Kerkdienst op zondag 12 juli a.s. om 10.00 uur in de Kloosterkerk, waarin

Marja Flipse

bevestigd wordt als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland

en haar intrede doet als predikant verbonden aan de Kloosterkerk.

De bevestiging zal geschieden door ds. Rienk Lanooy, predikant van de Kloosterkerk.

Vanwege de coronamaatregelen kan in de kerk een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. U kunt de dienst online meevieren. Op het Youtube-kanaal van de Kloosterkerk zal de dienst rechtstreeks te zien en te horen zijn. Via de kerkomroep is de dienst ook rechtstreeks te beluisteren.

 

Digitaal koffiedrinken na de intrede-dienst!

Het is natuurlijk heel erg jammer dat niet iedereen bij het feestelijke welkom van ds. Marja Flipse aanwezig kan zijn. Maar om tóch het gemeentegevoel te behouden, wordt door de jubileumcommissie een video-chat opgezet, direct aansluitend aan de intrede dienst op 12 juli, naar verwachting vanaf ongeveer 11:15 uur.

Zo kunnen wij met zo veel mogelijk belangstellenden napraten over de speciale dienst in de digitale Wandelruimte.

Wilt u digitaal koffiedrinken met een dwarsdoorsnede uit de gemeente? Heeft u interesse om mee te doen? Stuur dan uw naam per e-mail aan: jubileum@kloosterkerk.nl. U ontvangt in de week voorafgaand aan de intrede dienst de verdere instructies voor het koffiemoment via Zoom. Dit programma werkt op uw pc, laptop, Ipad of mobiele telefoon.

Omdat misschien niet iedereen bekend is met de werking van Zoom, organiseert de jubileumcommissie op zaterdag 11 juli om 20.00 uur een korte oefensessie, waaraan u  – met uw eigen kopje koffie en achter uw eigen pc of Ipad – kunt meedoen.

Van harte uitgenodigd om elkaar op deze manier te ontmoeten!

Namens de jubileumcommissie,

Ellen van der Sar