van Exodus, het verhaal van de uittocht uit Egypte.

Toen ik aan het nieuwe jaarprogramma werkte, mei vorig jaar, was ik nog in de veronderstelling deze serie met de nieuwe predikant te houden, ieder twee avonden. Dat dat er niet in zit, weet u, daarom houd ik het op drie avonden: twee doe ik zelf, 30 januari en 6 februari en ds. Carel ter Linden neemt de avond van 13 februari voor zijn rekening. De avond van 20 februari komt dus te vervallen. Welkom!

En verder…

Op 18 februari zal ik tijdens de bijeenkomst van Lezing & Lunch iets vertellen over ‘Voltooid leven’, onder de titel ‘Oud en der dagen zat’. Aanvang 10.00u in de crypt. Aswoensdag, 26 februari, valt in mijn voorjaarsvakantie. De vastengroep komt die dag normaal gesproken bijeen om 19.15 in de Apostelkapel. Gaat u er maar vanuit dat het doorgaat! Zoals gezegd heb ik een weekje vrij aan het eind van de maand februari, om precies te zijn van de 22ste tot en met de 29ste. Voor zaken die niet kunnen wachten, kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau en bij André Meijster (06 3098 3353 – a.f.meijster@live.nl).

Nagekomen bericht

Op 12 februari promoveert oud-vicaris van de Kloosterkerk Gerard van Es op een studie getiteld Geloven in fictie. Vormen van troost in de nieuw-atheïstische roman. Belangstellenden zijn welkom om 16.15u in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein 29, te Utrecht. Receptie na afloop. Meer informatie vindt u hier.

Met een hartelijke groet,

ds. Rienk Lanooy