. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persbericht Kloosterkerk Den Haag                      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kloosterkerk op het wereldwijde web vanaf Pinksteren

 

De Kloosterkerk maakt haar entree op het internet. Vanaf Pinksteren op zondag 31 mei zijn de wekelijkse diensten van de Kloosterkerk rechtstreeks te volgen via haar kanaal op youtube. Deze live stream voorziet in een grote behoefte binnen en buiten Den Haag. Ds. Rienk Lanooy leidt deze eerste dienst. Geerten van de Wetering en Jos Vermunt zorgen voor de muziek.

 

Vanwege de coronamaatregelen houdt de Kloosterkerk sinds de lockdown wekelijks op zondag een ochtendgebed als dienst. Hierbij zijn een handvol vertegenwoordigers van de Kloosterkerk aanwezig. Deze diensten waren tot nu toe te volgen via de kerktelefoon. Het was de wens van vele bezoekers aan de Kloosterkerk uit Den Haag en omstreken om de dienst na de lockdown ook rechtstreeks met beeld mee te kunnen beleven. Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter van de Kloosterkerk, is enthousiast: “Tijdens het jubileumjaar van het honderdjarig bestaan van de Kloosterkerk maakt de Kloosterkerk haar entree op het wereldwijde web. Hoe symbolisch is dat! De diensten zullen gewoonlijk vanaf 10.00 te volgen zijn. Deze Pinksterdienst start op 10.30 uur. 

 

Ds. Rienk Lanooy licht het programma van zondag 31 mei toe: “In deze dienst zou de Pinkstercantate ‘Erschallet, ihr Lieder’ (BWV 172) van Bach geklonken hebben. Dat kan natuurlijk niet doorgaan, hoe jammer ook. Wel klinkt aan het einde van de dienst het slotkoraal van de cantate. Het werd geschreven aan het einde van de 16e eeuw toen de pest rondwaarde in Unna in Duitsland. Het is een lied van vertrouwen in moeilijke tijden, gezongen door vier zangstemmen en daar bovenuit klinkt een vijfde stem, gespeeld door de viool, alsof je kunt horen dat de Pinkstergeest zich met het lot van de mensen verbindt, toen en nu”.

 

De Kloosterkerk heeft een belangrijke plaats in het culturele leven van Den Haag. Onder meer vanwege haar maandelijkse uitvoering van Bachcantates op hoog niveau. Voor dat gemis zijn inmiddels creatieve oplossingen bedacht. Zo hoort en ziet u zondag tenor Jan-Willem Schaafsma en concertmeester Tjamke Roelofs uit het Residentie Bachorkest en zingt een kwartet uit het Residentie Kamerkoor het vierstemmige slotkoraal uit de cantate van deze maand ‘Erschallet, ihr Lieder’.

 

Vanaf 1 juni opent de Kloosterkerk langzaam en heel voorzichtig haar deuren weer. In de loop van juni kan de kerk door de weeks weer bezocht worden. We oefenen in juni verder met ochtendgebeden in kleine kring zodat we vanaf begin juli weer diensten kunnen vieren met maximaal 100 aanwezigen. Gelukkig is de Kloosterkerk één van de grootste kerken van Den Haag. We verwachten genoeg ruimte te hebben.