Op de eerste ochtend van het nieuwe jaar zendt de EO op NPO 2 de tweede editie van de Nationale Nieuwjaarszegen uit. Vanuit de Haagse Kloosterkerk spreekt René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, de nieuwjaarszegen uit voor alle Nederlanders. In deze zegen voor 2022 klinkt de hoop op meer beschaving in het maatschappelijk debat en omgang.

Verhalen, kunst en muziek
In de Nationale Nieuwjaarszegen komen verhalen, kunst en muziek samen. De EO startte begin 2021 in samenwerking met Tom Mikkers, predikant van de Vrijzinnigen in Wassenaar en Michel de Vos van de Haagse Kloosterkerk met deze nieuwe traditie om zo vol hoop aan een nieuw jaar te beginnen. Mikkers licht de inhoud van deze tweede editie toe: “Veel verhoudingen staan op scherp in deze tijd. Hoe bewaar je dan toch de rust is een vraag waar we dit keer mee aan het werk zijn gegaan in de keuze van verhalen, de kunst en de muziek ”. De Vos beaamt dit: “En mooi dat de Haagse Kloosterkerk dit jaar weer het decor is voor zo’n actuele boodschap. Juist in de directe omgeving van de Kloosterkerk wordt het debat zo nodeloos scherp gevoerd. In deze tweede editie hoor je een inspirerend tegengeluid”. De Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier, de jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen, kunstenares Ai Hashimoto en zangeres Joy Wielkens een rol in het programma.

Rust en genade
Voor het vragen van de zegen voor Nederland bezint ds. René de Reuver zich samen met Thomas Quartier en Tabitha van Krimpen op de vraag hoe de rust te bewaren in onrustige tijden. Dit doen ze in en rond de Kloosterkerk in Den Haag aan de hand van een Bijbelverhaal uit Handelingen 19 over een volksopstand die ternauwernood wordt voorkomen. Het lukt een naamloze held, de stadssecretaris, om de gemoederen tot bedaren te brengen. De muzikale omlijsting is van Joy Wielkens en de Japanse kunstenares Ai Hashimoto maakte naar aanleiding van dit Bijbelverhaal een speciaal kunstwerk.

Vinden van rust
In het programma dat om de zegen heen te zien is, vindt De Reuver drie centrale thema’s die Nederland het komende jaar zouden kunnen helpen bij het vinden van rust. Alle drie de thema’s worden door één van bovengenoemde meewerkenden toegelicht, waarbij de muziek van Joy Wielkens voor de verbinding zorgt.

Het zwijgen
Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier is een monnik en belichaamt de stilte. Onderweg naar de kerk mijmert Quartier over stilte en wat nodig is om de weg naar binnen te kunnen gaan.

Het spreken
Tabitha van Krimpen, de jonge Theoloog des Vaderlands, vertelt het verhaal van Paulus in Efeze, over rust in tijden van ophef en onrust. Ze vertelt het verhaal buiten, rondom het Binnenhof, het torentje en de Hofvijver, om de brug te slaan tussen het verhaal uit de Bijbel en het heden.

Het kijken
In de kerk bouwt de Japanse kunstenares Ai Hashimoto haar kunstwerk op; het Efeze-ritueel. Hier maakt ze een link met het Bijbelverhaal. Als performing kunstenaar maken haar bewegingen in de stellage deel uit van het kunstwerk dat te zien is in het programma.

De uitzending is op Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari, om 09.00 uur op NPO 2

Voor de kunstbijdrage van Ai Hashimoto is een bijdrage ontvangen van het Vermeulen Brauckman Fonds. Dit is een fonds dat Bijbelverhalen en kunst met elkaar wil verbinden.