Gebed:

In de stilte 

van ons huis

en in de stilte 

van ons hart

zijn wij 

met elkaar verbonden

door te gedenken

wat onze gedachten 

zo vaak te boven gaat:

liefde die zichzelf geeft

tot het uiterste.

Want zij stelt

aan ons de vraag:

hoever willen wij

daarin gaan

hoe grensverleggend

is onze liefde?

Trouwe God, 

maak ons 

ontvankelijk

voor uw woord

dat we er iets van die liefde

in horen – 

spreek met uw stille stem

in de stilte 

van ons huis

en in de stilte 

van ons hart

zodat wij

met elkaar verbonden zijn

en gedenken

wat onze gedachten 

zo vaak te boven gaat:

liefde die zichzelf geeft

tot het uiterste

door Jezus Christus

onze Heer,

Amen