Liturgie in beweging

Liturgie is altijd in beweging. Het is misschien wel inherent aan liturgie; de Liturgische Beweging van begin vorige eeuw heeft er in elk geval geen patent op. Zeker de laatste jaren wordt binnen de...

Van het bestuur

Het bestuur begrijpt dat iedereen vol spanning wacht op de komst van een nieuwe predikant. De Beroepingscommissie heeft de afgelopen maanden brieven gelezen, diensten bezocht, waar kandidaten voorgingen, informatie opgedaan via internet en kandidaten...

Van de predikant

Bij de diensten We lezen deze Veertigdagentijd uit het evangelie naar Johannes en volgen daarin de opvallende voorkeur van de schrijver voor anonieme personages. Zij vinden het ware leven niet door iemand van naam...

Van het jeugdpastoraat

Op zaterdag 16 maart heeft de Kloosterkerk in samenwerking met STEK, de Lutherse en de Doopsgezinde Gemeente deelgenomen aan de Museumnacht Kids. Tussen 16.00 en 22.00 uur kon de Kloosterkerk bezocht worden als onderdeel...

Van de predikant

Bij de diensten In de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag 6 maart begint, lezen we op de zondagen vooral uit het evangelie naar Johannes. Opvallend in dat evangelie is de voorkeur van de schrijver voor...

Van het bestuur

Na de dienst van 3 februari namen we afscheid van ds. Jessa van der Vaart. Voor de periode tot onze nieuwe predikant er is, moet natuurlijk worden voorzien in pastoraat voor de wijken, die...