Heb je behoefte aan een moment van rust, waarin je je kunt bezinnen? Kom je er niet toe dit in je eigen leven te organiseren? Dan kun je terecht in de Kloosterkerk. Het gebouw alleen al is een weldaad. Je kunt er op adem komen en een kaarsje aansteken, maar er worden ook activiteiten georganiseerd, die jong en oud kunnen inspireren. Behalve kerkdiensten – ook voor kinderen en jongeren – zijn er cursussen, concerten, exposities en evenementen voor alle leeftijden. Welkom, wie je ook bent!

In dit overzicht staan alle activiteiten, die komend seizoen bij de Kloosterkerk zullen plaatsvinden, voor zover op dit moment bekend. Raadpleeg ook de Agenda van de website.

 

KERKDIENSTEN ALGEMEEN

Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met de Eeuwige gezocht en gevierd. Heel het leven klinkt mee, met al z’n vragen en twijfels, angsten en verlangens. Het wordt in gesprek gebracht met wat ons wordt aangereikt in en door de verhalen uit de bijbel, de sacramenten, de gebeden, muziek en stilte.

Het afgelopen jaar heeft Covid-19 dat hart geraakt. De vanzelfsprekendheid van de kerkdiensten kwam op losse schroeven te staan. We hopen dat dit najaar de diensten weer vrij toegankelijk zullen zijn, zonder aanmelding en zonder (al te veel afstand) en mét koffie. Het afgelopen jaar heeft ons evenwel voorzichtig gemaakt. De steeds veranderende omstandigheden noopten ons tot flexibiliteit. Hoe het in het komende najaar zal gaan, kunnen we nu nog niet zeggen. Hoe dan ook gaan we vooralsnog door met de live-stream op zondag, die te vinden is op YouTube onder Stichting Kloosterkerk, Den Haag – https://www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw. Ook zijn de diensten te volgen via www.kerkomroep.nl (alleen audio).

Voor de diensten geldt:

  • De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur.
  • Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering van de maand juli) wordt tijdens de dienst een cantate van J.S. Bach uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles onder leiding van Jos Vermunt. Deze diensten beginnen om 10.30 uur.
  • Eens per maand wordt in de dienst avondmaal gevierd, doorgaans op de tweede zondag.
  • Ten minste vier keer per jaar wordt er in een dienst gedoopt.
  • Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Geerten van de Wetering.
  • Een keer per maand (en altijd op hoogtijdagen) verleent het Kloosterkerkkoor onder leiding van Daniël Rouwkema medewerking aan de dienst.

THEMA’S KERKDIENSTEN NA DE ZOMER

‘Aangeraakt door de Messias’ – Verhalen uit Markus

De afgelopen periode heeft laten zien hoezeer fysieke aanrakingen deel uitmaken van het menselijk bestaan. Te veel of te weinig knuffels, gezoende wangen, schutterige omhelzingen doen iets met een mens, en gewenst of ongewenst aangeraakt worden gaat over veel meer dan een (on)gelukje. Het raakt aan het wezen en de integriteit van het mens-zijn, van lichaam en geest. In het evangelie, ook dat van Markus, staan verhalen waarin Jezus mensen meer dan eens aanraakt, of zij hem. De context is vaak die van een genezing: ogen, oren, tong worden aangeraakt, de hand wordt gereikt bij het opstaan en iemand zoekt hulp door het aanraken van het bovenkleed van Jezus. Heeft het te maken met het ‘oude’ magische denken, of gaat het er om dat menselijk welzijn ook van doen heeft met nabijheid van de ander, met de eigen taal die het lichaam spreekt, met de ervaring dat wezenlijk contact met de ander het niet alleen kan hebben van het woord, het verstand en de ratio. Na de zomer lezen we een aantal verhalen, waarin mensen worden ‘aangeraakt door de Messias’. Wat doet dat met hen?

De drie rituelen – Psalmen bij de rituelen van gedachtenis, oogst en vergeving

Stille tochten, applaus voor werkers in de zorg, de kransleggingen van 4 en het vlagvertoon van 5 mei: mensen geven in gevoelens en gedachten vorm met behulp van rituelen. Ook in het klein hebben mensen bij bepaalde gelegenheden behoefte aan handelingen die gekenmerkt worden door vorm, herhaling en symboliek.

De Kloosterkerk kent jaarlijks in de maand november drie diensten, waarin een ritueel centraal staat: dat van gedenken, danken voor de oogst en vergeven.

