Christen-zijn is geloven, maar ook: dóen. De diakonie van de Kloosterkerk werkt vanuit die praktische insteek. De vier diakenen starten drie concrete projecten. Wie doet er mee? 

Diakonie betekent letterlijk ‘dienen aan tafel’. Als we in de kerk tijdens het avondmaal het brood delen, bidden we voor ‘de noden van de wereld’. Vroeger ging dat brood via de achterdeur naar de armen. Nu geven we geld, via de collecte. Maar wat doen we zelf?  

Veel, zo blijkt tijdens een geanimeerd gesprek met onze vier diakenen: veel Kloosterkerkers zijn immers maatschappelijk actief. Met hulp van Fonds 1818 werd de energiecompensatie, die gemeenteleden aan andere Hagenaars konden doneren, verdubbeld. Veel Kloosterkerkers hebben die handschoen al opgepakt – de actie loopt nog steeds. Trots zijn de diakenen ook op de avond voor Syrische slachtoffers van de aardbeving. 100 gemeenteleden deelden samen de maaltijd en leerden over de getroffen regio door Syrische gasten. Samen met de collecten werd bijna EUR 12.000,– opgehaald. 

Wie zijn onze diakenen? 

Merei Wagenaar is sinds een halfjaar voorzitter van de diakonie; net als in Deventer, toen zij daar woonde. Aandacht vragen voor armoede, klimaat en kansenongelijkheid doet ze ook in haar werk voor UN Global Compact. Ze vindt het belangrijk om verbinding te zoeken met plekken en initiatieven in Den Haag. “Laten we elkaar opzoeken en inspireren.” Hans Steenbrink werkt in de Leidse GGZ en is in de Kloosterkerk een actief vrijwilliger. Hij zet zich in voor het avondmaal en is kok bij de tweewekelijkse Open tafel. Hij is het geheugen, de spil van de groep; “Hans kent iedereen in de stad”, wordt er gegrapt.  

Diaken Jan van Sloten, eerder ook lid van de commissie van ontvangst, kon zich aanvankelijk weinig voorstellen bij de diakonie. “Wat doe je dan zelf? In plaats van alleen maar collecteren”? Maar hij heeft zijn plek helemaal gevonden. 

Erwin Petersen was betrokken bij de Preek van de Leek, en sinds een jaar heeft hij in de diakonie de rol van penningmeester. “Soms is er weerstand tegen verandering; maar er kán zoveel, nu al! Die missie drijft me professioneel, in de technologische energietransitie”. Als penningmeester heeft Erwin de taak om focus en scherpte te krijgen in de financiën. “Het is belangrijk dat de gemeenteleden 100% vertrouwen hebben in goed beheer en besteding van de geldmiddelen.” 

De diakonie is een integraal onderdeel van de Kloosterkerk. Ten behoeve van de financiële helderheid is het, zoals ook in andere kerken, een aparte stichting. Maar het is geen ‘aparte’ club, zoals te zien is bij het avondmaal, dat ook een taak is van de diakenen. In vroeger tijden werd armenzorg door kerken gedaan; die rol is overgenomen door de overheid. En toch vallen veel mensen, ook vlakbij en onzichtbaar, tussen wal en schip. Kerken springen in wanneer medemenselijkheid in het geding komt. In de gesprekken met gemeenteleden werd die rol ook benadrukt; de diakonie heeft dan ook een prominente plaats in het nieuwe beleidsplan. 

De vier diakenen brachten focus aan: gerichter kiezen voor projecten. Erwin: “De inkomsten van de diakonie zijn de collectes; en we zijn vrijgevig. De opbrengst is 50% gegroeid. Dat is geweldig”. Zo is er een prachtbedrag voor het straatpastoraat opgehaald, door dat project drie zondagen centraal te stellen. Aan het begin van de veertigdagentijd was het straatpastoraat in de kerk aanwezig om over hun werk te vertellen. Zo is net voor de zomer drie maal voor de vakantieweken voor invaliden gecollecteerd en is er de Sinterklaasactie voor de Lucaskerk. Internationale doelen doen we samen met andere kerken met Kerk in Actie; vorig jaar voor projecten in Pakistan.  

De vier diakenen komen eens per maand bij elkaar. Ze bespreken dan de binnengekomen ideeën of verzoeken uit de gemeente of daarbuiten. Merei vertelt: “Er kwam een verzoek vanuit dat mooie project van het woordenboekje voor Oekraïense en Syrische vluchtelingen. Dat konden we financieel steunen”. Het Haagse initiatief om gesprekken over mensenrechten vorm te geven, is door een projectgroep opgepakt. Op zaterdag 30 september a.s. organiseren zij een inspirerende discussiemiddag in de Kloosterkerk.

Naast het ’geld geven’ werkt de diakonie aan concrete projecten. Het programma richt zich in de komende periode op drie thema’s: samen tegen armoede, een Haagse ontdekkingstocht; aandacht voor Thuisgevers en de opstart van een gemeentenetwerk. 

Nieuwsgierigheid 

Den Haag is een uitzonderlijk gesegregeerde stad, zo bleek in april uit cijfers van het CBS. Opleidingsniveau, wijken, ‘zand’ en ‘veen’ – ze scheiden ons en ontmoeting is niet vanzelfsprekend. Merei: “Vanuit onze prominente plaats in het centrum van de stad ziet de diakonie: ‘noblesse oblige’! We willen de stad laten zien op een andere manier. Het begint met nieuwsgierigheid. In het najaar wordt de succesvolle ontdekkingstocht naar het Andere Den Haag herhaald, met onder meer een bezoek aan het tienerrestaurant. We eten mee met de maaltijden die daar in Moerwijk door jongeren worden bereid”.  

In september start het tweede diakonale project: ‘Thuisgevers’. Erwin vertelt: “Dat project is gestart door de VNG en PKN en werkt, bijvoorbeeld in Kampen, al heel goed. Nederlanders worden geënthousiasmeerd om woonruimte open te stellen voor statushouders. Je doet dat tijdelijk, voor een afgebakende periode van 6 maanden, met steun van de gemeente”. Maar ook als je geen ruimte over hebt, kan je bijdragen. Als buddy ben je aanspreekpunt voor een nieuwkomer, bijvoorbeeld door haar of hem te introduceren bij een sportclub. Tijdens de Kloosterkerkmaaltijd op 26 september a.s. staat dit project centraal.  

De derde lijn van de diakonie wordt in het najaar opgestart. Jan: “Ik zie een netwerk voor me van gemeenteleden, te beginnen met de mensen die zich al voor anderen inzetten: mantelzorgers, vrijwilligers, de mensen rond de Open Tafel. Wie zijn dat, wat maken ze mee, en wat bindt hen? Hen samenbrengen schept een band en creëert massa vanuit onze kerk”.  

Handen uit de mouwen 

Met vier leden is de diakonie relatief klein. Merei stelt nuchter: “We doen wat we kunnen, maar we hebben banen en gezinnen en we doen het diakonale werk erbij als vrijwilliger. Daarom de oproep: wie wil zich graag inzetten voor anderen en wil concreet aan de slag? Er zijn allerlei mogelijkheden om je, ook tijdelijk of met beperkte tijd, in te zetten voor een concreet project”. Meer informatie? Merei, Erwin, Jan of Hans vertellen er graag over: m.wagenaar@kloosterkerk.nl 

Tekst – Mendeltje van Keulen