In de 40 dagen tijd, van 14 februari tot en met 28 maart, ondersteunt de Kloosterkerk, als nieuw kortlopend project voor Kloosterkerk Wereldwijd het project ‘Lichtpunten voor Syrische Vluchtelingen’ van ‘Kerk in Actie’. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Zij leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en kwaad als het kan een nieuw bestaan op te bouwen. Maar dat wordt lastig, als zij geen werk kunnen vinden. Daarom organiseert Kerk in Actie in die ‘gastlanden’ opleidingen in sectoren waar veel vraag is naar personeel. Ook worden mensen geholpen een eigen bedrijf op te zetten. Judith Kaspersma schreef over dit lichtpuntenproject in de vorige nieuwsbrief. De bedoeling is natuurlijk dat er zoveel mogelijk geld binnenkomt.

Alle reden voor de redactie om met Judith Kaspersma (44 jaar) in gesprek te gaan. Zij woont in Den Haag en werkt als afdelingshoofd Waterveiligheid bij Deltares in Delft. Vorig jaar maart werd zij lid van de Kloosterkerk – naar eigen zeggen ‘na een vrijblijvende periode van betrokkenheid’. Vooral de rituelen en de mooie muziek deden haar zich daar thuis voelen. Ze besloot meteen actief te worden – “want dan leer je de mensen kennen” – en werd met open armen ontvangen door de diakenen. Haar eerste klus voor de diaconie is dus het project ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. Geen toevallige keuze, gezien haar studie- en werkachtergrond. “Ik heb in Wageningen gestudeerd en mij daarin vooral gericht op irrigatie en watermanagement. Dat brengt je al snel naar het buitenland. In mijn derde studiejaar (2001) ging ik voor een stage naar Pakistan, en ging o.a. samen met een docent naar een project van Kerk in Actie, waar hij naast zijn baan actief voor was. Mijn afstudeerproject heb ik in Jordanië gedaan. Na mijn studie heb ik ook nog enkele jaren in Egypte, Indonesië en Jemen gewoond en gewerkt. Sindsdien voel ik me erg betrokken bij de mensen in het Midden-Oosten.”

“Ik geloof echt in dit project voor Syrische vluchtelingen. Het houdt goed rekening met de situatie ter plaatse. Het project blijft bijvoorbeeld niet beperkt tot Syrische vluchtelingen, maar de armen in de gastlanden worden even goed geholpen. Heel verstandig; anders krijg je scheve ogen. De gastlanden zijn door al die vluchtelingen zwaar overbelast; vooral Libanon verkeert op de rand van bankroet.”

“Ik wil de andere deelprojecten zeker niet te kort doen, maar mij spreekt het trainingsprogramma voor thuiszorg in Libanon nog het meest aan. Het biedt de mensen kans op een goede baan met status. Er wonen namelijk veel Libanezen in het buitenland en die zien graag goede thuiszorg voor hun in Libanon wonende ouders. Dus is er een substantiële geldstroom vanuit de diaspora naar Libanon ontstaan. Het mes snijdt als het ware aan alle kanten: Syrische vluchtelingen en arme Libanezen krijgen een kans op een fatsoenlijk bestaan, en de Libanese diaspora is verzekerd van goede zorg voor hun ouders. Deze mensen moeten we helpen aan een menswaardig bestaan. Als je ziet hoe de kampen in Griekenland uitpuilen en hoe weinig er wordt gedaan vanuit Europese landen, op 3 uur vliegen van hier; als we iets kunnen bijdragen om te voorkomen dat mensen in die situatie terecht komen, dan helpt dat. Al is het maar voor een paar families”.

Uw bijdrage is zeer welkom: Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89INGB0002847114

Voor meer verhalen over dit project, bezoek de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-syrie/

Wat is en doet Kerk in Actie eigenlijk?

“Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Namens 1600 Nederlandse protestantse kerken verlenen wij hulp in diverse landen in de wereld en voelen wij ons verbonden met christenen wereldwijd. Kerk in Actie geeft ieder jaar zo’n 300 kerken en partnerorganisaties in 29 landen directe financiële steun. Via dit plaatselijk netwerk kan Kerk in Actie hulp verlenen aan de meest kwetsbare mensen in hun samenleving. Daarnaast werken we ook aan geloofsopbouw via internationale uitwisseling en bemoediging”.