Nieuwe maatregel

Op deze 1e zondag van Advent, moet ik u als gevolg van de meeste recente aanscherpingen door de regering van de corona-maatregelen en de nieuwe richtlijnen van PKN en CIO een nadere maatregel in de Kloosterkerk bekend maken.

Per direct worden alle fysieke activiteiten in en van de Kloosterkerk na 17.00 uur geannuleerd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 19 december. Hopelijk hebt u andere mogelijkheden om toch onderling contact te hebben en te houden.

Eerdere maatregelen

Voor de volledigheid herhaal ik nog een keer de reeds eerder afgekondigde maatregelen.

Het is weer nodig om te reserveren voor de kerkdiensten. Er zal plaats zijn voor 150 mensen. Door middel van het reserveren voorkomen we dat er mensen komen voor wie geen plaats meer is. Als u reeds gebruikmaakte van het registreren via kerktijd.nl dan zijn uw gegevens nog bekend. Zo niet, dan dient u zich via kerktijd.nl aan te melden. Op de website van de Kloosterkerk vindt u informatie over het aanmelden. Indien u geregistreerd bent, kunt u uitgenodigd worden om bij een dienst aanwezig te zijn. Alleen als u een uitnodiging ontvangen en geaccepteerd heeft, kunt u de dienst in de kerk bijwonen. U kunt natuurlijk de dienst ook via de livestream op YouTube volgen.

Verder geldt de komende tijd tijdens de erediensten het volgende:

  • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen wanneer gelopen wordt.
  • Aanwezigen worden geplaceerd op 1,5 m afstand door leden van het bestuur en worden verzocht snel te gaan zitten en niet meer rond te lopen.
  • Er worden weer om-en-om banken vrij gehouden. In de wandelruimte komen extra plaatsen d.m.v. stoelen.
  • Neemt u alstublieft uw jas mee in de bank.
  • De liturgie leggen we weer neer zodat u die zelf kunt pakken.
  • Het collecteren doen we weer uitsluitend digitaal en met de schalen bij de uitgang.
  • Er kan gezongen worden. Wel wordt het aantal coupletten per lied beperkt.
  • Aanwezigen blijven zitten tijdens het orgelspel na de zegen en verlaten de kerk daarna op aanwijzingen van de ambtsdragers.
  • Na de dienst zal er geen gelegenheid meer zijn om koffie te drinken.
  • De andere basisregels, die ook belangrijk blijven, zijn: blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen, was uw handen en schud geen handen.

 

Van harte wensen wij u – ondanks alles – een goede tijd van Advent!

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Sanne ten Bokkel Huinink,

voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk