Op drie avonden in mei en juni laten we ons inspireren door sprekers over Geloven in Duurzaamheid. Kom luisteren en discussieer mee!
• Donderdag 12 mei, Duurzaamheid en religie
Prof. dr. B.J. Lietaert Peerbolte, lid van de Kloosterkerk en hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg Christendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
• Dinsdag 17 mei, Wat kan de Kloosterkerk leren van de groene Haagse Dominicus Kerk?
Prof. dr. J.B. Opschoor, voormalig rector van het Institute of Social Studies in Den Haag en hoogleraar milieueconomie aan de VU Amsterdam; adviseur van de werkgroep Groene
Dominicus in Den Haag.
• Donderdag 2 juni, Van het Hilton naar de hangmat: hoe redden we het regenwoud?
mr. M.M. Goote, lid van de Kloosterkerk en directeur van een filantropische stichting die natuurherstel in Afrika en
Zuid-Amerika ondersteunt (zie zijn artikel op pagina 21 van de Klooster).

Donderdag 12 mei, dinsdag 17 mei en donderdag 2 juni, aanvang 20.00 uur.