In de Gedachtenisdienst worden de namen van mensen genoemd, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Deze dienst wordt gehouden op een zondag dicht bij Allerzielen, dit jaar op 31 oktober. Wie wil dat de naam van een dierbare gestorvene genoemd wordt, kan contact opnemen met de predikanten. Al enige jaren kent de Kloosterkerk ook de Vergevingsdienst (7 november). Overal zijn mensen die rondlopen met onopgeloste conflicten en boosheid naar een ander. De ervaring heeft geleerd dat het heilzaam is om door een ritueel als deze vergevingsdienst geholpen te worden bij het loslaten van het verleden. Wie wil kan een gesprek met de predikant aanvragen voorafgaande aan de dienst, om wat hem/haar persoonlijk raakt in gesprek te brengen. In de Oogstdienst (14 november) wordt gedankt voor de goede gaven van het land en de vruchten van de arbeid.

In deze diensten klinkt dit jaar telkens een lezing uit de Psalmen; oude woorden die vaak toch zo raak kunnen resoneren met je eigen ervaring, omdat ze de kern van ons mens-zijn zo pakkend weten te treffen. Woorden, die ruimte scheppen waarin de eigen ervaring mee kan klinken.

Preek van de Leek

Hoe zou het zijn wanneer niet een dominee in een dienst voorgaat, maar een leek? Een leek met een schat aan ervaring, invloed en betekenis in cultuur, politiek of bedrijfsleven? Gelovig, opgevoed in de christelijke traditie of helemaal niet? Preek van de Leek brengt in een serie diensten in november deze leken naar de kansel. Zij gaan op hun eigen wijze op zoek naar de verbinding met de Bijbel en leiden vervolgens een dienst. Dit seizoen verwachten we onder meer Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis. De Preken van de Leek zullen gehouden worden op de zondagmiddag in de Kloosterkerk. Van harte welkom!

Activiteit:            Preek van de Leek door Martine Gosselink

Datum:                14 november 2021

Tijd:                     17.00 uur

 

ONTMOETEN EN VERDIEPEN – Bijeenkomsten en groepen

Geraakt door corona

We ontkwamen er niet aan de afgelopen tijd: de confrontatie met onze kwetsbaarheid en die van de wereld om ons heen. Onze samenleving ziet er niet meer hetzelfde uit als voor Covid-19. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen verhaal te vertellen over de impact die deze bevreemdende tijd heeft gehad. Voor wie het fijn vindt om dat verhaal te delen met anderen en in een kleine groep de (tussen)balans op te maken van het hele scala van emoties waar we doorheen zijn gegaan, is welkom.

Begeleiding en aanmelding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Data en tijd: dinsdag 14 september 20.15 uur en woensdag 15 september 10.30 uur

 ABC van de christelijke traditie

Hoe lees je de bijbel? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je ervaringen in het dagelijks leven daarmee in verband brengen? Wat betekent het om te bidden, wat gebeurt er in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek?

De cursus ’ABC van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. De leeftijd van de deelnemers varieert elk jaar van 20 tot 80+. Een deel van hen besluit aan het einde van het seizoen op Pinksteren zich te verbinden met de christelijke traditie door de doop, of door, zoals dat vroeger heette, ‘belijdenis te doen’.

Begeleiding en aanmelding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Data:

september ’21 15 en 29
oktober 6
november 3 en 17
december 1 en 22
januari ’22 19
februari 2 en 16
maart 16 en 30
april 6 en 13
mei 18 en zaterdag 28 mei
juni 1

Tijd:                                   woensdag 20.15 – 22.00 uur (inloop met koffie vanaf 20.00 uur)

Bijzonderheden:              maximaal 20 deelnemers

Midweeks bijbellezen per Zoomverbinding

Iedere twee weken op de woensdagavond per Zoomverbinding het bijbelgedeelte lezen dat de zondag er op volgend in de dienst gelezen wordt: dat is wat ‘Midweeks’ voor ogen heeft. Ieder kan aanhaken wanneer hij of zij wil. De sessies van drie kwartier worden afgesloten met een kort avondgebed. We volgen de woensdagavonden van de ABC cursus (data zie hierboven). In de Vastenperiode (16, 30 maart en 13 april) valt Midweeks bijbellezen samen met de Vastengroep bijeenkomsten, zie hierna. Dan zijn de bijeenkomsten ‘live’ in de Apostelkapel

