Open Kerk

Een wijds begrip, waar je op allerlei manieren mee kunt omgaan. Als ouderling Open Kerk heb ik daar mijn eigen beeld bij. Letterlijk betekent het voor mij de deuren van de kerk uitnodigend op...

Van de predikanten

Abraham en Sara De komende weken staan de diensten zoveel als mogelijk in het teken van de wegen, die Abram en Saraï in de verhalen van Genesis gaan. Iemand vroeg: ‘Maar, ze heten toch...

Van het bestuur

Op 20 september kwam het Gemeenteplatform bijeen om te praten over de beroeping van de tweede predikant. Velen waren daarvoor naar de Kloosterkerk gekomen. Het is fijn om te ervaren hoe betrokken iedereen is....

van de Jeugdpastor

De kop van het seizoen is er al weer af Meerdere activiteiten zijn opgestart. We hebben de kampen achter de rug en kijken alvast vooruit naar de gezellige en verdiepende activiteiten die eraan komen....

Ontruimingsoefening

Aanstaande zondag 7 oktober na de dienst zullen we een ontruimingsoefening houden. Het is nodig en zelfs verplicht om voor onze veiligheid dit periodiek te oefenen. Met de oefening kijken we of de ontruiming...