Op zondagmiddag 19 januari zal Martien Brinkman aan de hand van zijn boek Dicht bij het onuitsprekelijke: 14 dichters over het onzegbare (2018) ingaan op het werk van Eva Gerlach, Hanny Michaelis, Rutger Kopland en Joost Zwagerman.

In afwisseling met orgelmuziek en declamatie zal hij korte inleidingen houden. Bij Eva Gerlach staat de vraag naar identificatie centraal: met wie of wat kan ik mij verbinden? Hanny Michaelis overleefde als Jodin de oorlog en zij bleef nadien haar hele verdere leven zoeken naar de bron van waaruit zij de dag van morgen tegemoet zou kunnen zien. Rutger Kopland kon in interviews het christelijk geloof afwijzen, terwijl hij in zijn gedichten blijvend van een religieuze antenne blijk geeft. Joost Zwagerman heeft een bundel religieuze gedichten geschreven. Gedichten, waarin God voor hem een aanwezige afwezige is.

Martien Brinkman is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De organist deze middag is Jan Pieter Lanooy.

Aanvang 17.00 uur – de entree is € 5,00.