Op 12 februari promoveert oud-vicaris van de Kloosterkerk Gerard van Es op een studie getiteld Geloven in fictie. Vormen van troost in de nieuw-atheïstische roman.

Belangstellenden zijn welkom om 16.15u in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein 29, te Utrecht. Receptie na afloop.

Meer informatie vindt u hier.