10×10 = 100

De Kloosterkerkgemeente bestaat dit jaar 100 jaar. De Jubileumcommissie heeft daarom tien personen een interview afgenomen, waarbij elke persoon 10 jaar ouder is dan degene ervoor. 10 Personen x 10 jaar is 100 jaar gemeente Kloosterkerk!

Vandaag is het de beurt aan Charlotte Janse, als 70-jarige.

Wat is uw favoriete plek in de kerk en waarom?

Mijn favoriete plek om te zitten zijn de zijbanken, bij de Apostelkapel, vooraan. Dat komt omdat ik een aantal jaar geleden een dip in mijn geloof had; ik wist niet meer zo goed wat ik daar zocht, of ik nog wel naar de kerk wilde, zoals dat natuurlijk gaat met geloven. Maar als ik weg zou blijven, zou ik ook niet meer worden gevoed. Toen heb ik met Rienk, die mijn wijkpredikant is, hierover gesproken. Na een tijd wat minder naar de kerk te zijn geweest, ging ik weer wat vaker, maar ik vind mezelf niet thuishoren helemaal in het midden van de gemeente. Ik zat daarvoor in de rechterbanken, redelijk vooraan. Maar nu voelde ik me in de marge, aan de zijkant. Langzamerhand heb ik wat mensen daar leren kennen. Als we straks weer onze eigen plekken kunnen kiezen, dan blijft dat gewoon mijn plek, daar voel ik me heel prettig bij.

Welke Bijbeltekst inspireert u het meest?

Dat is de tekst, die ik bij mijn belijdenis kreeg: 1 Koningen vers 19. Deze tekst past ook goed bij mij. Het gaat over Elia op de berg Horeb. Hij zoekt God en heeft zich zo voor Hem ingezet, maar zit daar in wanhoop omdat zijn boodschappen niet bij de mensen aankomen en hij heeft het gehad met God. Eerst komt er een storm, met veel lawaai, en daar zit de Heer niet in. Dan komt er een aardbeving, en dan een groot vuur; daar zit de Heer beide keren niet in. Dan als laatste een zachte bries, met stilte. Dan slaat Elia de mantel voor zijn ogen, omdat hij weet dat de Heer langs komt. Die stilte spreekt mij aan, want in die stilte kun je iets vinden van wat God is. Mensen willen een beeld, iets kunnen grijpen, maar dat is het voor mij niet. Geloof heeft voor mij dus veel met stilte te maken.

Komt u al ca. 10 jaar naar de Kloosterkerk? Zo ja, wat is uw hoogtepunt uit de laatste 10 jaar?

Dat was mijn belijdenis. Toen ik een paar jaar bij de Kloosterkerk zat, heb ik besloten om belijdenis te doen. Mijn vader had daar nog een hele mooie rol in gespeeld. Ik zat wat te hannesen over dat belijdenis doen; dan ‘belijd’ je je geloof, en misschien val je er wel weer vanaf, en zit ik er weer aan ‘vast’. Dit besprak ik mijn vader, die zelf predikant was. En toen zei hij: ‘jij doet daar veel te moeilijk over, je ziet het zo verticaal. En natuurlijk gaat het daar ook over, maar je kunt ook belijden dat je bij deze gemeente wilt horen.’ En toen heb ik gezegd dat ik dat wel wilde. Het mooie is dat hij toen nog bij mijn belijdenis is geweest, terwijl hij in de Achterhoek woonde. Ik vond het een bijzonder moment, dat ik het toch deed, met alle twijfels van dien, maar ik zat er zeker van harte.

Objecten die al meer dan een eeuw met de gemeente mee gaan

Maandelijks bespreken we in deze rubriek voorwerpen die vanuit de Duinoordkerk mee zijn gekomen naar de Kloosterkerk. Voorwerpen die u wekelijks zag krijgen zo een extra lading, én ze zijn een verrassend onderwerp om over te praten!

Deze maand gaat het over de gebrandschilderde ramen in de Apostelkapel.

Deze ramen zijn gemaakt door Lou Asperslagh (1893-1949). De ramen bestaan uit twee rijen en verbeelden de apostelen met hun attributen. Op de bovenste rij, van links naar rechts zijn de volgende apostelen met attribuut afgebeeld: – Mattheüs met een boekrol (de tekst hierop luidt: ‘Zalig de armen van geest’) – Thaddeüs met een speer – Paulus met een zwaard – Filippus met een omgekeerd kruis – Simon Zelotes met een zaag – Jacobus de Jongere met een knots.

De onderste rij van links naar recht toont: – Andreas met een X-kruis – Petrus met een kerk op een rots – Johannes met een boek en de tekst: ‘In den beginne was het Woord’ – Jacobus de Meerdere met een zwaard – Thomas met een boek – Nathanaël (=Bartholomeüs) met een mes.

Onderaan staan nog de wapens van de families Mees en Van Stolk.

Ramen huidige situatie (foto Moniek Bloks)

Ramen in de Duinoordkerk (foto’s afkomstig uit het beeldarchief van het Haags Gemeentearchief).

Judith van der Flier