Op 20 maart heeft Willem Jan Ausma zijn preek van de leek uitgesproken in de Haagse Kloosterkerk. Ausma, bekend strafrechtadvocaat, werd door zijn collega-strafpleiters in 2008 uitgeroepen tot de beste strafpleiter van Nederland. Daarna ging hij anders naar zijn vak kijken en hij pleit nu voor meer eerlijkheid bij daders en strafpleiters in strafzaken. Een nieuwe visie waar hij flink om is verguisd door zijn collega-strafpleiters. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door de nieuwe formatie ‘4LOVE’ bestaande uit Susan Blokhuis, Yv Portier, Esmée de la Bretonière en Noortje Coolen. Een primeur want rond deze prekeleek beleefden zij hun eerste gezamenlijke optreden. Deze dienst met prekeleek is, aanrader, te bekijken op het youtubekanaal van de Kloosterkerk .

Preek “Leef uit Liefde”

Leef in het nu. Te vaak leven we naar wat in het verleden is voorgevallen of met het idee later gelukkig te zijn waardoor we feitelijk vergeten om te leven. Toch beïnvloedt het verleden ons leven van nu. Niet alleen ons eigen verleden, ook de historie. Het aardse leven van Jezus ligt eveneens in het verleden, maar zijn boodschap is nog steeds actueel. Daar wil ik het graag over hebben. Hoe ik dit toepas in mijn dagelijkse leven maar ook in mijn vakgebied, de rechtspraak. Mij is eens gevraagd welke verdachte in welke roemruchte zaak ik wel had willen bijstaan. Dat zou Jezus zijn geweest. Zijn terechtstelling, een kortdurend proces, raakt de kerntaken van de advocaat:

– Het voorkomen van onterechte veroordelingen;
– en toezien op een eerlijk proces.

De meeste verdachten willen ‘ermee wegkomen’. Soms lukt dat door slimmigheidjes of door het inschakelen van een slimme advocaat. Kun je van vinden wat je wil, maar als het jezelf of een van je naasten betreft, denk je er net zo over.

Bij Jezus was dat niet het geval. Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij had geen raadsman nodig. Zijn cryptische antwoorden bij de ondervraging door Pontius Pilatus maakten dat Pilatus zich afvroeg “Wat is Waarheid”? In de rechtspraak is er de objectieve waarheid maar veelal gaat het om de subjectieve waarheid. Vaak is er maar één die weet wat die waarheid is, maar die hoeft het niet te vertellen.

Maar Jezus kwam er niet mee weg. Wellicht was de geschiedenis anders gelopen als hij anders had geantwoord.

Voor die tijd redde Jezus zich uit situaties als de schriftgeleerden hem in het nauw wilden drijven. Hij snoerde hen zelfs geregeld de mond. Zo ook bij de overspelige vrouw. Jezus oordeelt en veroordeelt niet. Hij predikte vergeving. “Gaat heen en zondig niet weer”. Dat is wat anders dan de leer van angst en schuld die de levens van velen beheerst.

Vraag me af hoe het zijn als Jezus nu op aarde zou rondwandelen. Volle zalen en Jomanda-achtige toestanden? Een eigen twitter-account om anderen de les te lezen en discussies met bedenkers en handhavers van steeds meer wetten en regels. Een graag geziene gast in talkshows, maar in the end worden gearresteerd voor opruiing? Ik sta hem graag bij en zal ook bepleiten dat Jezus juist geen tweespalt, verharding en polarisatie veroorzaakt. Hij behoeft geen tegenstanders omdat hij iedereen als gelijke ziet. Dat is waar het in de kern om gaat, maar velen zijn het kwijtgeraakt om zo te denken.

We zitten vast in de vele systemen. Economische, maatschappelijke maar ook persoonlijke systemen. Presteren, gezien worden, succes uitstralen. Ook ik dacht dat het zo hoorde. Dat het daar om ging in het leven. Als je maar succesvol was dan zat je goed. De minder succesvollen waren losers. Losers waar ik geld aan verdiende, maar niet verder hielp in het leven als ze vastgelopen waren in het systeem of hun eigen slechte gewoontes.

Ik sloot mijn ogen voor het verdriet van slachtoffers en nabestaanden. Mijn motto was “Ik kom pas kijken als het feit gepleegd is” en speelde mijn rol. Het knaagde wel maar het was zoals het ik dacht dat het hoorde. Tot het moment dat ik bij een verdachte die onder de moord op zijn vriendin wilde uitkomen door te stellen dat zij met een mes voor hem stond en hij moest vechten voor zijn leven, dacht: Het zal je dochter maar wezen. Ik ga dit niet nog 20 jaar op deze manier doen. Je houdt niet alleen jezelf voor de gek, dat doen er velen, maar feitelijk ook de dader, die denkt ermee weg te komen, terwijl er geen uitweg is.

Ieder van ons maakt fouten of heeft foute gedachten. Niemand is zonder zonde. Voor sommige fouten worden we beboet of door de rechter gestraft. Zie je fouten als een kans om te leren. Een ander veroordelen omdat hij fouten maakt, impliceert dat jezelf geen fouten maakt maar dat is niet het geval. Vandaar de vraag wie de eerste steen wilde werpen.