Begeleiding en aanmelding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Data:     woensdagen van de ABC cursus (data zie boven)

Tijd:       19.00 – 19.45 uur

Gewoon bijbellezen!Markus

Markus is het kortste en het oudste evangelie van de vier. Wat de schrijver ermee wilde zeggen, kunnen we alleen te weten komen door het verhaal goed te lezen. Als het evangelie op zondag klinkt, is het vaak een brokje van de tekst en missen we de grotere verbanden. In ‘Gewoon bijbellezen’ gaan we op zoek naar het eigene van dit evangelie, zoals de abrupte opening, het zogenaamde ‘Messiasgeheimenis’ (wie is toch die man van Nazaret?) en de dubbele ontknoping aan het einde.

De cursus staat open voor mensen met en zonder bijbelkennis, voor gelovigen en andere zoekers.

Begeleiding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Data:      5, 12, 19 en 26 oktober

Tijd:       van 20.15 – 22.00 uur

Aanmelden bij het Kerkelijk Bureau

Ochtendbijbelgroep

Zeven gespreksbijeenkomsten rond gelijkenissen van Jezus. Gelijkenissen zijn parels van vertelkunst met verhalen en beelden ontleend aan het dagelijks leven. Ook in de Hebreeuwse Bijbel, de rabbijnse literatuur en bij de Grieken en Romeinen komen gelijkenissen voor. Jezus was er vertrouwd mee en sprak graag in deze vorm. Het kan niet anders of je raakt er persoonlijk bij betrokken. In een open sfeer luisteren we naar deze verhalen èn naar elkaar. De bijeenkomsten staan open voor iedereen.

Begeleiding: emerituspredikant Klaas Wigboldus

Data:    woensdagen 6 oktober, 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april

Tijd:     van 10.15 – 12.00 uur

De ziel

Terwijl veel wetenschappers de ziel allang hebben afgeschreven, floreert buiten het wetenschappelijk taalgebied diezelfde ziel als nooit tevoren. Niet alleen in de religie en de kunst, maar juist ook in de moderne wijsbegeerte van de 19e en 20e eeuw. Vanaf de Duitse Romantiek is de ziel niet meer weg te denken.

Aan de orde komen: Hebben wij een ziel? De ziel van mens en wereld. Inspiratie, creativiteit en extase. De ziel en dood.

Docent: Dr Rico Sneller

Data:     4, 11, 18 en 25 november

De bijeenkomsten zijn goed te volgen voor wie zich enige denkinspanning wil getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. Enige voorbereiding thuis is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Aanbevolen literatuur ter voorbereiding:

  • Rico Sneller, Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul. Newcastle: Cambridge Scholars, 20212.
  • Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters & Rico Sneller, Pluraliteit van de levenskunsten, Antwerpen: Garant, 2018

De docent, Dr Rico Sneller, doceerde eerder aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij diverse (inter)nationale projecten en initiatieven, waaronder de Mandeville Acadamy, het Jungiaans Instituut, Alternative Perspectives and Global Concerns (https://ap-gc.net), de Jungvereniging (https://www.cgjung-vereniging.nl/home/6), Instituut voor Verdrongen Filosofie (https://www.linkedin.com/company/instituut-voor-verdrongen-filosofie/?trk=p_public_post_mini-profile_title) en Filosofie Oost West (http://www.filosofie-oostwest.nl/).

Van zijn hand verschenen eerder Het Woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie (Kampen 1998); Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie (Zoetermeer 2003); en Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (Utrecht 2013).

Rouw op je dak

Het gemis van een levenspartner kan nog zo uitgebreid in allerlei boeken beschreven staan, als je ermee te maken krijgt moet je toch je eigen weg zien te vinden. Er was een tijd dat die weg min of meer was uitgestippeld door het sociale verband waarin mensen leefden. Maar nu deze verbanden zijn weggevallen komt het meer en meer aan op de rouwende zelf. Ook al is de weg van de één vaak heel anders dan die van de ander, toch kunnen elkaars verhalen tot steun zijn. Ze geven herkenning, begrip, je kunt je eraan spiegelen. Tijdens drie bijeenkomsten ga je in gesprek over de rouw ‘die op je dak is gekomen’. Soms kwam ze onverwacht, soms zag je haar aankomen, maar eigenlijk ging het altijd anders dan je dacht dat het zou gaan.

