Op zondag 26 november is er, voorafgaand aan de cantatedienst, weer een minikerkdienst: een kerkdienst speciaal voor de kleinste kinderen (0-6 jaar) waarin elementen uit de ‘gewone’ kerkdienst vertaald zijn naar hun belevingswereld. We branden de kaars, er wordt gebeden, gezongen en we staan stil bij een Bijbelverhaal.

Alle kinderen van 0-6 jaar en hun ouders, opa’s en oma’s zijn welkom.

De minikerkdienst vindt plaats in de koorzaal van de Kloosterkerk. Aanvang is 9.30u en de dienst duurt een half uur. Aansluitend kan de cantatedienst bezocht worden: voor de kinderen is er crèche (0-4jaar) of een kinderdienst.

Graag tot de 26e !