Oproep vrijwilligers

De afgelopen tijd is maar al te zeer gebleken hoe belangrijk communicatie binnen onze Kloosterkerkgemeente is. Elkaar zien en elkaar spreken is niet meer vanzelfsprekend. Het bestuur heeft samen met enkele gemeenteleden nagedacht hoe we de communicatie met en tussen onze leden en andere betrokkenen kunnen versterken. Natuurlijk gaat er niets boven de persoonlijke ontmoeting, maar de techniek biedt ook andere mogelijkheden om persoonlijke verhalen te delen en elkaar te inspireren. Het bestuur wil de komende twee jaar verkennen of een kerkblad daarin kan voorzien; een kerkblad dat verder gaat dan alleen de zakelijke aankondigingen van wat er in onze Kloosterkerk gaat gebeuren. We willen dit kerkblad zes keer per jaar laten verschijnen, en het zal worden afgewisseld met een Nieuwsbrief. Daarnaast willen we meer communiceren via ‘social media’, zoals Facebook en Twitter.

Dat is wat het bestuur wil, maar het realiseert zich dat techniek niet voldoende is om dit voor elkaar te krijgen. De techniek helpt de verspreiding van verhalen, maar de verhalen zelf zullen moeten opkomen uit onze gemeenschap. Daarom de vraag, of liever de oproep: wie is bereid een bijdrage te leveren? We zoeken: plannenmakers, interviewers, (verhalen)schrijvers, (gast)redacteuren, dichters, fotografen, (strip)tekenaars, Facebook- en Twitter-beheerders. Deze mensen zijn te vinden binnen onze gemeente; daarvan zijn we zeker! Als u/je hier iets voor voelt – eenmalig of periodiek – schroom niet contact op te nemen met Emilie Schreuder (emilieschreuder@hotmail.com / M 06 4878 1970). Uit eigen ervaring weet ik dat ‘iets doen’ voor onze gemeenschap zijn eigen beloning oplevert; je gaat je vanzelf nog meer thuis voelen in onze dierbare Kloosterkerk.

Gerda Hoekstra-Vermunt

kerkrentmeester