Om het gesprek gaande én overzichtelijk te houden zal een groep uit minimaal vier en maximaal acht personen moeten bestaan. Voorafgaand is er een persoonlijk gesprek met iedere deelnemer.

Begeleiding: ds. Rienk Lanooy

Data:         de woensdagen 19 en 26 januari en 2 februari 2022

Tijd:          10.15 – 12.00 uur

Plaats:      Ministeriekamer

Kloosterweekend

Een weekend in een ander ritme. Samen bidden, eten, praten, stil zijn, genieten van het samenzijn in gemeenschap en ruimte maken om aandachtig te leven. In februari 2022 kan dat. Dan gaat er een kleine groep vanuit de Kloosterkerk naar de Abdij Maria Toevlucht in Klein Zundert (www.abdijmariatoevlucht.nl).

Data:    Vrijdag 4 t/m zondag 6 februari 2022. Op dinsdagavond 25 januari om 20.15 uur is er een kennismakings- en voorbereidingsbijeenkomst in de Kloosterkerk.

Kosten en aanmelden: De kosten bedragen €105 per persoon (€113 inclusief lakens en handdoeken). Opgave graag voor 13 september via flipse@kloosterkerk.nl. Vanwege de coronamaatregelen is de groepsgrootte voorlopig beperkt tot 8 deelnemers; voor het geval dat hier in de tussentijd nog verandering in komt, wordt er een wachtlijst bijgehouden.

Vastengroep

Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Veel mensen weten uit ervaring dat het zinvol is om deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel, tijd, gebed en aandacht. Zo komen ze – voor even – los van hun routine en gewoonten. Ze kiezen daarvoor hun eigen vorm. Op een aantal woensdagavonden in de tijd voor Pasen lezen de deelnemers aan de vastengroep een bijbelgedeelte of een andere tekst ter bezinning die bij deze periode past. In onderling gesprek verbinden zij dat met de persoonlijke ervaringen die ze opdoen in deze periode. De bijeenkomsten worden afgesloten met een avondgebed.

Begeleiding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Aanmelden is niet nodig

Data en tijd:

maart 2, 16 en 30  van 19.15-20.15 uur
april 13 van 19.15-20.15 uur

 

VOOR DE JEUGD

Kinderweekend Kloosterkerk op zaterdag 4 en zondag 5 september

Altijd al willen slapen in de Crypt van de Kloosterkerk?

Doe je mee met een speurtocht door de kerk en andere spelletjes?

Dominee Marja vertelt over de kunstwerken in de kerk!

Ben je erbij op zondag 5 september bij de dienst “Over de Rivier”

Geef je dan op voor het weekend!

Leeftijd:            8-12 jaar

Data en tijd:    Aanvang: zaterdag 4 september 15 uur. Einde: zondag 5 september 12 uur.

Aanmelden bij Astrid Poot  a.poot@kloosterkerk.nl of bij

Gilbert Laurens g.laurens@kloosterkerk.nl

Kindervoorstelling Carnaval des Animaux

Componist Camille Saint-Saëns was een wonderkind: al op vierjarige leeftijd schreef hij zijn eerste muziekstukken! 100 jaar nadat hij is overleden (in 1921) wordt in de Kloosterkerk zijn bekende compositie Carnaval des Animaux uitgevoerd. In het stuk beeldt Saint-Saëns op grappige wijze allerlei dieren in muziek uit. Organist Geerten van de Wetering en musici van het Residentie Orkest brengen de muziek en de dieren tot leven in de oude Kloosterkerk! De Haagse acteur Max Douw vertelt het verhaal over de dieren erbij.

Deze voorstelling vindt plaats in het kader van Festival De Betovering.

Datum:     woensdag 20 oktober

Tijd:          15.00 uur

Plaats:      Kloosterkerk

Meer info en reserveren van kaarten: www.podium21.nl en www.debetovering.nl

Ouders, kinderen en koffie

Een veilige plek voor kinderen en hun (groot)ouders/begeleiders om elkaar te ontmoeten en even met elkaar op te trekken. Of je nu al jaren meeloopt in het ritme van de Kloosterkerk of voor het eerst een keertje komt kijken, iedereen mag zich hier thuis voelen en alle vragen mogen gesteld worden. Jullie zijn niet alleen!

