Hoe zou het zijn wanneer niet een dominee in een dienst voorgaat, maar een leek? Een leek met een schat aan ervaring, invloed en betekenis in cultuur, politiek of bedrijfsleven? Op zondag 20 maart om 17:00 uur staat Willem Jan Ausma, advocaat, op de kansel.

In jouw preek laat je je leiden door de Bijbeltekst ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Vanwaar deze keuze?

“Mijn primaire verantwoordelijkheid als advocaat is ervoor te zorgen dat mijn cliënt, de verdachte, een eerlijk proces krijgt. Er moet worden voorkomen dat hij of zij onterecht wordt veroordeeld. Helaas is de verdediging van vele advocaten erop gebaseerd de verdachte ‘weg te laten komen’ met wat er is gebeurd. Verdachten willen graag dat je hierop inzet. En als je eenmaal als advocaat iemands verdediging op je hebt genomen, ben je verplicht om alles uit de kast te halen. Ook als dat de slachtoffers – en wellicht de cliënt – alleen maar meer leed bezorgt.

Ik vind zelf dat, als vaststaat dat de verdachte iets heeft gedaan, hij dit het beste kan bekennen. Ik heb cliënten bijgestaan die hun partner hebben gedood. Meteen na hun daad waren zij vol spijt en gefrustreerd dat ze hun daad niet ongedaan konden maken. Ze willen na het proces graag in gesprek met nabestaanden.

Dat de dader zijn daad en zijn schuld bekent, kan ook betekenis hebben voor het slachtoffer. Slachtoffers die hun hele leven boos blijven op de dader, blijven voorgoed slachtoffer. Ik denk dat het voor slachtoffers goed is om te proberen verder te gaan met hun leven, hoe moeizaam het proces van verzoening en vergeving ook kan verlopen”.

Gaan andere betrokkenen in het strafproces, zoals collega-advocaten, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak mee in dat proces van verzoening en vergeving?

“Ik zie wel positieve signalen. Er komt steeds meer ruimte voor afspraken over de hoogte van de straf en voor mediation en herstelbemiddeling. Steeds meer mensen willen helemaal geen polarisatie. Maar het is wel lastig, als gezagsdragers het verkeerde voorbeeldgedrag vertonen. Ik denk dan aan een koning die herhaald de coronaregels aan zijn laars lapt en weg denkt te komen met een ‘welgemeend excuus’ op de tv. Of een minister die denkt dat hij overtreding van de regels goed kan maken door de boete aan een goed doel te schenken. Dat zijn nauwelijks geloofwaardige voorbeelden van schuldbewuste spijt op basis waarvan een proces van vergeving kan ontstaan. Bovendien geeft dat soort voorbeelden scheve ogen. Als een ´gewoon´ iemand de regels overtreedt, wordt er streng gestraft!”

“Ik wil een pleidooi houden voor verzoening, vergeving en verbinding. Ik kijk uit naar een mooie en warme dienst op 20 maart. En terzijde, er komt ook een aantal zangeressen die prachtige liederen zingen”.

Tekst – Emilie Schreuder

Fotografie – Angelique de Jong