De stad Den Haag kent grote verschillen zowel in achtergronden van mensen als welvaart en welzijn. Samen vormen we een stad. Maar hoe ziet deze veelkleurige stad er werkelijk uit? Waar worden mensen mee geconfronteerd? Hoe ziet armoede er in deze tijd uit? Hoe wordt er mee omgegaan? Welke organisaties en initiatieven zijn er? Wat kunnen we leren en hoe kunnen we helpen? 

Door relevante sprekers uit te nodigen van bijvoorbeeld het straatpastoraat en het bezoeken van Stekprojecten proberen we ons een beeld te vormen van wat er speelt in de stad en het diaconale werk in de wijken. Stek is de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk Den Haag waar op verschillende plekken Kloosterkerkvrijwilligers actief zijn.  

We starten en sluiten af aan in onze eigen Kloosterkerk waar we een verdiepend gesprek met een van de predikanten en een gastspreker hebben. Vervolgens trekken we de stad in om op twee woensdagen en een donderdag verschillende plekken in de stad te bezoeken. In de laatste bijeenkomst blikken we na de Open Tafel maaltijd terug op de bezoeken en wat dit voor onszelf betekent.  

Programma: 

  • Woensdagavond 6 sept (Kloosterkerk)  19.15 – 20.30 uur  
  • Introductie met ds. Rienk Lanooy en het stadspastoraat 
  • Woensdagmiddag 27 sept (Lucaskerk/Schilderswijk) 13:30 – 15:30 uur  
  • wandeling door de Schilderswijk 
  • Donderdagavond 5 okt (Tienerrestaurant/Moerwijk) 18:00 – 20.30 uur  
  • samen eten & ervaring Marcuskerk en opzet Tienerrestaurant 
  • Woensdagavond 11 okt  (Shalomkerk/Laak) 19.30 uur – 20.30 uur 
  • Voedselbankwinkel en vrijwilligerswerk 
  • Woensdagavond 1 nov (Kloosterkerk incl deelname aan Open Tafel) 18:00- 20:30 uur  
  • Afronding met ds. Jan Tom Schneider en Jan Grotendorst (STEK) 

Aanmelding: bij de diaconie  (m.wagenaar@kloosterkerk.nl

Bijzonderheden: bezoeken kunnen apart bezocht worden (aanmelding voor 5 oktober en 1 november uiterlijk 1 week van te voren ivm voorbereiding maaltijd); kostenmaaltijd resp 5 en 3,50 EUR.