Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 24 DECEMBER 2023
– 4e Advent – ‘Rorate coeli’
Voorganger: ds. Frans Bouwen,
Ouderling: Mirjam Noordzij
Organist: Geerten van de Wetering

De eerste vijf bijbelboeken van het ‘Aloude’ Testament (zei Willem Barnard ooit) vormen de
Thora, de wet, of eerder de richtingwijzer voor het leven dat wij in verschillende tijden leven.
Het hart van de Thora zijn de Tien Woorden van de Eeuwige. Die Woorden willen ons als het
ware aan de hand nemen om daarmee door het leven geleid te worden. Met de komst van Jezus
Messias worden de Tien Woorden en de gehele Thora op bijzondere wijze ‘voorgeleefd’. En al
vanaf Jezus’ geboorte geschiedde dit in verhalen, met Kerst, uiteindelijk een feest dat versierd
werd met engelen, maar het gaat om de geboorte naar bevrijding, gerechtigheid en vrede
toe…dat is: om geboorte van het Koninkrijk van God, met de Tien Woorden altijd als nieuw
vertrekpunt. Dat wij vanochtend eens bij die Tien Woorden stilstaan…

Bij de kinderdiensten:
In de bijbel zijn engelen boodschappers van God. Ze komen uit een, zo lijkt het, ‘andere
wereld’. Het is net alsof er door hen iets van boven binnenvalt in een wereld beneden, licht in
een wereld vol duisternis. In de adventstijd werken de kinderen aan een engel die steeds meer
‘smoel’ krijgt: eerst een witte kleur en dan een gezicht. Vervolgens blijkt de boodschapper
muziek te maken en op vierde advent krijgt hij vleugels. Zo reist deze engel met ons mee, en
wordt hij het zichtbare symbool van een nieuw begin: de geboorte van Jezus.
In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig
houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar.