Hier had een verhaal moeten komen over John Stainer’s (1840-1901) kerkoratorium The Crucifixion. Sinds een kleine 20 jaar voer ik dit werk uit (voor koor, orgel en twee solisten) als een soort van alternatieve Passie voor mensen met een smalle(re) beurs (gratis toegankelijk) of met minder zitvlees (ongeveer 75 minuten) in een afgeladen Martinikerk in Groningen op Goede Vrijdag om 15.15 uur. De kerk gaat altijd om 14.30 uur open en steevast vormt zich zo’n halfuur voor die tijd een lange rij bezoekers, vaak in een helder voorjaarszonnetje. De binnenstad van Groningen, en dus ook de Grote Markt waar de Martinikerk aan staat, is die dag het toneel van de jaarlijkse bloemetjesmarkt. Het centrum barst dan uit zijn voegen, veel Duitse bezoekers en de terrassen zijn overvol. U kunt zich ongetwijfeld de sfeer voorstellen, die er dan heerst in de Groningse binnenstad. Het is altijd een indrukwekkende beleving om hier te mogen staan met een groep uitstekende zangers, begeleid door organist Sietze de Vries (niet te verwarren met de dichter) op het majestueuze Schnitger-orgel. Een aantal coupletten van de koralen in deze Crucifixion wordt door alle aanwezigen meegezongen en het voelt voor mij altijd als een voorrecht om als ik mij omdraai het publiek al dirigerend door de koralen te leiden. Overweldigend! Dit jaar zou op Palmzondag ook een uitvoering plaats hebben in de Kloosterkerk. Dezelfde groep zangers, maar deze keer begeleid door onze eigen Geerten van de Wetering. Iedereen had zich erop verheugd naar Den Haag te komen en voor u deze uitvoering te verzorgen. Echter, de corona-pandemie gooit roet in het eten; geen repetities meer, geen bloemetjesmarkt, grenzen dicht, afgelast! Dat wat zoveel jaren als vanzelfsprekend werd aangenomen, blijkt van de één op de andere dag totaal anders. Het leven staat stil, ook de voorbereidingen voor de Stille Week in de Kloosterkerk met het Kloosterkerk koor zijn gestaakt. De opgang naar Pasen is een heel bijzondere dit jaar, de Stille Week is écht stil. Het mooie verhaal over de blinde componist en organist, die jarenlang werkte in Saint Paul’s Cathedral komt er niet. Misschien komt er volgend jaar een herkansing om dit werk voor u uit te voeren in de Kloosterkerk en samen de prachtige koralen te zingen. Ondertussen werk ik vanuit huis, maar een koorleider begint niet zoveel zonder z’n koor. Dus groet ik u allen en spreek vanaf deze plaats de wens uit dat wij elkaar weer spoedig zien.

Daniel Rouwkema

Cantor Kloosterkerk