Het kan een ieder overkomen. Kijk alleen maar naar je gedachten. Wat als gedachte begint, wordt al snel een woord. Maar ook woorden kunnen strafbaar zijn. Dat was bij Jezus het geval maar vandaag de dag ook bij Engel Willem. Opruiing, maar ook smaad en laster kunnen tot vervolging leiden. De lijn tussen woord en daad is soms flinterdun. Oordeel niet te snel, het ‘kwaad’ komt ergens vandaan. Dat is iets wat niet alleen de pleger maar ook de samenleving onder ogen moet zien.

De meeste mensen die fouten maken, willen er mee weg komen. Dat was vroeger als klein kind bij het uithalen van kattenkwaad al zo en dat heb ik de afgelopen jaren ook ervaren als het om ernstige misdrijven gaat. Hoe vaak denk je wel niet in het verkeer: Het is maar goed dat de politie het niet ziet.

Ermee wegkomen is ook het uitgangspunt van vele verdachten. Jaren ben ik daarin meegegaan, maar het bracht vaak niets. En als iemand er wel mee weg kwam, gaf dat geen goed gevoel omdat hij er in de regel niets van leerde. Maar wat als iemand oprecht spijt heeft van wat hij heeft gedaan en er alles aan wil doen om te voorkomen dat hij in de toekomst weer zo’n fout maakt? Als spijt en berouw tot vergeving leidt, kan men verder met z’n leven. Berg de misdadigers niet op maar laat ze kennis maken met de slachtoffers en het leed onder ogen zien wat is aangericht. Dat is het begin van het genezingsproces. Je kunt je gedrag niet veranderen zonder je gedachten te veranderen. Het brengt zoveel meer om anderen bij te staan bij het omzetten van negatieve gewoontes, gevoelens en gedachten in positieve gevoelens en overtuigingen.

In dat proces kwam ik weer bij Jezus uit. Jezus zijn boodschap omvat liefde en vergeving. Maar ook gelijkheid. Heb uw naaste lief als u zelf. Meer is het niet. Leef uit Liefde! Los van overtuigingen en vastgeroeste patronen. Die werken bovendien afscheidend, polariserend. Overtuigingen, het zijn gedachten en voor elke overtuiging is wel een onderbouwing te vinden, leiden tot discussies en meningsverschillen en zelfs tot ruzies en oorlogen. Zo ook nu in het groot maar ook in het klein. Liefdevolle gedachten verenigen. Oordeel niet want wie zonder zonde is…

Dat vergt oefening want we zijn zo gewend om te oordelen en om anderen van ons gelijk te willen overtuigen. Het is een groeiproces. Maar wel een mooi proces. Ook om anderen in mee te nemen. Het mooie is dat als je bewust uit liefde leeft je erachter komt dat ook vele andere mensen hiermee bezig zijn. Daardoor ontstaat er verbinding en komt het oude evangelie weer tot leven!

Samen voor een mooiere wereld. In een tijd van onrust en daardoor zie je ook angst om je heen omdat we niet weten wat er gaat gebeuren. Juist nu is het belangrijk verbinding met elkaar te maken, naar elkaar te luisteren, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Laten we begrip en respect voor elkaar hebben. Laten we leven vanuit verdraagzaamheid, vanuit verbinding, vanuit eenheid.

Het is ook belangrijk om te leven vanuit vertrouwen. We zijn op weg naar tijdperk van liefde en licht. Steeds meer mensen voelen dat er iets aan de hand is, dat er iets aan het veranderen is. Heb vertrouwen en leef uit liefde. Als meer en meer mensen dat gaan doen wordt de energie op aarde anders. Je merkt het als je er open voor staat. Bewustzijn van meer en meer mensen zal ontwaken. Hoe mooi is het om te leven in een wereld van vrede. Dat begint met innerlijke vrede die leidt naar een wereld waarin we verdraagzaam met elkaar omgaan.

Laten we met elkaar praten en naar elkaar luisteren, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Geschillen hoeven niet altijd uitgevochten te worden met vaak de advocaat als winnaar.

Alleen al deze gedachte, de gedachte aan die mooiere wereld zorgt dat de energie voelbaar stijgt en het bewustzijn gaat ontwaken. Daarom geef ik jullie allen mee: Leef zonder oordeel. Wie zonder zonde is… Kijk vanuit je hart en voel de vrede in jezelf. Als meer mensen dat doen, dan gaan we zien dat de wereld gaat veranderen. De wereld heeft liefde nodig. Dat begint met het geloof in liefde. Het geloof in God, want God is voor mij liefde.

Wanneer we, zoals Jezus heeft laten zien, de vonk van liefde in ieder van ons zouden zien, zou de wereld zoals wij die kennen, verdwijnen. Het wordt ook wel het koninkrijk van liefde genoemd. Overtuigingen weerhouden de mens van eenwording. Overtuigingen werken afscheidend, maar liefdevolle gedachten verenigen. Ieder van ons begint in zijn of haar leven te vragen naar een betere manier, een betere