Begeleiding: ds. Marja Flipse

Datum:     De eerstvolgende ‘Ouders, kinderen en koffie’ vindt plaats op zondag 14 november

Tijd:          Na de kerkdienst, om 11.15 uur

Plaats:      Apostelkapel

 

CULTUUR

Literatuurkring

Ook in de deze tijd worden er krachtige verhalen geschreven over Bijbelse thema’s als vriendschap en trouw, verlangen, verdriet en (be)rouw. Het gesprek over deze literaire kunstwerken leidt tot verdieping en begrip, zowel van het verhaal als van de gesprekspartners. De begeleiding is in handen van Esther van Bijsterveld en Mijnie Jasper. Ook als u maar af en toe een avond kunt bijwonen, bent u van harte welkom.

Data:

30 augustus Poëzie – Uitverkoren gedichten (elke deelnemer neemt een gedicht mee)

11 oktober John Boyne -‘Een ladder naar de hemel’

8 november Manon Uphoff – ‘Vallen is als vliegen’

Tijd: 20.00 uur

UIT Festival

OP zondagmiddag 5 september is de Kloosterkerk van 12.00 – 16.00 uur geopend in verband met het jaarlijkse UIT Festival. Helaas kan vanwege coronabeperkingen de markt op het Lange Voorhout geen doorgang vinden, maar de deelnemende instellingen kunnen wel hun deuren openen voor mini-optredens. In de Kloosterkerk zullen o.a. Geerten van de Wetering, Maarten Karres, Rita Gasala en het Residentie Kamerkoor acte de présence geven. Daarnaast is de tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid: poëzie in beeld en woord’ nog te bezichtigen. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt er met tijdsloten gewerkt.

Datum:    5 september

Tijd:         12.00 – 16.00 uur

Open Monumentendagen

Op zaterdag 11 september (van 10.00 – 15.00 uur) en op zondag 12 september (van 12.00 – 16.00 uur) is de Kloosterkerk in het kader van de Open Monumentendagen net als in andere jaren weer open voor bezichtiging. Er is een bescheiden muzikaal programma. Tevens kunnen bezoekers de tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid: poëzie in beeld en woord’ nog bekijken.

Data:     11 en 12 september

Literaire middag ‘Tijd en Eeuwigheid’

Bezinning en bezieling. Dat brengen we niet alleen met de tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid, maar ook met verdiepende activiteiten. Zo organiseert het Bijbels Museum in de Kloosterkerk Den Haag een literaire middag met medewerking van kunstenaar Annita Smit, filosoof Joke J. Hermsen, dichter en theatermaker Marjolijn van Heemstra en dichter Mustafa Stitou. Ook is er live muziek van de onvolprezen ud-speler Mehmet Polat. Het thema ‘Tijd en Eeuwigheid’ staat deze middag uiteraard centraal. Na afloop zullen de auteurs hun boeken en dichtbundels signeren.

Datum:     zaterdag 11 september

Tijd:         16.00 uur

Entree 15,00 euro p/p – Reserveren: klik hier. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-literaire-inspiratiemiddag-tijd-en-eeuwigheid-162653702603

Allerzielenconcert

De Gedachtenisdienst voor onze overledenen valt dit jaar op zondag 31 oktober. Velen ervaren die dienst als één van de mooiste van het jaar. Een moment om te rouwen en bij elkaar te zijn. Om die ervaring ook met anderen te kunnen delen, organiseren de Kloosterkerk en het Residentie Kamerkoor met het Residentie Bachorkest onder leiding van Jos Vermunt het Allerzielenconcert. U kunt genieten van het Requiem van Mozart, luisteren naar mooie woorden en een kaarsje opsteken. Zo denken we met elkaar terug aan degenen die we missen; een oud ritueel dat ook moderne mensen troost biedt.

Datum:     31 oktober

Tijd:          16.00 uur

Lezing en Lunch

Lezing en Lunch biedt een combinatie van een lezing, een lunch en de ontmoeting. De lezingen worden, met beeld, door deskundige sprekers gegeven. Zeer verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals de Scheveningse Weg, China, Jan Steen, Onderduikers op de orgelzolders. De lezing begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 per bijeenkomst.

Data:    dinsdag 5 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 15 februari, 22 maart, 26 april, 7 juni, 5 juli (excursie), 9 augustus.

Tijd:     10.30 uur

Orgelsymphonie van Saint-Saens

Datum:     6 november

Tijd:          20.00 uur

 

VOORUITBLIK

Verkoping op 20 november

Kerstmaaltijd op zaterdag 18 december