Door het organiseren van gemeentemaaltijden onder het motto ‘Samen eten, samen delen’ willen we in de gemeente de verbinding onderling tot stand brengen en verstevigen én onze betrokkenheid tonen met de wereld om ons heen. Vorig jaar bleek de Oekraïne-maaltijd succesvol: een specifiek doel en als aanleiding een concrete behoefte tot meeleven.

De maaltijd van afgelopen maart had, zoals bekend, de aardbeving in Turkije en Syrië als onderwerp. De kookploeg had een Syrische maaltijd bereid, er was een lezing met beelden van en over Syrië, die aangaven wat voor een leed de mensen daar in het nabije verleden is aangedaan. Met daarover heen dan de recente aardbevingen. Het Syrische meisjeskoor dat aan het slot van de maaltijd vier liederen zong stal dubbel en dwars ieders hart. De aanwezige Syrische gasten gaven tijdens het eten ook aan tafel nog verdere info.

Al met al een heel geslaagde gemeentemaaltijd. De avond heeft een netto-opbrengst van ruim € 1.250, welk bedrag door de diaconie wordt verdubbeld tot ruim € 2.500. Dit bedrag, gevoegd bij de ruim € 8.500 van de recente collectes voor Syrië zal op zijn beurt door de Centrale Diaconie Den Haag worden verdubbeld en dan overgemaakt aan Kerk-in-Actie ‘Noodhulp aardbeving Syrië’.