Deze dienst is HIER na te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

KLOOSTERKERK
Zondag 22 MAART 2020
Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus
-4e zondag van de Veertigdagen-‘Laetare’- ‘Verheugt u’ (Jesaja 66,10)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Zang: Elma Dekker

Voor de drie diensten van maart onder deze bijzondere omstandigheden heeft Geerten van de Wetering de cyclus Three Songs geschreven. Vandaag klinkt het tweede deel: Refuge (Toevlucht).

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen. De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71.

De diaconale collecte wordt gehouden voor het project Borderline Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd .De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen in o.a. de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. Van harte aanbevolen! De opbrengst van deze collectes wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14.

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71.

 

Voor meer informatie: