In de 40 dagen tijd, van 14 februari tot en met 28 maart, ondersteunt de Kloosterkerk het project ‘Lichtpunten voor Syrische Vluchtelingen’ van Kerk in Actie, met collectes tijdens de diensten. In deze en de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan dit project. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. De economische crisis en de zware explosie die de hoofdstad Beiroet in augustus 2020 trof, maken dat steeds meer inwoners van Libanon moeite hebben om rond te komen. Maar voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden en inkomen te vergaren; zij mogen officieel alleen in de landbouw, bouw of schoonmaak werken. Veel vluchtelingen werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds meer Libanezen uit wanhoop hun toevlucht tot deze informele baantjes.

Libanon: opleiding Thuiszorg

Omdat de vraag naar goed opgeleid personeel in de thuis-, medische en ouderenzorg in Libanon sterk toeneemt, mogen Syrische vluchtelingen nu ook in deze sector werken. Daarom heeft partnerorganisatie MECC (Middle East Council of Churches, Raad van Kerken Midden-Oosten) een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen in thuiszorg en eenvoudige medische zorg. In 20 dagen, waarvan 5 praktijkdagen, krijgen zij les in basisgezondheidszorg, communicatieve vaardigheden en kind- en ouderenzorg en mentale gezondheid. MECC organiseert daarnaast sociale activiteiten voor deelnemers, voornamelijk vrouwen, om het onderlinge contact te bevorderen. Tot nu vinden mensen, die in het verleden een vergelijkbare training volgden, snel een baan.

Jordanië en Irak: opzetten eigen bedrijf

In Jordanië en Irak helpen diverse partnerorganisaties Syrische vluchtelingen en lokale families bij het weer of verder opbouwen van hun eigen bedrijf. Veel vluchtelingen hadden in Syrië een eigen onderneming en partnerorganisaties van Kerk in Actie helpen hen om in Jordanië of Irak een nieuwe start te maken als ondernemer. Deze partners helpen niet alleen Syrische vluchtelingen, maar ook verarmde Jordaniërs. De werkloosheid in Jordanië is hoog, vooral onder jongeren. Door Syrische vluchtelingen en verarmde lokale ondernemers te helpen weer een bedrijf op te zetten, wil het project ook de werkgelegenheid aanwakkeren. Syrische vluchtelingen en verarmde Jordaanse ondernemers, die opnieuw een onderneming willen starten of deze uitbreiden, kunnen hun plan voorleggen aan de partners. Wordt hun plan goedgekeurd, dan volgen zij een business bootcamp om hun ondernemingsvaardigheden een boost te geven en krijgen zij een lening om hun bedrijf op te zetten onder de voorwaarde dat zij minstens vijf andere mensen in dienst nemen binnen één of anderhalf jaar.

Een link naar een van de verhalen over dit project: Verse broodjes: een sprankje licht in een zwaar bestaan.

Voor meer verhalen over dit project, bezoek de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-syrie/

De komende tijd zullen we via sociale media en de nieuwsbrieven aandacht besteden aan dit project.

Maak uw gift over naar: Stichting Diaconie Kloosterkerk – NL89 INGB 0002 8471 14 o.v.v. ‘Project Veertigdagentijd’.

Judith Kaspersma