10×10 = 100

De Kloosterkerkgemeente vierde dit jaar haar 100-jarig bestaan. De jubileumcommissie heeft daarom tien personen steeds eenzelfde interview afgenomen, waarbij elke persoon 10 jaar ouder is dan degene ervoor. 10 personen x 10 jaar is 100 jaar gemeente Kloosterkerk!

Vanwege de Covid-19 crisis kan er helaas (nog) niet op een veilige manier een interview worden afgenomen bij 90-en 100-jarigen.
Om het jubileumjaar en deze reeks voor nu tóch goed af te sluiten, is er een alternatief bedacht. Hieronder leest u een nog nooit eerder gepubliceerde vraag en antwoord van elk van de hiervoor geïnterviewde personen.

Julia Noordzij (10)
Welke Bijbeltekst inspireert je het meest? / Wat is het leukste dat je in de kinderdiensten hebt gemaakt?
Niet afgelopen Kerst, maar de Kerst ervoor, hadden we sterren gemaakt en dan gingen we elke zondag een punt (van de ster, red.) maken. En dan hingen we ze elke zondag om de beurt op, totdat het met Kerst een hele ster was.

Peter en Guido Moree (20)
Wat is je favoriete plek in de kerk en waarom?
Links van het podium (gezien met je gezicht naar de houten banken, uitzicht van de voorganger), omdat je alles hier luid en duidelijk hoort. En het zit lekker in het midden!

Astrid Garretsen (30)
Komt u al ca. 10 jaar naar de Kloosterkerk? Zo ja, wat is uw hoogtepunt uit de laatste 10 jaar?
Ik kom nu circa 10 jaar naar de Kloosterkerk. Ik heb velerlei bijzondere momenten meegemaakt in die tijd, maar zie, denk ik, als hoogtepunt de jaarlijkse kerstnachtdienst, waarbij ik, omringd door mijn dierbaren, het licht doorgeef en reflecteer op het afgelopen jaar en het jaar dat komen gaat. Een prachtige traditie en fantastisch om deze jaarlijks met zoveel mensen te mogen vieren.

Machteld Verboom (40)
Wat is uw favoriete plek in de kerk en waarom?
Mijn favoriete – meest vertrouwde – plek in de Kloosterkerk is de zijbeuk. Zolang ik mij kan herinneren, zit mijn vader daar. Als ik een kerkdienst bezoek, zit ik graag naast hem. Vanuit de zijbeuk is er prachtig zicht op de gebrandschilderde ramen van de Apostelkapel. Daarnaast zit ik er graag met mijn hele familie: mijn ouders, broertjes, echtgenoot, schoonzussen en kinderen. Vanwege het oecumenische en open karakter van de diensten voelt iedereen zich welkom in de Kloosterkerk.

Wâtte Zijlstra (50)
Met wie gaat u graag naar de kerk?
Ik ga eigenlijk niet meer zo veel naar de kerk. Ik heb periodes dat ik veel ga en periodes dat ik minder ga. En ik zit nu in zo’n laatste periode. Maar als ik ga, ga ik altijd graag met mijn vrienden Sieds Wildenbeest, Jacques Smits, Jan Bas Prins en Ronald de Vos. Jaren geleden zaten we regelmatig naast elkaar in de bank tegen de grote muur. En dan daarna terugwandelen naar huis en de dienst evalueren.

Machiel Mulder (60)
Wat is uw favoriete plek in de kerk en waarom?
We zitten graag op verschillende plekken in de kerk, omdat je vanaf elke plek een ander perspectief op de kerk hebt en je bovendien dan weer met andere mensen in de banken zit. Het ligt ook een beetje aan de taken die we te vervullen hebben. Als mijn vrouw, Mieke Fritzsche, bibliotheektafel  of koffieschenken heeft, zitten we meestal in de zijvleugel op een van achterste banken, achter de koster. Als ik zelf geluidsdienst heb, zitten we op de achterste bank in het schip. Als we geen dienst hebben, dan ga ik graag halverwege het schip zitten omdat ik daar het meest het gevoel heb dat je op kunt gaan in de dienst.

Charlotte Janse (70)
Wat is uw favoriete object en waarom?
Ik heb niet een speciaal voorwerp, maar waar ik ontzettend van houd in de Kloosterkerk zijn de glas-in-lood ramen, die niet gebrandschilderd zijn. Ik bedoel dus niet de ramen in de Apostelkapel, maar de ramen die roze en melk/wit van kleur zijn in de rest van de kerk, bijvoorbeeld in het koor. Je kunt ze zien als witte ramen, maar als de zon erdoor schijnt, hebben ze toch kleur. Dat heb ik op verschillende momenten van de dag meegemaakt; ’s morgens tijdens de dienst staat de zon meestal hetzelfde, maar ik ben ook kerkwacht, en dan ben je dus in de middag in de kerk en dan schijnt de zon van de andere kant door deze ramen de kerk in, op de muur. Ik ben zo blij dat de Kloosterkerk glas-in-lood ramen heeft!

Annemarie Sillem Crommelin (80)
Welke Bijbeltekst inspireert u het meest?
Dat is bijvoorbeeld Mattheus 11, vanaf vers 27: ‘Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Dit vind ik erg mooi, in momenten als je zorgen hebt, en voor je gevoel een last, lees ik dit en troost het mij. 

De Bijbel inspireert mij ook om vertrouwen te hebben, bijvoorbeeld Mattheus 6, vers 25 tot 34 (een deel hiervan, red.): ’Daarom zeg ik u: wees niet bezorgd over uw leven, dat gij zult eten of drinken. (…) Maakt u dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ Je moet oppassen dat je zorgen en angsten niet de overhand krijgen, maar dat je uitgaat van vertrouwen. Dat voel ik dan ook.

Psalm 139 lees ik ook graag (een deel hiervan hier, red.): ‘Heer, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. (…)’. Dit is erg persoonlijk en schept ook vertrouwen, als je je voorstelt dat hij altijd bij je is. Het eindigt dan met: ‘Doorgrond mij, oh God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie ook bij mij een heilloze weg en leidt mij op de eeuwige weg.’ Dat vind ik een erg mooie wegwijzer.

Ik begin graag de dag met het lezen van een gezang. Je kunt je dan beter richten, zeker na een nacht waarin zorgen naar boven zijn gekomen. Een van mijn favoriete gezangen is gezang 217: ‘De dag gaat open voor het Woord des Heren (..).’ Dominee Ter Linden ken ik goed en toen hij dit gezang op een zondag dat hij voorging, had gekozen, heb ik hem gemaild dat ik blij was dat ik dit hoorde. Het heeft iets fris, en herkenbaars voor mij.

Tenslotte De Jubileumcommissie dankt alle geïnterviewden hartelijk voor hun prachtige bijdrage. De jubileumcommissie hoopt dat u er van heeft genoten en dat u als gemeenteleden elkaar wat beter heeft leren kennen!

Judith van der Flier