“Wij kennen allemaal het Sinterklaasritueel. Piet bonst op de deur om de Sint aan te kondigen. Het gezin zit al op ons te wachten. Na wat strooiwerk, de liedjes en de tekeningen vraagt de Sint met ernstige stem naar de schoolprestaties, en of de kinderen wel goed helpen in het huishouden. Het ritueel houdt mede in dat de reacties uitsluitend positief zijn, maar hiermee krijgt het sinterklaasbezoek toch een licht pedagogisch tintje. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de zak. Daarin mogen de chocoladeletter, de banketstaaf en het strooigoed niet ontbreken. Verder bestaat de inhoud uit nuttige zaken, zoals shampoo, tandpasta, koffie. Meestal zit er nog een populair gezelschapsspel bij. Tenslotte – en daar wordt vooral naar uitgekeken – is er voor elk kind een op de leeftijd afgestemd cadeautje. Een vast ritueel dus, maar wij worden wel eens – plezierig – verrast. In een Syrische gezin onthaalden de kinderen ons bijvoorbeeld met vioolspel in plaats van liedjes”.

In samen werking met de Lukaskerk

‘Wij’, dat zijn de drie diakenen, Jan van Sloten, Erwin Petersen en Hans Steenbrink van de Stichting Diaconie Kloosterkerk. Zij organiseren jaarlijks de actie ‘Sinterklaas een handje helpen’, dit jaar al weer voor de achtste keer. Als hulp-Sinterklazen brengen zij op 5 december met hun Piet (de laatste keer was dat Astrid Poot) een zak met cadeautjes naar 30 tot 35 adressen in Den Haag. De gezinnen worden zorgvuldig geselecteerd in samenwerking met de diaconaal werker, Esther Israël, van de Lukaskerk, waar een uitdeelpunt van de voedselbank is. Zij polst bij cliënten van de voedselbank of een bezoek van Sinterklaas op prijs wordt gesteld, en adviseert ook over cadeaus.

De hulp-sinterklazen zien veel armoede. De ene keer ontmoeten zij een alleenstaande moeder met een kind, de andere keer treffen zij een gezin met vijf kinderen. Soms is er alleen kaarslicht, ligt er iemand in bed of blijkt de zorg voor de kinderen grotendeels van oma af te hangen.

Al met al zijn Sint en Piet ongeveer vier tot zes uur onderweg. Dat komt ook doordat Sinterklaas nogal eens op straat wordt opgehouden. Hij is immers een publieke figuur, die alom snoep uitdeelt. En hij wil toch wel even op de foto met een winkelier?

Samenwerking

Voor Haagse projecten werkt de Diaconie nauw samen met de Stichting voor Stad en Kerk (Stek), de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie en de Protestantse Kerk Den Haag. Voor projecten elders in de wereld, zoals ook nu met het project Dreamhouse, sluit de Diaconie zich meestal aan bij acties van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Helpt u mee? Stort uw bijdrage op bank NL89 INGB 0002 8471 14 ten name van de Stichting Diaconie Kloosterkerk onder vermelding van Sinterklaas helpen!